ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကလေးမှာ အဆီတွေ စုပြီး ကြွက်သားတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

35.56 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

0.77 kg