ကေလးအာဟာရ
ကေလးေတြကို ဘာလို႔ အခ်ိဳမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြ မေကၽြးသင့္လဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးေတြကို ဘာလို႔ အခ်ိဳမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြ မေကၽြးသင့္လဲ
ကေလးေတြအခ်ိဳၾကိဳက္တာဟာ ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ေပမယ့္ မိဘေတြအတြက္ေတာ့ အျမဲ စိုးရိမ္စရာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ၾကက္ဥ ဘဲဥတို႕နဲ႔ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ။ ။
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ၾကက္ဥ၊ဘဲဥတို႕နဲ႔ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ။ ။
ၾကက္ဥ ဘဲဥဆိုတာ လူတုိင္းၾကိဳက္ၾက၊ စားေနၾက၊ လူတုိင္းနဲ႔လည္း တည့္ျပီး အာဟာရရွိတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အဝလြန္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳအႏၱရာယ္
မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရကို ေန႔စဥ္စားသံုးဖို႔နဲ႔ ေန႔စဥ္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ေနမွသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ