မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
စိတ္က ႏို႔ထြက္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိမလဲ
ကေလးကို ႏို႔တုိက္ေကၽြးစဥ္ ျပႆနာမ်ား ဒုကၡမ်ားကို သင္ေတြ႔ရႏုိင္ၿပီး ၎တို႔သည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္ လံုေလာက္တဲ့ မိခင္ႏို႔ရရွိလားဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ
ကေလးငယ္ဟာ မိခင္ႏို႔ အလံုအေလာက္ရရွိမႈ ရွိမရွိဆိုတာဟာ မိခင္အသစ္ေတြ အတြက္ စဥ္းစားစရာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
နို့တိုက္ျခင္းက ကေလးစားေသာက္ပံုကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲ
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
နို့တိုက္ျခင္းက ကေလးစားေသာက္ပံုကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲ
ကေလးေမြးဖြားျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးမွာ ရုပ္ပိုငး္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးနဲ႔ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးရဲ႕အသားအေရအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစားအစာမ်ား
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးရဲ႕အသားအေရအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစားအစာမ်ား
ကေလးငယ္ေလးေတြဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္က ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားရမွာျဖစ္လို႔ အေပၚယံအေရျပားရဲ႕က်န္းမာေရးကလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ သြားေရစာမ်ား
ကေလးမ်ား ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈအတြက္ အစာတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ မရွိမျဖစ္အာရဟာမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မွ်တေသာ စားေသာက္မွုပံုစံဆိုတာ ဘာလဲ
မိဘတို႔သည္ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ ႏြားႏို႔တို႔ မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာသည္ ကေလးအတြက္ “အာဟာရ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ အုန္းဆီရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ အုန္းဆီရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အုန္းဆီက အေရျပားနဲ႔ အျခားေသာက်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို ကုသရာမွာေတာ္ေတာ္ေလးအသံုးဝင္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးငယ္ေတြကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူမ်ား
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္ေတြကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူမ်ား
ကေလးငယ္ေလးေတြကို ႏွိပ္နယ္ေပးတာက ကေလးေတြကို အနားရေစျပီး ပိုမိုအိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းက ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ။
ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းက ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ လက္ရွိမွာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမွဳေနာက္က်ျခင္း
ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းသည္ က်န္းမာစြာရွိရမည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္ေအာက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေရေက်ာက္၏လကၡဏာမ်ားကို စီမံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေရေက်ာက္သည္ ေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဗဲရီဇဲလားဇိုစတာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ကေလးရဲ႕အသားအေရအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစားအစာမ်ား
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးရဲ႕အသားအေရအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစားအစာမ်ား
ကေလးငယ္ေလးေတြဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္က ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားရမွာျဖစ္လို႔ အေပၚယံအေရျပားရဲ႕က်န္းမာေရးကလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးကို တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေစရန္နည္းလမ္းေတြ ဘယ္လိုသင္ေပးမလဲ
ကေလးမ်ားက်န္းမာေစေရးႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကင္းရွင္းေစ ရန္တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးသည္အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
သင့္ကေလးရဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိႏိုင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ