ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ဗုိက္အနာမခံဘဲ မီးဖြားလို႕ရလား။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ဗုိက္အနာမခံဘဲ မီးဖြားလို႕ရလား။ ။
  မီးဖြားခ်ိန္ မိန္းမသားတုိင္း ခံစားရတဲ့ အနာဟာ ဓမၼတာ လာခ်ိန္ကိုက္ခဲတဲ့ ေဝဒနာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အနာမခံရဘဲ မီးဖြားႏုိင္တဲ့ Epidural Analgesia (EA) နည္းကို ေရြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
အနာမခံရဘဲ မီးဖြားႏုိင္တဲ့ Epidural Analgesia (EA) နည္းကို ေရြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ။ ။
ဗ္ိုက္မနာေစဘဲ မီးဖြားလို႕ရေစမယ့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာ Epidural Analgesia (EA) နဲ႔ ပက္သက္ျပီး သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
 မီးဖြားျပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ခရီးသြားလို႕ရပါသလဲ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
 မီးဖြားျပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ခရီးသြားလို႕ရပါသလဲ ။ ။
  မီးဖြားတယ္ဆုိတာ ရိုးရိုးပဲ ေမြးေမြး၊ ခြဲျပီးပဲ ေမြးေမြး အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ