ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးထားတဲ့ ေမေမတို႕ ဒါေလးေတြ ေရွာင္၊ ဒါေလးေတြ ေဆာင္သင့္တယ္ေနာ္ ။ ။
ကေလးေမြးရင္ ဗိုက္နာမွာ ေၾကာက္လို႕၊ လိုခ်င္တဲ့ ရက္မရမွာစိုးလို႕ဆုိျပီး ဗိုက္ခြဲျပီးကေလးေမြးတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမေတြနဲ႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမေတြနဲ႔ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ
သားသမီးေတြကို အေကာင္းဆံုးေတြပဲျဖစ္ေစခ်င္တာက  မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵပါ။ ကိုယ့္ေၾကာင့္တစ္ခုခုထိခိုက္သြားမွာကိုအရမ္းစိုးရိမ္တတ္တာကလည္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးျပီးဆံပင္ကြ်တ္တဲ့ျပႆနာ သိပ္မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး
ကေလးေမြးျပီးဆံပင္ကြ်တ္တဲ့ျပႆနာ သိပ္မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔
ကေလးေမြးျပီးရင္ ဆံပင္ေတြကြ်တ္လာတာ ပံုမွန္ပဲလား ဟုတ္ပါတယ္။ အသစ္စက္စက္ ေမေမတို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Therapeutic aboration ( တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း) လုပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
Therapeutic aboration ( တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း) လုပ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ။ ။
    တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးတဦးရဲ့ ကိုယ္ဝန္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ