ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးက မၾကာခင္လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့မွာလား
ကေလးငယ္ပထမႏွစ္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက မၾကာခင္လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့မွာလား
ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္ေသြးေလးထမဆံုး ေျခလွမ္းေလးကို ျမင္ရဖို႔ ေတာ္ေတ္ာေလးေမွ်ာ္လင့္မိတယ္ဟုတ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက ပိန္ျပီး ညွက္ေနလို႔ ေမေမေတြ စိတ္ညစ္ေနရျပီလား
ကေလးဆိုတာ စားခ်ိန္တန္ စား၊ ကစားခ်ိန္တန္ ကစား၊ စာလုပ္ခ်ိန္တန္ စာလုပ္ရမယ့္ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးသံဓာတ္မခ်ိဳ႕တဲ့ေစဖို႔ ေမေမေတြဒီလိုကာကြယ္ေပးၾကမယ္
ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးေနဆဲ အရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးေတြမွာ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရနဲ႔ ဗီတာမင္ေတြကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို အံတုဖို႔ ဒီ အသီးေတြ သင့္ကေလးကို ေကၽြးသင့္ပါတယ္။ ။
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေႏြရဲ႕ အပူခ်ိန္ကို အံတုဖို႔ ဒီ အသီးေတြ သင့္ကေလးကို ေကၽြးသင့္ပါတယ္။ ။
ေႏြရာသီရဲ႕ အပူဒဏ္ဟာ ကေလးေတြ မေျပာနဲ႔ လူၾကီးေတြေတာင္ လွိမ့္ပိမ့္ျပီး ခံေနရေလာက္ေအာင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား
ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ။ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ အေရျပားဆဲလ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္မ်ား ေနေလာင္ျခင္း ကာကြယ္ေစရန္ မိဘမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အပိုင္း၂
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အျပင္ထြက္ကစားခြင့္ေပးလိုက္ပါ
မိဘဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔၊ လံုျခံဳဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင့္ကေလးကို ဘာလို႕ ငါးၾကီးဆီတိုက္ေကြၽးသင့္သလဲ
သင့္ကေလးဟာ အဆီမ်ားမ်ားပါတဲ့ ငါးေတြ (ဥပမာ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ဆာဒင္းငါး စသည္)ကို တပတ္ႏွစ္ခါေလာက္ေတာင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဒိန္ခ်ဥ္စတိုက္ႏိုင္ျပီလဲ
ကေလးငယ္အမ်ားစုအေနနဲ႕ အဖတ္ စ စားႏိုင္တဲ့ အရြယ္ (အသက္ ေျခာက္လေနာက္ပိုင္း)မွာ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မိခင္သားအိမ္တြင္းကေန ကေလးေတြ ဘာေတြသင္ယူရရွိခဲ့လဲ
ကေလးမ်ားသည္ မိခင္ဗိုက္ထဲမွ အျပင္ေလာကသို႕ေရာက္ရွိလာေသာ အခ်ိန္မွသာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အျပင္ထြက္ကစားခြင့္ေပးလိုက္ပါ
မိဘဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔၊ လံုျခံဳဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလး ေမြးစားေတာ့မယ့္ မိဘေတြ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားသင့္လဲ
ကေလးေမြးစားတယ္ဆိုတာ မိဘေတြအတြက္ေရာ ကေလးအတြက္ပါ လြယ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ