ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ
ေဘဘီေလးရဲ႕ BMI
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးငယ္ပထမႏွစ္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးရဲ႕ BMI
ေဘဘီေလးေတြက အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေမြးဖြားလာျပီး အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အမွ် ေမေမဂရုစိုက္မႈအေပၚမွာလိုက္လို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးကို ပုခက္နဲ႔သိပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးကို ပုခက္နဲ႔သိပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
အူဝဲလို႔ ေအာ္ရင္းလူ႕ေလာကထဲကို ေရာက္လာတဲ့ သားသားမီးမီးေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြပဲျပင္ဆင္ထားေပးခ်င္တဲ့ ေမေမေဖေဖတို႔ေရ…. ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင့္ကေလးကို ဘာလို႕ ငါးၾကီးဆီတိုက္ေကြၽးသင့္သလဲ
သင့္ကေလးဟာ အဆီမ်ားမ်ားပါတဲ့ ငါးေတြ (ဥပမာ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ဆာဒင္းငါး စသည္)ကို တပတ္ႏွစ္ခါေလာက္ေတာင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဒိန္ခ်ဥ္စတိုက္ႏိုင္ျပီလဲ
ကေလးငယ္အမ်ားစုအေနနဲ႕ အဖတ္ စ စားႏိုင္တဲ့ အရြယ္ (အသက္ ေျခာက္လေနာက္ပိုင္း)မွာ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ