ကေလးအာဟာရ
ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေနတဲ့ ျဖည့္စြက္စာကို ဘယ္လိုေကြ်းသင့္သလဲ
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေနတဲ့ ျဖည့္စြက္စာကို ဘယ္လိုေကြ်းသင့္သလဲ
မိဘတိုင္းနီးပါး သိၿပီးသားကေတာ့ ကေလးေတြကို အသက္ ၆ လ မေက်ာ္မခ်င္း အေမႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းတိုက္သင့္တယ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအစာေျခစနစ္အတြက္ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးေလးေတြ ။  ။
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးအစာေျခစနစ္အတြက္ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးေလးေတြ ။  ။
ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုရဲ႕ အျပင္ေရာ အတြင္းမွာပါ မျမင္ႏုိင္တဲ့ သက္ရွိေတြနဲ႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဉာဏ္ေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ မိဘေတြဘက္ကဘာလုပ္ေပးရမလဲ
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္
ဉာဏ္ေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ မိဘေတြဘက္ကဘာလုပ္ေပးရမလဲ
မိဘတုိင္းက ကိုယ့္ရင္ေသြးေလးေတြ က်န္းမာဖို႔၊ ၾကီးထြားသန္မာဖုိ႕၊ ညဏ္ေကာင္းဖ်တ္လတ္ဖုိ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးကို အျမင္အာရံု ေကာင္းေစမယ့္ အာဟာရဓာတ္ ။ ။
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးကို အျမင္အာရံု ေကာင္းေစမယ့္ အာဟာရဓာတ္ ။ ။
ကေလးဆိုျပီး အျမင္စူးရွမွာပဲ လို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႕။ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႕ မ်က္စိမႈန္လို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ