ကေလးအာဟာရ
ကေလးအာဟာရ
သင့္ကေလးက ဘယ္လိုနုိ႔စို႔သူလဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင့္ကေလးက ဘယ္လိုနုိ႔စို႔သူလဲ
နို႔စို႔ျခင္းဟာမိခင္ေရာကေလးပါ အတူတကြေဆာင္ရြက္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ နို႔စို႔ေနစဥ္ျပဳမူသမွ် ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေက်ာင္းစတက္မယ့္ ကေလးေတြအတြက္ အစာအာဟာရေဘးကင္းေအာင္ စီစဥ္ေပးၾကမယ္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေက်ာင္းစတက္မယ့္ ကေလးေတြအတြက္ အစာအာဟာရေဘးကင္းေအာင္ စီစဥ္ေပးၾကမယ္
မိုးရာသီ အစမွာ ေက်ာင္းေတြလည္းဖြင့္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းေလးေတြဝယ္၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာေတြေကၽြးလို႔ ဘာေတြ မေကၽြးသင့္ဘူးလဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မိုးရာသီမွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာေတြေကၽြးလို႔ ဘာေတြ မေကၽြးသင့္ဘူးလဲ
မိုးေလးလည္းစရြာေနျပီ ကေလးငယ္ေလးေတြလည္း ေက်ာင္းတက္ရာသီေရာက္လာျပန္ျပီေနာ္။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြအေနနဲ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရမွာ ဗီတာမင္နဲ႔သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္ဖို႔ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တာလဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးအာဟာရမွာ ဗီတာမင္နဲ႔သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္ဖို႔ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တာလဲ
ဗီတာမင္ဆိုတာလူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့အရာေတြပါ။ ဗီတာမင္နဲ႔သတၱဳဓာတ္ေတြက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရအတြက္ အေရးပါတဲ့ lcFOS
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးအစာေျခစနစ္အတြက္အေရးပါတဲ့ အာဟာရ
lcFOS ဆိုတာဘာလဲ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အစာေျခစနစ္ အတြင္းမွာ အဏုဇီဝပိုးမႊားေလးေတြ ထရီလ်ံနဲ႔ခ်ီျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ