မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္
ေဘဘီေလးေတြ ေခါင္းေခြ်းထြက္တာ ဘာမ်ားျဖစ္လို႔လဲ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြ ေခါင္းေခြ်းထြက္တာ ဘာမ်ားျဖစ္လို႔လဲ
ေခြ်းထြက္တယ္ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အပူခ်ိန္ပိုလာတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ထိန္းညွိေပးဖို႔ ေခြ်းဂလင္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြကို နားသန္႔ရွင္းေပးမယ္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြကို နားသန္႔ရွင္းေပးမယ္
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးမွာ နားသန္႔ရွင္းေရးကလည္း ေမ့ထားလို႔မရတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြ လည္ပင္းက အေရျပားေလာင္နာေတြကို ဒီလိုသက္သာေအာင္လုပ္ေပးပါ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြ လည္ပင္းက အေရျပားေလာင္နာေတြကို ဒီလိုသက္သာေအာင္လုပ္ေပးပါ
ကေလးလည္ပင္းတဝိုက္မွာ အနီေရာင္ အကြက္ေလးေတြေတြ႔တယ္။ ဘာျဖစ္တာလဲမသိဘူး။ စိုးရိမ္ရလားသိခ်င္မိတယ္လို႔မ်ားျဖစ္ေနျပီလား။ ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ကေလးလည္ပင္းတဝိုက္အေရျပားနီျမန္းျခင္း ကေလးလည္ပင္းအေရျပားအရစ္ေလးေတြမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြလည္းခံတြင္းသန္႔ရွင္းဖို႔လိုပါတယ္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြလည္းခံတြင္းသန္႔ရွင္းဖို႔လိုပါတယ္
သြားေတြေပါက္မွ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးရမွာလား။ ကေလးဆိုတာ ႏို႔ပဲေသာက္တာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး
သင့္ကေလးမွာ ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တခုခု ရွိေနျပီလား
မိဘတိုင္းဟာ ကိုယ့္သားသမီးကို ဒီကမ႓ာေပၚမွာ အေခ်ာဆုံး၊အလွဆုံး၊အေတာ္ဆုံး၊အထက္ျမက္ဆုံး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ