ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း

အပတ္လိုက္

Trimester 1
Trimester 2
Trimester 3

Most Popular

Blighted Ovum - ကိုယ္ဝန္လႏုစဥ္ ပ်က္က်ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ။
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
Blighted Ovum – ကိုယ္ဝန္လႏုစဥ္ ပ်က္က်ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ။
  ကိုယ္ဝန္ရွိတာမွ မၾကာေသးဘူး။ ေခ်ာ္လဲမလဲ၊ ေသခ်ာလည္း ဂရုစိုက္ေနပါရက္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်သြားတယ္ဆိုရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ နဂါးေမာက္သီးစားလို႔ရလား
မိခင္အာဟာရ, ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ နဂါးေမာက္သီးစားလို႔ရလား
နဂါးေမာက္သီးေတြေပၚခ်ိန္မို႔ စားခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရတာမို႔ စားခ်င္ေပမယ့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလး ေခါင္းစိုက္ျပီလား သိနိုင္မယ့္အခ်က္အခ်ိဳ႕
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေဘဘီေလး ေခါင္းစိုက္ျပီလား သိနိုင္မယ့္အခ်က္အခ်ိဳ႕
ေမြးရက္နီးလာလာေလေလ ေမေမတိုင္းသိခ်င္တဲ့အခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဘဘီေလးရဲ႕ ေခါင္းက ေမြးလမး္ေၾကာင္းထဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေရျမႊာရည္နည္းရင္
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေရျမႊာရည္နည္းရင္
ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ေတြေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ေရျမႊာရည္နည္းတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေျပာျပေပးပါရေစ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ