ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ပထမကေလးေမြးျပီးေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကုိယ္၀န္ရရန္ သင္ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနတာလဲ
စံုတြဲမ်ားသည္ မိသားစုတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ပိုလိုခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကေလးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသင့္ပါသလား
သင့္ဘ၀ထဲကို ရင္ေသြးငယ္တဦး၀င္လာရန္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဆိုလွ်င္ မႀကာမီတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရေစႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား
အခ်ိန္မတိုင္မီ မ်ဳိးဥေၾကြျခင္းအား  ဟန္႔တားေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား Gonadotropin ထြက္ေစေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
မၾကာခင္မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေနလား။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တယ္ဆိုတာက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မီးဖြားစဥ္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း (3) ခု
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ခ်စဥ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မိန္းမကိုယ္၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေန ကေလးေမြးျခင္းမွာ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု
ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ဘ၀လံုး အျမဲအမွတ္ရေနမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကေလးရႏိုင္ေျခမ်ားေစတဲ့ အစားအစာမ်ား
ယေန႔အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥကုိ ခိုင္မာေအာင္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ၾကတာမုိ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ေနာက္ပိုင္းကာလ ပ်က္က်ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရွိခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ပ်က္က်တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္