စိတ်ကျန်းမာရေး

စိတ်ကျန်းမာရေး ဟာ ကိုယ်ကျန်းမာရေးလိုပဲ အရေးပါပါတယ်။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာနေမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရနိုင်မှာပါ။