ပံုရိပ္ေဖာ္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း MRI ဆုိတာ ဘာလဲ။
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား, ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးနည္းမ်ား
ပံုရိပ္ေဖာ္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း MRI ဆုိတာ ဘာလဲ။
အာထရာေဆာင္း၊ X Ray၊ CT scan ဆုိျပီး အဆင့္ျမင့္ေရာဂါရွာေဖြေရး နည္းပညာေတြ အားလံုး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အစာေျခစနစ္က ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစာျမိဳခ်ျပီး ေက်ညက္သြားသည္အထိ ၂၄ နာရီမွ ၇၂ နာရီထိၾကာေအာင္ ေခ်ဖ်က္ရပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္တာကို သက္သာခ်င္ရင္ ဒါေတြစားပါ။
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္တာကို သက္သာခ်င္ရင္ ဒါေတြစားပါ။
ေမေမတုိင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျပီဆုိတာနဲ႔ ရင္ေသြးေလးတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွာေဖြဖုိ႕ CT Scan နဲ႔ MRI ဘယ္ဟာကို ေရြးၾကမလဲ ။ ။
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား, ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးနည္းမ်ား
ေရာဂါရွာေဖြဖုိ႕ CT Scan နဲ႔ MRI ဘယ္ဟာကို ေရြးၾကမလဲ ။ ။
CT တုိ႕ MRI  တို႕ဆုိတာ ခုေနာက္ပိုင္ းအရမ္းကို ေခတ္စားျပီး အသံုးဝင္တဲ ့ပံုရိပ္ေဖာ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
CT scan ဆိုတာဘာလဲ။ ။
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား, ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးနည္းမ်ား
CT scan ဆိုတာဘာလဲ။ ။
ေဆးရံုး ေဆးခန္းေတြမွာ ေရာဂါတစ္ခုခုအေျဖရွာအတြက္ ေသြးစစ္ဆီးစစ္၊ အာထရာေဆာင္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အစာမေၾကတာေၾကာင့္ ေပ်ာ္စရာခရီးစဥ္ေလး မပ်က္ရေစဖို႔
ခရီးထြက္ျပီဆိုကတည္းက လူတိုင္းကေတာ့ ေပ်ာ္စရာခရီးစဥ္ေလး ျဖစ္ခ်င္ၾကတာပဲမလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကၽြမ္းက်င္သူ အားလံုးျပပါ
ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဟာ တရားဝင္သလား
Dr. Thant Zin လက္ေထာက္ကထိက မႈခင္းေဆးပညာဌာန လက္ရွိတြင္ DSMA ၌ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္ျဖင္႔ သင္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိ။ DSMA မွ MBBS ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝဝ၆တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာအထူးျပဳ ျဖင့္ M.Med.Sc ဘြဲ႔ကုိ ၂၀၁၁တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ M.Sc (Forensic Science) ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဟာ တရားဝင္သလား
အခုတေလာ ဆုိရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ေဆးေတြ၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္နည္းေတြကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေရးသားလာၾကတာကုိ ...
Dr. Thant Zin လက္ေထာက္ကထိက မႈခင္းေဆးပညာဌာန လက္ရွိတြင္ DSMA ၌ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္ျဖင္႔ သင္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိ။ DSMA မွ MBBS ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝဝ၆တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာအထူးျပဳ ျဖင့္ M.Med.Sc ဘြဲ႔ကုိ ၂၀၁၁တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ M.Sc (Forensic Science) ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အၾကည့့္္မ်ား
မိသားစုႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္
အၾကည့့္္မ်ား