မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း

မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းသည်  အဖြစ်များသော အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်၍ လက္ခဏာများ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။