မိခင္က်န္းမာေရး
မိခင္က်န္းမာေရး
ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း သေႏၶတားေဆးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္ေသာက္ရမွာလဲ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ကေလးေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း သေႏၶတားေဆးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္ေသာက္ရမွာလဲ ။ ။
  မီးဖြားျပီးျပီဆိုတာနဲ႕ ေမေမတို႕ ေခါင္းထဲ အရင္ဆံုးေရာက္လာတာ ေနာက္ကိုယ္ဝန္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေအာ့အန္ျခင္းကို သက္သာေစဖို႔
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေအာ့အန္ျခင္းကို သက္သာေစဖို႔
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာက ေမေမတစ္ေယာက္အတြက္ ၾကီးမားတဲ့စြန္႔စားမႈၾကီးပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏုိ႕တိုက္ေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ေကာ္ဖီေသာက္လုိ႕ရလား ။ ။
မိခင္အာဟာရ, မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
ႏုိ႕တိုက္ေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ ေကာ္ဖီေသာက္လုိ႕ရလား ။ ။
ေကာ္ဖီကိုၾကိဳက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အဖုိ႕ တစ္ေန႕မွ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္မေသာက္ရရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးရင္ ဗိုက္နာမွာ ေၾကာက္လို႕၊ လိုခ်င္တဲ့ ရက္မရမွာစိုးလို႕ဆုိျပီး ဗိုက္ခြဲျပီးကေလးေမြးတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေႏြပူပူမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေလဒီေတြ ဘာစားၾကမလဲ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အာဟာရျပည့္ဝဖို႔က ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြထက္ ၂ ဆေလာက္ကိုလိုအပ္တာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ