လိင္ပညာေပး
ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါဆိုတာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
နႏြင္း
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
နႏြင္း
နႏြင္း ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ နႏြင္းကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသလဲ။နႏြင္းဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Tung Seed (တန္းေစ့)
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Tung Seed (တန္းေစ့)
တန္းေစ့ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳျခင္းတန္းေစ့ကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Trichopus Zeylanicus (Trichopus Zeylanicus )
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Trichopus Zeylanicus (Trichopus Zeylanicus )
Trichopus Zeylanicus ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳျခင္းTrichopus zeylanicus ကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Zecipox
ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Zecipox
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ ေဆးညႊန္းမ်ား၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သတိေပးခ်က္မ်ားရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Zanamivir
ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Zanamivir
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ ေဆးညႊန္းမ်ား၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သတိေပးခ်က္မ်ားရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ