ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
တားေဆးထုိးေဆးကေန ေသာက္ေဆးေျပာင္းေသာက္မယ္ဆုိ ဘာေတြသိထားဖုိ႕လိုလဲ ။ ။
Uncategorized, ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
တားေဆးထုိးေဆးကေန ေသာက္ေဆးေျပာင္းေသာက္မယ္ဆုိ ဘာေတြသိထားဖုိ႕လိုလဲ ။ ။
  သေႏၶတားတဲ့ နည္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၾကမွာပါ။ ေသာက္ေဆး၊ ၃ လခံထုိးေဆး၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သားဥအိမ္ ႏွစ္ဖက္လံုး ထုတ္ျပီးရင္ ကေလးရႏုိင္ေသးလား ။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
သားဥအိမ္ ႏွစ္ဖက္လံုး ထုတ္ျပီးရင္ ကေလးရႏုိင္ေသးလား ။ ။
  သားဥအိမ္ဆိုတာဘာလဲ ။ ။ သားဥအိမ္ဆိုတာ သေႏၶသားတစ္ခု ျဖစ္တည္လာဖို႕အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ