မိခင္က်န္းမာေရး
မိခင္က်န္းမာေရး
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ အဆိပ္ရွိတ့ဲအေကာင္ ကိုက္ခံရရင္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမ အဆိပ္ရွိတ့ဲအေကာင္ ကိုက္ခံရရင္
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနရခ်ိန္က အရာရာသတိထားရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အေနအထိုင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အနာမခံရဘဲ မီးဖြားႏုိင္တဲ့ Epidural Analgesia (EA) နည္းကို ေရြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
အနာမခံရဘဲ မီးဖြားႏုိင္တဲ့ Epidural Analgesia (EA) နည္းကို ေရြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ။ ။
ဗ္ိုက္မနာေစဘဲ မီးဖြားလို႕ရေစမယ့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာ Epidural Analgesia (EA) နဲ႔ ပက္သက္ျပီး သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ