သင့္ကေလးရဲ႔၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈကိုေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ေပးနုိင္ေပမယ့္ ပံုျပင္ေျပာျပျခင္း

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.

သင္ေရာသင့္ကေလးေရာနဲ႔ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္သူတစ္ေယာက္ေသဆံုးတဲ့အခါမွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈပူေဆြးေသာကေရာက္ျခင္းက ဓမၼတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္ကေလးခံစားေနရာတာကို ၾကည့္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ သင့္ကေလးရဲ႔၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈကိုေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ေပးနုိင္ေပမယ့္ ပံုျပင္ေျပာျပျခင္းကေန သင့္ကေလးကိုဆံုးရႈံးမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားနုိင္ေအာင္နဲ႔ ဒူေပဒါေပခံနုိင္ေအာင္ ကူညီေပးနုိင္ပါတယ္။

ပံုျပင္ေျပာျပျခင္းက ဘာေၾကာင့္အေထာက္အကူျဖစ္လဲ။

စားေရးတဲ့စနစ္မေပၚေပါက္ေသးခင္က ပံုျပင္ေျပာျခင္းက လူ႔အဖြဲ႔အစညး္ကိုပိုျပီးရင္းနွးိိကၽြမး္၀င္လာေအာင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမ်ွေ၀ေပးနုိ္င္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေ၇းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသူေတြကို ပံုျပင္ေတြကုိေျပာျပေပးျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳးစုေတြအားလံုးရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘ၀သင္ခန္းစာနဲ႔ ပညာေရးကိုမ်ွေ၀ေပးနိုင္ပါတယ္။ သင့္ကေလးပူေဆြးေသာကေ၇ာက္ေနခ်ိန္မွာ တိတ္ဆိတ္ေနေလ႔၇ွိပါတယ္။ သင့္ကေလးက သူခံစားရတာကိုေျပာျပဖုိ႔ သင့္တင့္တဲ့စကားလံုးေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ခက္ေနတာမ်ိဳးလည္းျဖစ္နုိင္ျပီး သူတုိ႔ဘာခံစားေနရတယ္ဆိုတာ မသိတာလည္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ပံုေျပာျခင္းက သူတုိ႔ခံစားခ်က္ေတြပြင့္က်လာေစျပီး ကေလးရဲ႔ခံစားခ်က္ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ့လာျပီး အေျဖရွာနုိင္ပါတယ္။

ပံုေျပာျခင္းက ဘယ္လိုအေထက္အကူေပးလဲ။

ပံုေျပာျခင္းဘယ္လုိအေထာက္အကူျပဳလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး

အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ရွင္းျပထားပါတယ္။

ပံုေျပာျခင္းက ကေလးရဲ႔ခံစားခ်က္ပြင့္က်လာဖို႔နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ပံုေျပာျခင္းက ေဒါသထြက္ျခငး၊ ၀မ္နည္းျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္း၊ အျပစ္မကင္းသလိုခံစားရျခင္း အရွက္ရျခင္းစတဲ႔ခံစားခ်က္ေတြကို ဖြင့္ေျပာနုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ။္

သေကၤတဘာသာကိုအသံုးျပဳျပိး ေရာဂါခံစားေနရတဲ့အေၾကာင္းဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ကိုယ္တုုိင္အေၾကာင္းေတြကို တုိက္ရိုက္ေျပာျပခုိင္းျခင္းထက္

သူတုိ႔ရဲ႔စိတ္ခံစားခ်က္၊ စုိးရိမ္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈေတြကိုေဖာ္ျပေစျခင္းက သင့္ကေလးကုိ ပိုျပီးလြယ္ကူေစနုိင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္က သူတို႔ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ေသဆံုးသြားတဲံအခါမွာမရွိေတာ့

တဲ့အခါမွာ ျဖစ္လာတဲ့ပူေဆြးေသာကေတြကို ေျပာျပဖုိ႔မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ တိရိစၦာန္အေကာင္ေလးတစ္ေကာင္က သူတို႔အေမေသသြားတဲ့အခါမွာ ၀မ္းနည္းသြားတယ္ဆုိတဲ့ ပံုျပင္ေလးကိုေျပာျပဖို႔ေတာ့ တတ္နုိင္ပါလိမ္႔မယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ကေလးက ရွက္ရြံျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ သူရဲ႔၀မ္းနည္းမႈကိုေျပာနိုင္ပါလိမ္မ့ယ္။

ကေလးက ပံုျပင္ထဲမွာျဖစ္ပ်က္တာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါတယ္။

သင့္ကေလးက ပံုျပင္ထဲမွာျဖစ္ပ်က္တာေတြကို ေျပာင္လဲပစ္းလိုက္နုိင္ျခင္းက ေနြးေထြးမႈ

သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြနဲ႔ ၀မ္းနည္းတဲ့အေတြးေတြကို အစားထုိးေပးနုိင္ပါလိမ္မ့မယ္။ သူတို႔မသိလိုက္မသိဘာသာပဲ ၀မ္းနည္းမႈကိုသဘာ၀အတုိင္း ကုစားေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

သူတို႔ရဲ႔ပံုျပင္ေလးေတြရဲ႔ အေျခအေနေတြဇာတ္ေကာင္စရုိက္ေတြကို ေလေလးနက္နက္ထဲထဲ၀င္ထင္ေမးနုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက သူတို႔ရဲ႔ေၾကာက္လန္႔မႈစိုးရိမ္မႈနဲ႔စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို သိရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပံုျပင္ထဲကအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ အေျခအေနအေပၚစိတ္ခံစားမႈကိုရွင္းျပေပးနိုင္ေပးျပီး ပံုျပင္အဆံုးသတ္ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးလုိ႔ရေၾကာင္း စဥ္းစားတတ္ေစဖုိ႔အားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒိလုိျပဳလုပ္ေပးျခင္းက ကေလးကိုသူတို႔ခံစားေနရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိအဆံုးသတ္ရမလဲဆိုတာကို သိရွိေစပါလိမ့္မယ္။

ပံုေျပာျခင္းက ကေလးကိုအမွန္ကိုအမွန္အတုိင္း လက္ခံေစဖို႔လြယ္ကူေစပါတယ္။ သင့္ကေလးက သူတို႔ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယက္အေၾကာင္းပံုေျပာျပရျခင္းက နာက်င္ေစတယ္လုိ႔ထင္နုိင္ပါတယ္။ ပံုေျပာျခင္းက ဆံုးရွဳံးမႈနဲ႔အတူျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပင္းထန္တဲ႔၀မ္းနည္းမႈကို သက္သာေစပါတယ္။  ၀မ္းနည္းေနခ်ိန္မွာ ပံုေျပာျခင္းက သူတုိ႔ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ျဖတ္သန္းဖူတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အမွတ္တ၇ေတြကို ျပန္သတိရလာနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။

သင့္ကေလးပံုုျပင္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈရယ္ေမာဖြယ္ရာေတြနဲ႔ စတင္ျပီး အဆံုးသတ္ကိုေသဆံုးသြားျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမွတ္ရစရာေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ျခင္းက သင့္ကေလးဦးေနွာက္က အမွန္ကိုအမွန္အတုိင္းလက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ျပိး ထိထိေ၇ာက္ေရာက္ကုိင္တြယ္နိုင္ဖို႔ အဆင့္သင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပယုဂ္ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကေလးက တစ္ေယက္တည္းတသီးတျခာ္းေနျခင္း စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းလကၡဏာေတြျပလာမယ္ဆိုရင္ သူနဲ႔အျပန္အလွန္ေျပာဆိုနုိ္င္မယ့္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ပံုေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာျဖစ္တဲ့ဖိစီးမႈေတြ ျပင္ပဖိစီးမႈေတြကိုသက္သာေစတဲ့အျပင္ ပံုေျပာျခင္းက သင့္ကေလးစိ္တ္ခံစားခ်က္ကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး သူတုိ႔ရဲ႔၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြကိုျမန္ျမန္သက္သာေစပါလိမ္မ့ယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။