ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အထက်လန်အောက်လျှောခြင်း

ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အထက်လန်အောက်လျှောခြင်း ကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာ၊ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံ ပြောင်းလဲမှုနည်းလမ်းနဲ့ ကုသနည်းတို့ကို သိရှိထားသင့်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ