ကေလးအာဟာရ
ႏုိ႔ဦးရည္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိသင့္တာေလးေတြ ။ ။
ကေလးအာဟာရ, မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
ႏုိ႔ဦးရည္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိသင့္တာေလးေတြ ။ ။
  ေမြးကင္းစကေလးေတြ အတြက္ ႏုိ႕ဦရည္က ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးၾကီးဆံုး အာဟာရတစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင့္ကေလး ေန႔တိုင္းစားသံုးမိေနတဲ့ အခ်ိဳကဲအစားအေသာက္မ်ား
ကေလးကို အခ်ိဳသိပ္မေကြ်းနဲ႔ဆို မေကြ်းပါဘူးပဲ ေမေမတို႔ေျဖမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကေလးေန႔တိုုင္းစားေန၊ ေသာက္ေနတဲ့အရာေတြထဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြကို ဘယ္ခ်ိန္မွာ ငါးစေကၽြးမလဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြကို ဘယ္ခ်ိန္မွာ ငါးစေကၽြးမလဲ
ငါးစားရင္ ဉာဏ္ေကာင္းတယ္။ ကေလးကို ဉာဏ္ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ငါးေကၽြးခ်င္တယ္။ ဘယ္အရြယ္မွာစေကၽြးရမွာလဲ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးေတြကို ဝမ္းခ်ဳပ္ေစတဲ့ အစားအစာေတြ
ဝမ္းခ်ဳပ္တဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ ေဝဒနာခံစားေနတဲ့သူေရာ၊ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ သိပ္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ