မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္နုိင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္သည္ အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္တြင္ အျမဲတမ္းထိန္းသိမ္းထားရန္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္​းမာ​ေရး
၃၂ ပတ္သားကေလး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳႏွင့္ အျပဳအမူ ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။ သူမ၏ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဟာ္မုန္းမ်ားသည္ သင့္ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္းကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစပါသလဲ
က်န္​းမာ​ေရး
ေဟာ္မုန္းမ်ားသည္ သင့္ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္းကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစပါသလဲ
ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္းသည္ တစ္ခါတရံတြင္ ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာေရးစင္တာ, က်န္​းမာ​ေရး
ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ား
ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္းသည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ အေရျပား ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ား၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္​းမာ​ေရး
ေအာက္ဆီဂ်င္အသံုးျပဳရေသာ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳပါသနည္း။
ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိအသံုးျပဳရေသာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကုိ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Menstrual Cycle (ရာသီစက္၀န္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း)
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Menstrual Cycle (ရာသီစက္၀န္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း)
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ