ေနာက္ဆံုးေရးသားထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္ေဆာင္းပါးမ်ား
ကၽြမ္းက်င္သူ
Dr Pyae Phyo Kyaw Internal Medicine

ေဒါက္တာျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္သည္ ေျမာက္ဥကၠလာ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီး ေဆးပညာဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အေထြေထြေရာဂါကု ...

ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Dr. Saw Yu Win Oncologist
ေဒါက္တာေစာယုဝင္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါဆုိင္ရာ အထူးကုတစ္ဦးျဖစ္သည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Dr. Phio Thiha Reproductive Health Specialist
ေဒါက္တာ ၿဖိဳးသီဟက ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)ကေန M.B.,B.S. ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Phil Kelly Fitness Expert
Phil has developed his knowledge and experience over a decade and a half through working within highly reputable institutes and industry leading companies. For the majority of his career these organisations have constantly monitored ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ