ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) တွက်ချက်ခြင်း

ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) သည် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်သည် သင့်အရပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိပြီး ကျန်းမာစွာရှိသလားဆိုသည့်အချက်ကို သိရှိနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။
သင်၏ ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းကို တွက်ချက်လိုပါက အောက်ပါမေးခွန်းနှစ်ခုကိုဖြေပေးပါ။
 
Please enter your height in cm
Please enter your weight in kg

ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) ဆိုတာဘာလဲ။

ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) သည် ခန္ဓါကိုယ်အနေအထား ပုံမှန်ရှိသလား၊ ပိန်နေသလား၊ ကိုယ်အလေးချိန်များနေသလား သို့မဟုတ် အဝလွန်နေသလားဆိုသည်ကို ပိုင်းခြားသိရှိနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်

ခန္ဓါကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက