ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ရင္ေသြးေလးကို မီးမီးေလးမွ လိုခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ စံုတြဲတိုင္းအတြက္။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ရင္ေသြးေလးကို မီးမီးေလးမွ လိုခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ စံုတြဲတိုင္းအတြက္။ ။
သားဦးေလးကို မီးမီးေလးအရင္လိုခ်င္တယ္၊ သားသားေလးက ရွိေနျပီဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အျမႊာေလးလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
အျမႊာေလးလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
အျမႊာေလးေတြခ်စ္တယ္။ အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်င္တယ္။ အျမႊာကိုယ္ဝန္ရေအာင္လုပ္လို႔ရလား၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မမ်ိဳးဥအိမ္ ေရအိတ္တည္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရျခင္း မရျခင္း ။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
မမ်ိဳးဥအိမ္ ေရအိတ္တည္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရျခင္း မရျခင္း ။ ။
  မမ်ိဳးဥအိမ္ ေရအိတ္တည္တဲ့ျပႆနာဟာ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
တားေဆးေသာက္တာရပ္ရပ္ခ်င္း ကိုယ္ဝန္ရႏုိင္ပါသလား ။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
တားေဆးေသာက္တာရပ္ရပ္ခ်င္း ကိုယ္ဝန္ရႏုိင္ပါသလား ။ ။
  ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ တားတဲ ့သေႏၶတားနည္း ေတြထဲမွာ  သေႏၶတားေသာက္ေဆးက လူသံုးအမ်ားဆံုး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ