ကေလးငယ္ပထမႏွစ္
ကေလးငယ္ပထမႏွစ္

ကေလးအသက္

Most Popular

ကေလးက မၾကာခင္လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့မွာလား
ကေလးငယ္ပထမႏွစ္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးက မၾကာခင္လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့မွာလား
ကိုယ့္ရဲ႕ ရင္ေသြးေလးထမဆံုး ေျခလွမ္းေလးကို ျမင္ရဖို႔ ေတာ္ေတ္ာေလးေမွ်ာ္လင့္မိတယ္ဟုတ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးကိုခ်စ္ရင္ မနမ္းပါနဲ႔
ကေလးငယ္ပထမႏွစ္, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးကိုခ်စ္ရင္ မနမ္းပါနဲ႔
ခ်စ္လိုက္တာေနာ္။ အသည္းယားလာျပီ အာဘြားေတြလွိမ့္ေပးပစ္လိုက္မယ္ဆိုတာကို စကားအျဖစ္နဲ႔ပဲေျပာပါေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ