ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႔ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမမသိေသာအရာ
မီးဖြားရလြယ္ေစဖို႔ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကို ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို Episiotomyလို႔ေခၚပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေမြးခန္းတြင္းမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းဟာ အဖိုုးမျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိီးဖြားရမယ့္ရက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သေႏၶသားေသဆံုးမႈ,ပ်က္က်ျခင္းနဲ႔ သားအိမ္အတြင္းေသဆံုးျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မွာ သေႏၶသားဟာ အႏၱရာယ္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဆိုး၀ါးရင္ ေသဆံုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္ႏို႔ထြက္မ်ားေစမယ့္ အစားအစာမ်ား
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မိခင္ႏို႔ထြက္မ်ားေစမယ့္ အစားအစာမ်ား
မိခင္ႏို႔က ကေလးရဲ႕ဖြ႔ံျဖိဳးၾကီးထြားမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြမ်ားစြာပါဝင္ေနတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ပထမသံုးလအတြင္း မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အေျပးက်င့္နည္းလမ္းညႊန္
ေျပးတယ္ဆိုတာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြအပါအ၀င္ လူတိုင္းအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ၀က္ရူးျပန္ေရာဂါကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမလဲ
ကိုယ္၀န္ေရာ၊ အတက္ေရာဂါပါရွိေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာနဲ႔မွမတူတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
သင့္ေမြးဖြားမည့္ရက္ကိုမသိဘူးလား။ အခုပဲတြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးရက္က ဘယ္ေန႔လဲ
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ Your Due Date: [num] Get daily updates and advice customized for you and your baby.
Error message goes here
Tracking now!
Recalculate
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
သင့္ေမြးဖြားမည့္ရက္ကိုမသိဘူးလား။ အခုပဲတြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးရက္က ဘယ္ေန႔လဲ
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ Your Due Date: [num] Get daily updates and advice customized for you and your baby.
Error message goes here
Tracking now!
Recalculate