အေရျပားက်န္းမာေရး
အေရျပားက်န္းမာေရး
ေဘဘီေလး အသားမဲမွာစိုးတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလး အသားမဲမွာစိုးတဲ့ ေမေမတို႔အတြက္
အသားအေရထိန္းသိမ္းဖို႔ လူၾကီးေတြပဲ လိုအပ္တာလား။ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အရြယ္ သံုးပါးစလံုးလိုအပ္တာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေျခဖေနာင့္ကြဲတာကုိ ေျဖရွင္းေပးမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ။ ။
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, အေရျပားက်န္းမာေရး
ေျခဖေနာင့္ကြဲတာကုိ ေျဖရွင္းေပးမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ။ ။
ေျခေထာက္ေတြ အသားမာတက္ျပီး ေျခဖေနာင့္ကြဲတာမ်ိဳးေတြကို စိတ္ညစ္ရတဲ့ အခုိက္အတန္႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏို႔ေပြး
အေရျပားက်န္းမာေရး, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏို႔ေပြး
ေဘဘီေလးေတြရဲ႕ အေရျပားက အထိခိုက္မခံႏိုင္တာကေတာ့ သိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ အေရျပားမွာျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ