ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း

အပတ္လိုက္

Trimester 1
Trimester 2
Trimester 3

Most Popular

ေဘဘီေလးေတြက ဗိုက္ထဲမွာကတည္းက ၾကိဳ႕ထိုးတတ္ၾကပါတယ္ေနာ္
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြက ဗိုက္ထဲမွာကတည္းက ၾကိဳ႕ထိုးတတ္ၾကပါတယ္ေနာ္
ေဘဘီေလးေတြက မိခင္ဝမ္းထဲမွာၾကိဳ႕ထိုးတတ္တယ္ဆိုတာကို ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားက ယံုတမ္းစကားလို႔ထင္ေနၾကပါတယ္ေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အာဟာရျပည့္ဝဖို႔က ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြထက္ ၂ ဆေလာက္ကိုလိုအပ္တာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အာထရာေဆာင္းရုိက္ရတာလဲ။ ဘာေတြသိႏုိ္င္လို႕လဲ ။ ။
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အာထရာေဆာင္းရုိက္ရတာလဲ။ ဘာေတြသိႏုိ္င္လို႕လဲ ။ ။
  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္တုိင္း အာထရာေဆာင္း မရိုက္ဖူးတဲ့သူ ရွားမွာပါ။ ကိုယ္ဝန္နဲ႕အာထရာေဆာင္းဆုိတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ဘာေတြေရွာင္ရမလဲ
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ဘာေတြေရွာင္ရမလဲ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ စြန္႔စားရတဲ့ကာလတစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အေစာပိုင္းကာလမွာ ခံစားရႏုိင္တဲ့ လကၡဏာေတြ
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အေစာပိုင္းကာလမွာ ခံစားရႏုိင္တဲ့ လကၡဏာေတြ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွာေျပာင္းလဲတာေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ ၄၂ ပတ္ေျမာက္မွာသိေကာင္းစရာမ်ား
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ ၄၂ ပတ္ေျမာက္မွာသိေကာင္းစရာမ်ား
ကေလးၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဘယ္လိုဖြံ႔ျဖိဳးလာပါသလဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ