အေကာင္းျမင္တတ္ဖို႔က ခက္ခဲလွပါတယ္။ သင္က်န္းမာေနစဥ္မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ မိသာစုအေရး ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ျပီး ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပဲ အရာအားလံုးကို အေကာင္းဖက္က ၾကည့္ေပးဖို႔ ခက္ခဲေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္မွာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္းျမင္ၾကည့္ဖို႔ဆုိတာ ပို၍ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အဲဒီလုိ ခက္ခဲေနမယ့္ သင့္ရဲ ႔အျမင္ေတြကို ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ နည္းလမ္းအခ်ိဳ ႔ကို ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ အဆုိးျမင္စိတ္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ကူးစက္တတ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္း ေရာ အဆုိးျမင္တတ္္ျခင္းပါ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ကူးစက္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိသူအနားတြင္ ေနခ်င္ၾကကာ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အေကာင္းျမင္တတ္သူမ်ားအနီးေရာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားမိေနတာကို သတိထားမိမွာပါ။

အေကာင္းျမင္တတ္သူႏွင့္ အဆုိးျမင္တတ္သူကို ဘယ္လိုခြဲျခားသတ္မွတ္လည္းဆိုတာကို ေမးၾကေသာ အခါတြင္ အားလံုး တစ္ခဲနက္ သေဘာတူၾကတာကေတာ့ လူတစ္ဦး၏ အျပဳအမူ၊ ေျပာစကားနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈအားလံုးသည္ ေကာင္းေသာဖက္ကို ဦးတည္ေနေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး အေကာင္းျမင္တတ္လား၊ အဆုိးျမင္တတ္လားဆုိတာကို သူ၏ မသိစိတ္ျပဳမႈပံုအေပၚ အေျခခံျပီးဆံုးျဖတ္ပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ျပီး ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အေကာင္းျမင္စိတ္၏ ကူးစက္တတ္ေသာ အေပၚတြင္  အေျခခံထားပါသည္။ အုပ္စုအဖြဲ႔ အကူအညီ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူနာေတြဆီကို အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သည္ အျခားသူမ်ား၏ ဘ၀အေၾကာင္းကို ၾကားရေသာအခါတြင္ ပုိျပီး စိတ္သက္သာေကာင္း သက္သာလာႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ လူမ်ား၀န္းရံေနေသာအခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မသိစိတ္ကေန ထုိသူမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္လုိက္လံ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေသာသူသည္ အျခားလူမ်ား စိတ္တက္ၾကြလာေစဖုိ႔အတြက္လည္း စံျပပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ထို႔သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြကို အေကာင္းျမင္အေတြးေတြနဲ႔ လႊမ္းျခံဳဖုိ႔ မၾကိဳးစားၾကည့္တာလဲ။

အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ  စိတ္ထားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္၊ ၾကည္ႏူးေစပါတယ္။ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆီကို ေတာက္ပမႈ၊ ခြန္အား၊ ေအာင္ျမင္မႈ နဲ ႔ ၀မ္္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ယူေဆာင္လာေပးပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာလူသားမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ အေကာင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိၾကသည္။

အေကာင္းျမင္သမားနဲ႔ အဆုိးျမင္သမားမ်ားသည္ ဘ၀ကို လက္ခံပံုျခင္း ကြဲျပားၾကသည္။ ျပႆနာတစ္ခုကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အေကာင္းျမင္သမားသည္ ၎ကို သင္ယူစရာ အခြင့္အေရးတစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ယူျပီး အေကာင္းဆံုး ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ၾကိဳးစားသည္။ သင္သည္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနလွ်င္ေတာင္ပင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၀မ္းနည္း ေၾကာက္လန္႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္သည္ ျပန္လည္ထဖုိ႔ ၾကိဳးစားရမည္။

သင့္ဘ၀တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာေတြျပီးေျမာက္ျပီးျပီလဲဆုိတာကို ျပန္လည္ေတြးရမည္။ အဆုတ္ကင္ဆာမွ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ၾကေလသည္။ ထုိေက်းဇူးတင္စိတ္ကပင္ သူတို႔ကို အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသည္ဟု သူတို႔ ေတြးမွတ္ၾကေလသည္။ သင္လည္း ထိုနည္းတူေတြးၾကည့္ပါ။

သင့္မွာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ျပီး အေျခအေနမေကာင္းဘူးဆုိလ်ွင္ေတာင္ ဘာမွထပ္မံဆံုးရႈံးစရာမရွိေတာ့ေသာ သင့္အတြက္ အသစ္အဆန္းတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္ မၾကိဳးစားၾကည့္ဘဲေနမွာလဲ။ သင့္ဘ၀မွာ ျဖစ္ခ်င္ေသာ အရာေတြကို ေတြးၾကည့္ျပီး စာရင္းျပဳစုၾကည့္ပါ။ သင္မိတ္ကပ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အျမဲ စိတ္၀င္စားခဲ့ပါသလား။

သင့္မ်က္ႏွာကို ဘယ္လုိလွပေအာင္ျခယ္သမလဲ ေလ့လာျပီး မိတ္ကပ္ဂုရုၾကီး ျဖစ္ေအာင္ သင္ယူၾကည့္ပါလား။ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုံျပီး ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးခ်င္ပါသလား။ သင့္စိတ္ကုိ အလိုလုိက္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးလုိက္ပါ။ ဟင္းခ်က္နည္းသစ္ေတြ စမ္းသပ္လုိပါသလား။ သင္လုပ္ခ်င္တာကိုသာ လုိက္လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

ဒီေနရာမွာ အဓိက ေသာ့ခ်က္က သင္ဘာလုပ္ခ်င္လဲ၊ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္ဖုိ႔ သင့္အခ်ိန္အမ်ားစုကို ဘယ္လုိအသံုးခ်မလဲဆုိတာကို သင္စဥ္းစားေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္စိတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အေတြးမ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါေစ။ သို႔မွသာ သင့္ ဦးေႏွာက္ေရာ ခႏၶာကိုယ္ကပါ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာ အရာမ်ားကို ေတြးျခင္းသည္ စိတ္ခံစားမႈေကာင္းေစသည့္ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ endorphin ေဟာ္မုန္းထြက္ေအာင္ သင့္ဦးေႏွာက္ကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါတယ္။ ရလာဒ္အေနနဲ႔ သင္သည္ အေကာင္းျမင္အေတြး၊ စိတ္ထားေတြ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆးတစ္ခြက္ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။ ၎သည္ မွန္ပါတယ္။ အေကာင္းျမင္ျခင္းသည္ သင့္အဆုတ္ကင္ဆာကုသမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစျပီး ကုသမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြကုိ ယူေဆာင္ေပးပါတယ္။

သို႔ေသာ္ သင့္ကိုယ္သင္ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားေအာင္၊ ပင္ပန္းေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ ေရွာင္ပါ။ သင္သည္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား နဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားကို သတိထားမိဖို႔ သင္ယူေလ့လာသင့္ျပီး အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဒီဇင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဒီဇင်ဘာ 12, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။