ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီိးခ်ိုရွိတဲ့ ေမေမ ဘာေတြစားလို႔ရမလဲ
မိခင္အာဟာရ, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီိးခ်ိုရွိတဲ့ ေမေမ ဘာေတြစားလို႔ရမလဲ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေမေမေတြ အစားအစာေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြျဖစ္ေနရမွာေပါ့။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္က အျမြာေမြးႏုိင္ေခ်မ်ားတဲ့ လူတစ္ေယာက္လား။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္က အျမြာေမြးႏုိင္ေခ်မ်ားတဲ့ လူတစ္ေယာက္လား။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့ အခါ ကေလးတစ္ေယာက္တည္းထက္ အျမြာေလးေတြ လိုခ်င္တဲ့သူပိုမ်ားၾကပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကို္ယ္ဝန္ဆိပ္တက္တဲ့ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္လို႕ရလား။
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကို္ယ္ဝန္ဆိပ္တက္တဲ့ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္လို႕ရလား။
ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္လို႕ ကေလးပ်က္က်သြားတယ္၊ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္လြန္းလို႔ ေျခေထာက္ေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ရင္ေသြးေလးကို မီးမီးေလးမွ လိုခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ စံုတြဲတိုင္းအတြက္။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ရင္ေသြးေလးကို မီးမီးေလးမွ လိုခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ စံုတြဲတိုင္းအတြက္။ ။
သားဦးေလးကို မီးမီးေလးအရင္လိုခ်င္တယ္၊ သားသားေလးက ရွိေနျပီဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ သိခ်င္ေနမယ့္ ဆင္တုပ္ေကြးအေၾကာင္း
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ သိခ်င္ေနမယ့္ ဆင္တုပ္ေကြးအေၾကာင္း
ေမေမတစ္ေယာက္မွာ ကိုယ္တိုင္ထက္ ေဘဘီေလးကို စိတ္ပူတာက ေမေမ့ရဲ႕ ေမတၱာလို႔ပဲေျပာရမလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ နဂါးေမာက္သီးစားလို႔ရလား
မိခင္အာဟာရ, ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ နဂါးေမာက္သီးစားလို႔ရလား
နဂါးေမာက္သီးေတြေပၚခ်ိန္မို႔ စားခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရတာမို႔ စားခ်င္ေပမယ့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အျမႊာေလးလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
အျမႊာေလးလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
အျမႊာေလးေတြခ်စ္တယ္။ အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်င္တယ္။ အျမႊာကိုယ္ဝန္ရေအာင္လုပ္လို႔ရလား၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ