အေရျပားက်န္းမာေရး
အေရျပားက်န္းမာေရး
ေဘဘီေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏို႔ေပြး
အေရျပားက်န္းမာေရး, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏို႔ေပြး
ေဘဘီေလးေတြရဲ႕ အေရျပားက အထိခိုက္မခံႏိုင္တာကေတာ့ သိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ အေရျပားမွာျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေနပူပူထဲလည္း မထြက္ အိမ္မွာပဲေနေနတာေတာင္ ဘာေၾကာင့္ အသားမဲမဲလာရတာလဲ ။ ။
အေရျပားက်န္းမာေရး, အလွအပ
ေနပူပူထဲလည္း မထြက္ အိမ္မွာပဲေနေနတာေတာင္ ဘာေၾကာင့္ အသားမဲမဲလာရတာလဲ ။ ။
    ေနေရာင္နဲ႔လည္း မထိ၊ အိမ္မွာဘဲ ေနေနရင္းနဲ႔ အသားမဲမဲလာရတဲ့  အခုိက္အတန္႕မ်ိဳး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား
ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ။ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ အေရျပားဆဲလ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္မ်ား ေနေလာင္ျခင္း ကာကြယ္ေစရန္ မိဘမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အပိုင္း၂
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ