ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ပထမကေလးေမြးျပီးေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကုိယ္၀န္ရရန္ သင္ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနတာလဲ
စံုတြဲမ်ားသည္ မိသားစုတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ပိုလိုခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး သားဆက္ျခားနည္း
သင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလး နဲ႔ အတူထုိင္ျပီး စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မီးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မီးဖြားျခင္း
ဒီစာလုံးေလးဟာ အင္မတန္႐ိုးရွင္းသလို လူတိုင္းလူတိုင္း သိရွိျပီးသား စာလုံးေလး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
မၾကာခင္မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေနလား။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တယ္ဆိုတာက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မိန္းမကိုယ္၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေန ကေလးေမြးျခင္းမွာ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု
ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ဘ၀လံုး အျမဲအမွတ္ရေနမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ လိုက္နာသင့္တဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ health tips
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ လိုက္နာသင့္တဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ health tips
ကိုယ္၀န္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀မွာ… စိတ္လွူပ္ရွား ရင္ခုန္ဖို့ေကာင္းတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သင္ဟာ Single mother တေယာက္လား
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သင္ဟာ Single mother တစ္ေယာက္လား
ဒီစာလုံးေလးဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ေရးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးျပီးသား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
Therapeutic abortion သို႕မဟုတ္ legal abortion ဆိုတာဟာ ကိုယ္ဝန္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ တရားဝင္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္