ကေလးအာဟာရ
ကေလးအာဟာရ
မိခင္ႏို႔နဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ကေလး ရွိလား
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မိခင္ႏို႔နဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ကေလး ရွိလား
ေမေမတို႔ရဲ႕အေသြးအသားကေန ျဖစ္တည္လာတဲ့ ႏို႔ရည္က ေဘဘီတို႔အတြက္ နတ္သုဒၶါပါပဲ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးတို႔ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ မႈိစေကၽြးၾကမလဲ။
အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မႈိဟာလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏုိ႔ဦးရည္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိသင့္တာေလးေတြ ။ ။
ကေလးအာဟာရ, မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
ႏုိ႔ဦးရည္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိသင့္တာေလးေတြ ။ ။
  ေမြးကင္းစကေလးေတြ အတြက္ ႏုိ႕ဦရည္က ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးၾကီးဆံုး အာဟာရတစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အခ်ိဳေၾကာင့္ ကေလးေတြကိုထိခိုက္ေစႏုိင္တဲ့ ေၾကာက္စရာအခ်က္ (၃)ခ်က္
အခ်ိဳပါတဲ့ စားစရာမုန္႔မွန္သမွ် ကေလးအမ်ားစု ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေပမယ့္ ဒီအစားအစာေတြက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ