ဒေါက်တာ ညီညီကျော်

Dr. Nyi Nyi Kyaw

အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု

University and Degree : ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၊ UK Bedfordshire University

အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်အဖြစ် ဆာကူရာဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ လက်ရှိ ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံမှာလည်း Volunteer အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ M.B,B.S (Ygn) ဘွဲ့ကို ၂၀၁၅ မှာ ရရှိခဲ့ပြီး UK Bedfordshire University က ချီးမြှင့်သည့် M.Sc (Nutrition & Dietetics) (UK) ဘွဲ့ကို ၂၀၁၈ မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Member of Nutrition Society (UK) အသင်းဝင်အဖြစ် ၂၀၁၈ မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။

Schedule with Dr. Nyi Nyi Kyaw
ထပ်မံဖတ်ရှုမည်