Canthaxanthin (Canthaxanthin) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Canthaxanthin ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

အသံုးျပဳျခင္း

Canthaxanthin ကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသလဲ။

Canthaxanthin ဆိုသည္မွာ မုန္လာဥနီမ်ားကို လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးႏွင့္ဆင္တူသည့္ ဆိုး

ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ထိုအရာသည္ သဘာ၀အတိုင္းေတြ ့ရႏိုင္ျပီး

စမ္းသပ္ခန္းထဲတြင္လည္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။လူအမ်ားသည္

ထို Canthaxanthin ကို ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳျကသည္။

Canthaxanthin ကုိ ရွားပါးသည့္မ်ိဳးရုိးေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည့္ erythropoietic protoporphyria (EPP) ရွိေသာသူမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ဓာတ္အား ခံႏုိင္ေစရန္လည္း အသံုးျပဳျကပါသည္။ထို

သူမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္သည္ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ႏွင္းခူႏွင့္

ယားယံျခင္းစေသာ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။အခ်ိဳ ့ေသာေဆး၀ါးမ်ားကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေစရန္လည္း

ထို Canthaxanthin အား အသံုးျပဳျကပါသည္။အခ်ိဳ ့သူမ်ားသည္

Canthaxanthin ကို ေနေရာင္ျခည္ေျကာင့္ျဖစ္ေသာ ယားယံဓာတ္မတည့္မႈမ်ားအား သက္သာေစရန္လည္း အသံုးျပဳျက

သည္။အစားအေသာက္မ်ားတြင္ Canthaxanthin ကို အစားအ

ေသာက္အေရာင္လွေစရန္လည္း အသံုးျပဳျကျပီး တိရိစၦာန္အစား

အစာမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းကာ ျကက္အေရခြံမ်ား၊ျကက္ဥအႏွစ္မ်ား၊ဆယ္လမြန္ငါးႏွင့္ငါးသေလာက္

မ်ားတြင္လည္း အေရာင္လွေစရန္အသံုးျပဳျကသည္။စီးပြားျဖစ္ထုတ္

လုပ္ရာတြင္ Canthaxanthin ကို အလွကုန္မ်ားႏွင့္ေဆးမ်ားတြင္

ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျကသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

Canthaxanthin မည္သုိ႔ အလုပ္လုပ္ပါလဲ။

တိက် ေသခ်ာေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ား လုံေလာက္စြာ မရွိေသးပါ။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။သုိ ့ေသာ္ Canthaxanthin သည္ အသီးအရြက္မ်ားရွိ carotenes ဟုေခၚေသာ ဆိုးေဆးျဖင့္ ဆင္တူျပီး အေရျပားတြင္စုပံုလာကာ tan ဟုေခၚေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာေစသည္။ထိုအရာသည္ အန္တီေအာက္ဆီးဒင့္ဂုဏ္သတၱိျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ကို ခံႏုိင္ေစသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Canthaxanthin အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား။

Canthaxanthin ကိုမေသာက္သံုးခင္မွာ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို သိထားသင့္သလဲ။

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိပါက သင့္ဆရာ၀န္(သုိ ့)ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖင့္တိုင္ပင္

ေဆြးေႏြးပါ။

-ကုိယ္၀န္ရွိမယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္ျဖစ္မယ္ ဆုိပါက ဆရာ၀န္ ေထာက္ခံေသာ ေဆးမ်ားသာေသာက္သုံးသင့္ ပါတယ္။

-အျခားေသာ ေဆးမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးမ်ား မည္သည့္ေဆးမဆုိ ေသာက္သုံးေနပါက ဆရာ၀န္ကုိ ေျပာျပသင့္ပါတယ္။

-ဓါတ္မတည့္ေသာ ေဆးမ်ား ၊အစားအစာ၊ ဆုိးေဆး၊ တိရစာၦန္မ်ား ရွိပါက လည္းဆရာ၀န္ကုိ အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါတယ္။

-သင့္တြင္ အျခားေသာ ေရာဂါမ်ား ရွိပါကလည္း ဆရာ၀န္ကုိ ၾကိဳတင္ ေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။

-ျဖည့္စြက္ အာဟာရမ်ား ဟာ ေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ အေသးစိ္တ္ေလ့လာမွဳမ်ား မေပါမ်ားသျဖင့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳရမွဳအတြက္ ေလ႔လာမွဳမ်ား ပုိ၍ လုပ္သင့္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ား စားသုံးျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ဟာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ထက္သာလြန္ေနရပါမည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ သင့္ပါတယ္။

Canthaxanthin က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

Canthaxanthin ဟာ မည္မွ် စိတ္ခ်ရပါသလဲ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ အမ်ားစုတြင္ အစားအေသာက္တြင္ပါသည့္ပမာဏအတုိင္း အသုံးျပဳပါက စိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆရပါတယ္။သို ့ေသာ္ အသားအေရ ကို သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းမဟုတ္ပဲ ညိဳေစရန္ လိုအပ္သည့္ပမာဏအတုိင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ေဘးမကင္းႏိုင္ပါ။

အထူး သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား။

ကုိယ္၀န္သည္မ်ား ႏွင့္ ႏုိ႕တုိက္မိခင္မ်ားတြင္ Canthaxanthin ကို ေဆးတြင္ပါ၀င္သည့္ ပမာဏအတုိင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္သံုးကာ ေနေရာင္ျခည္ဓာတ္ခံႏုိင္ေအာင္ အသံုးျပဳမႈသည္ ေဘးကင္းမႈမရွိဟု

ယူဆရပါတယ္။အသားညိဳေစရန္ လိုအပ္ေသာပမာဏအတုိင္း ပါးစပ္မွ စားသံုးမႈသည္လည္း ေဘးကင္းမႈမရွိႏုိင္ပါ။မ်က္လံုးထိခိုက္

ျခင္းႏွင့္အျခားေသာေဘးရန္ရွိသည့္ အာနိသင္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ

သည္။

ဗီတာမင္ေအႏွင့္ ဗီတာမင္ေအႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ carotenoids မ်ားအား ဓာတ္မတည့္သူမ်ားတြင္ Canthaxanthin သည္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Canthaxanthin ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား။

Canthaxanthin က ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြရွိႏုိင္လဲ။

Canthaxanthin ကို သဘာ၀အတိုင္းမဟုတ္ပဲအသားညိဳေစရန္

ေသာက္သံုးခဲ့သူအခ်ိဳ ့သည္ မ်က္လံုးပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အျမင္အာရံုဆံုး

ရံွဴးျခင္းတုိ ့ကို ခံစားခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ပမာဏမ်ားပါက ေသေစႏုိင္ေသာ aplastic anemia ဟုေခၚသည့္ ေသြးေရာဂါတစ္

မ်ိဳးကိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Canthaxanthin သည္ ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊ပ်ိဳ ့ျခင္း၊အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း၊အေရျပားယားယံေျခာက္ေသြ ့ျခင္း၊အင္ပ်ဥ္မ်ားထြက္ျခင္း၊ကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္မ်ား

သည္ အနီ(သုိ ့)လိေမၼာ္ေရာင္မ်ားျဖစ္လာျခင္းႏွင့္အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

Canthaxanthin ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား။

ဘယ္ေဆး၀ါးေတြက Canthaxanthin နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ။

သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြ(သုိ ့)ေရာဂါမ်ားနဲ ့ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။သင့္

ဆရာ၀န္(သုိ  ့)ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆးအားအသံုး မျပဳခင္တုိင္ပင္ပါ။

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

Canthaxanthin အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေနရာတြင္အစားထိုးရန္မဟုတ္ပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးခင္မွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ျဖစ္ေစ  အျမဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ  Canthaxanthin ကို ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိဳးအစားက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ေအာက္ပါေဆးအခ်ိဳးအစားမ်ားကို သိပၸံနည္းက်သုေတသနျပဳမႈမ်ားမွတဆင့္ရရွိထားသည္။

ပါးစပ္မွ ေသာက္ေဆးအျဖစ္

erythropoietic protoporphyria (EPP)ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊အေရျပားယားယံျခင္းႏွင့္ ႏွင္းခူမ်ားအတြက္

ေနေရာင္ႏွင့္ထိေတြ ့မႈရွိေသာအခါ canthaxanthin 60မွ 90 မီလီ
ဂရမ္ကို ႏွစ္စဥ္ သံုးလမွ ငါးလၾကာေအာင္ ေန ့စဥ္ပ်မ္းမွ်ေဆးပမာဏအေနႏွင့္ ေသာက္သံုးႏုိင္ပါတယ္။

Canthaxanthin ရဲ႕ ပမာဏဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ မူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ အသက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္အပင္/ပစၥည္းမ်ားဟာ အျမဲတေစေတာ့ စိတ္မခ်ရပါ။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။

Canthaxanthin က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

Canthaxanthin ကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး အခ်ိဳးအစားမ်ိဳးေတြနဲ႔ရရွိႏုိင္မလဲ။

Canthaxanthin ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

– Canthaxanthin ေဆးေတာင့္မ်ား

– Canthaxanthin အမႈန္ ့

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဒီဇင်ဘာ 21, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 16, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။