ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး သားဆက္ျခားနည္း
သင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလး နဲ႔ အတူထုိင္ျပီး စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကေလးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသင့္ပါသလား
သင့္ဘ၀ထဲကို ရင္ေသြးငယ္တဦး၀င္လာရန္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဆိုလွ်င္ မႀကာမီတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရေစႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား
အခ်ိန္မတိုင္မီ မ်ဳိးဥေၾကြျခင္းအား  ဟန္႔တားေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား Gonadotropin ထြက္ေစေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
သင္ဘယ္လို ကိုယ္ဝန္ရရွိသလဲ?
Conception (ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္း) ဆိုသည္မွာ သားဥ (egg) ႏွင့္ သုတ္ပိုး (sperm) တို႕ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ