ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သားဥအိမ္ ႏွစ္ဖက္လံုး ထုတ္ျပီးရင္ ကေလးရႏုိင္ေသးလား ။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
သားဥအိမ္ ႏွစ္ဖက္လံုး ထုတ္ျပီးရင္ ကေလးရႏုိင္ေသးလား ။ ။
  သားဥအိမ္ဆိုတာဘာလဲ ။ ။ သားဥအိမ္ဆိုတာ သေႏၶသားတစ္ခု ျဖစ္တည္လာဖို႕အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးရင္ ဗိုက္နာမွာ ေၾကာက္လို႕၊ လိုခ်င္တဲ့ ရက္မရမွာစိုးလို႕ဆုိျပီး ဗိုက္ခြဲျပီးကေလးေမြးတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမေတြနဲ႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမေတြနဲ႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ
သားသမီးေတြကို အေကာင္းဆံုးေတြပဲျဖစ္ေစခ်င္တာက  မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵပါ။ ကိုယ့္ေၾကာင့္တစ္ခုခုထိခိုက္သြားမွာကိုအရမ္းစိုးရိမ္တတ္တာကလည္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးျပီးဆံပင္ကြ်တ္တဲ့ျပႆနာ သိပ္မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ကေလးေမြးျပီးဆံပင္ကြ်တ္တဲ့ျပႆနာ သိပ္မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔
ကေလးေမြးျပီးရင္ ဆံပင္ေတြကြ်တ္လာတာ ပံုမွန္ပဲလား ဟုတ္ပါတယ္။ အသစ္စက္စက္ ေမေမတို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏုိ႕တိုက္ေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ေကာ္ဖီေသာက္လုိ႕ရလား ။ ။
မိခင္အာဟာရ, မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
ႏုိ႕တိုက္ေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ေကာ္ဖီေသာက္လုိ႕ရလား ။ ။
ေကာ္ဖီကိုၾကိဳက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႕ တစ္ေန႕မွ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္မေသာက္ရရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးရင္ ဗိုက္နာမွာ ေၾကာက္လို႕၊ လိုခ်င္တဲ့ ရက္မရမွာစိုးလို႕ဆုိျပီး ဗိုက္ခြဲျပီးကေလးေမြးတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အာဟာရျပည့္ဝဖို႔က ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြထက္ ၂ ဆေလာက္ကိုလိုအပ္တာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္