အားေဆးေသာက္စရာ တကယ္မလိုဘူးလား ။ ။
Uncategorized, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အားေဆးေသာက္စရာ တကယ္မလိုဘူးလား ။ ။
  ကိုယ္ေန႔တုိင္းစားေနတဲ့ ထမင္းေတြ၊ ဟင္းေတြကေန ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြအကုန္ရေနတာပဲ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အျပင္ထြက္ကစားခြင့္ေပးလိုက္ပါ
မိဘဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔၊ လံုျခံဳဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
၀က္ျခံႏွင့္ အသားေရထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ, အလွအပ, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
သေဘၤာသီးနဲ႔ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
သေဘၤာသီးမွာ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ အသားအေရအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ အာဟာရဓာတ္ မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့အျပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သားအိမ္ျခစ္တာနဲ႔ ပက္သက္ျပီး သိထားသ့င္တာေလးေတြ ။ ။
Uncategorized, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား
သားအိမ္ျခစ္တာနဲ႔ ပက္သက္ျပီး သိထားသ့င္တာေလးေတြ ။ ။
သားအိမ္ျခစ္တယ္ဆိုိတာဘာလဲ ။  ။ သားအိမ္ျခစ္တယ္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တဲ့သူ အမ်ားစု ခံယူဖူးတဲ့ကုသမႈတစ္မ်ိဳးပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေတြမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္လာရင္ ဒီ (၇) ခ်က္ကိုဂရုစိုက္ေပးပါ
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ကေလးေတြမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္လာရင္ ဒီ (၇) ခ်က္ကိုဂရုစိုက္ေပးပါ
 ေခ်ာ္လဲမယ္ေနာ္၊ ျပဳတ္က်မယ္ေနာ္၊ ထိမိေတာ့မွာပဲ ဆိုတဲ့ စကားသံေတြက ကေလးရွိတဲ့အိမ္တိုင္းမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အၾကည့့္္မ်ား
မိသားစုႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္
အၾကည့့္္မ်ား