သင့္ကေလး၏ အစားအေသာက္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ပတ္သက္၍သင္သိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ယခုေခတ္အခါတြင္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားစားလိုသမွ် ေကြ်းျခင္းထက္ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရနွင့္ပက္သက္၍ ပိုမုိဂရုစိုက္လာၾကပါသည္။ မိခင္မ်ား စိတ္ပူေသာကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ အစားအစာထဲတြင္္ပါ၀င္ေသာ ကိုလက္စထေရာပမာဏပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုလက္စထေရာပမာဏမ်ားျခင္းသည္ နွလံုးေရာဂါမ်ားနွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္နွင့္္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ကိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။ မိဘမ်ား ကိုလက္စထေရာနွင့္ ပက္သက္၍ သိခ်င္ေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကေလး၏အစားအစာ ထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏမ်ားလွ်င္ ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ ေတြရွိလာနုိင္သလဲ။ ကိုလက္စထေရာသည္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မေကာင္းသည့္ ပစၥည္းဟုသိထားေသာ္ျငားလညး္ သင့္ကေလးသည္ ခႏၶာကိုယ္ေဟာ္မုန္းညီမွ်ဖို႕ဆဲလ္တစ္ရွဴး တည္ေဆာက္ဖို႕နွင့္အာရံုေၾကာမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ ကိုလက္စထေရာအနည္းငယ္ကိုေတာ့  လိုအပ္ပါသည္။ သို ႔ေသာ္လည္း ကိုလက္စထေရာပမာဏ အလြန္မ်ားျပားေနမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႕သည္ေသြးေၾကာမ်ားကိုပ်က္ဆီးေစပါသည္။ ပိုလွ်ံေနေသာ ကိုလက္စထေရာေတြသည္ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားေပၚတြင္ စုပံုလာျပီး အခ်ပ္ျပားတစ္ခု အေနနွင့္ အနည္ထိုင္လာပါလိမ့္မည္။ အာဟာရမွ်မွ်တတ မစားရေသာကေလးေတြနွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလြန္မ်ားေသာကေလးေတြသည္ အသက္ၾကီးလာသည့္အခါ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ဘာေၾကာင့္ကိုလက္စထေရာေတြစုပံုေစတာလဲ။

ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမရွိသူမ်ား၊ အ၀လြန္သူမ်ားနွင့္မိသားစုတြင္ ကိုလက္စထေရာမ်ားတဲ့ေရာဂါရွိသူေတြသည္ ကိုလက္စထေရာပမာဏ မ်ားျပားႏုိင္ေခ် ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ကိုလက္စထေရာကို သဘာ၀အေလ်ာက္အသည္းမွ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ကေလးမ်ားသည္ ကိုလက္စထေရာကို သူတို႕စားေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ဥမ်ားအသားမ်ားႏွင္ ့ နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားမွလညး္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေသြးထဲတြင္ ပိုေနေသာ ကိုလက္စထေရာပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္သည္္ဆိုလွ်င္ သင့္ကေလး၏အစားအစာထဲတြင္ အသားမ်ားကိုေလွ်ာ့စားေစျပီး အသားတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဟာရပမာဏနွင့္ညီမွွ်ေသာ အာဟာရမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္သည့္ အစားအစာမ်ားနွင့္အစားထိုးပါ။

ကေလးငယ္၏ ေသြးထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာပမာဏ မ်ားျပားျခင္းမွ ဘယ္လိုေရွာင္ရွားမလဲ။

ေအာက္တြင္ ကိုလက္စထေရာပမာဏ မ်ားျပားျခင္းကို ဘယ္လိုေရွာင္ရွားမလဲဆုိသည့္အခ်က္အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

  • သင့္ကေလးကို လိေမၼာ္သီးပန္းသီး၊ငွက္ေပ်ာသီး စေသာ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ အခ်ိဳပြဲမ်ားေကြ်းပါ။ ကေလးကိုအဆီနည္းေသာ အေစ့အဆံမ်ားမွျပဳလုပ္ေသာ သေရစာမ်ား ေကြ်းဖို႕လည္းမေမ့ပါနွင့္။
  • အသားနွင့္ဥမ်ားကဲ့သို႕တိရိစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြတ္ကီးမ်ား၊အာလူးေၾကာ္မ်ားကဲ့သို႕ သေရစာ အစားအစာမ်ား၊ခ်ိစ႔္နွင့္ေထာပတ္ကဲ့သို႕ နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႕တြင္ ျပည့္၀ဆီကိုေတြ႕ရျပီး ၎တို႕သည္ ကိုလက္စထေရာစုပံုျခင္းအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအၾကိဳက္ျဖစ္ေသာ ဒိုးနပ္မ်ား၊ မုန္ ့ၾကြပ္ မ်ားကဲ့သို႕အသင့္စားအစားအစာမ်ားနွင္႔ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာ္မ်ားတြင္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မေကာင္းေသာအဆီမ်ားပါ၀င္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုအစားအစာမ်ားေကြ်းျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အသင့္စား အစားအစာမ်ား၏အႏၲရာယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မွဳမ်ားကိုသိေသာ္လည္း ဘယ္သူကမွေတာ့ အလြယ္တကူ မစြန္႕ပစ္နိုင္ၾကပါဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုအာဟာရမရွိသည့္ အစားအစာေတြအစား က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုုအစားထိုးစားခိုင္းပါ။
  • သင့္ကေလးအလြယ္တကူ လိုက္လံျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားစီစဥ္ေပးပါ။ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္နာရီခန္႔ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားစြာေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ကိုလက္စထေရာမ်ားကို ေလာင္ကြ်မ္းေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို တီဗီထိုင္ၾကည့္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုဂိမ္း တစ္ေန႕လံုးထိုင္ကစားျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ က်န္းမာေရးနွင့္မညီညြတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား မျပဳလုပ္ေအာင္သင္ၾကားေပးပါ။

ေသြးထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာမ်ားလာျခင္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္စ၍ နွလံုးနွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္မားေစပါသည္။ အသင့္စား အစားအစာမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရးနွင့္မညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးမႈနွဳန္းျမင့္တက္လာသည္နွင့္အမွ် ကေလးမ်ားစြာသည္ အ၀လြန္ျခင္း အႏၲရာယ္ရွိလာေနပါသည္။ သင့္ကေလးကို ကိုလက္စထေရာမ်ားျပားေသာ အစားအစာမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္မညီညြတ္ေသာအစားအစာမ်ား ေရွာင္ရွားနိုင္ေအာင္လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား က်န္းမာေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 20, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။