ေပါင္ျခံေနရာတဝိုက္ အူကၽြံျခင္း

Author: Dr. Nay Aung Htun တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ MBBS, MMedSc (Surgery), MRCS Ed., Dr.Med Sc (General Surgery), DCME ခြဲစိတ္ကုပညာဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္

အူကၽြံျခင္းဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာပါလဲဆရာ။

အူကၽြံျခင္း (hernia) ဆိုသည္မွာခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ အူ သို႔မဟုတ္ ကလီစာ တစ္ခုခုသည္ ထို ကလီစာရွိေနသည့္ ခႏၶာကိုယ္ နံရံ မွ တဆင့္ ကၽြံထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အူကၽြံျခင္း သည္ ခႏၶာကိုယ္ ၏ အစိတ္အပိုင္း ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳမ်ိဳးျဖစ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ေပါင္ျခံ တဝိုက္ေနရာတြင္ အူကၽြံျခင္း မွာ အျဖစ္မ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
ေပါင္ျခံတဝိုက္ ေနရာတြင္ အူကၽြံျခင္း မွာလည္း ပံုတြင္ျပထားသကဲ့သို႔ ေပါင္ျခံ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ (Inguinal and Femoral hernia) ဟူ၍ ၂ မ်ိဳး ရွိေပသည္။

ထို ၂မ်ိဳး လံုးတြင္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဖာင္းေနသည့္ေနရာ မ်ားသို႔ အူေသာ္လည္းေကာင္း ဝမ္းတြင္းအဆီျပင္ (omentum) ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြံဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ျမန္မာစကားအေနႏွင့္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကို မဆို အူကၽြံျခင္း ဟုသာ ေျပာဆိုၾကေပသည္။

အူကၽြံျခင္း ျဖစ္လွ်င္ဘယ္လိုလကၡဏာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသလဲ ဆရာ

အူကၽြံျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ

၁။ ေပါင္ျခံ တဝိုက္ တင္းေန ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလးလံေနျခင္း

၂။ ေပါင္ျခံ တဝိုက္ ေဖာင္းလာျခင္း ႏွင့္ လွဲအိပ္သည့္ အခါ ထိုေဖာင္းေနသည့္ေလ်ာ့သြားတတ္ျခင္း

၃။ အေလးအပင္မျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း စသည့္ အခ်ိန္မ်ား တြင္ ေပါင္ျခံ နားတြင္ ေဖာင္းလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာင္းသည့္ အရြယ္အစား ပိုႀကီးလာျခင္း

ဆရာေရ အူကၽြံတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေကာ ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါသလဲ ဆရာ

အူကၽြံျခင္း တြင္ ေအာက္ပံု အတိုင္း ေဖာင္းေနသည့္ေနရာ သို႔ ဝင္ေနသည့္ အူမ်ား ညပ္ေနတတ္ၿပီး သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ထည့္၍ မရျဖစ္တတ္ ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ျပင္းထန္စြာနာ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အူသို႔သြားေနသည့္ ေသြးေၾကာမ်ား ပါ ညပ္၍ ပိတ္ဆို႔ သြားပါ က အူပုပ္ သည္အထိျဖစ္တတ္ ၿပီး ေသြးဆိပ္ တက္ကာ အသက္ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။
ထိုအခါမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္မႈ ခံရႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက အူမ်ား ျဖတ္ဆက္ရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေၾကာင့္အူကၽြံျခင္း ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ေစာလ်င္စြာျပသၿပီး ထိေရာက္သည့္ကုသမႈကို ခံယူသင့္ ပါသည္။

အူကၽြံျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကုသမႈခံ ဘယ္လိုခံယူရႏိုင္မလဲ ဆရာ

အူကၽြ်ံျခင္းသည္ ထိုေနရာရွိ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူမွသာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပသည္။ ခြဲစိတ္မႈ မွာ

၁။ သမား႐ိုးက်ခြဲစိတ္မႈ ႏွင့္

၂။ ကိုယ္တြင္းမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈ ဟူ၍ ၂မ်ိဳး ရွိၿပီး

ထို၂မ်ိဳး လံုးတြင္ Mesh ေခၚ ဇကာခံ၍ ခြဲစိတ္ ကုသျခင္း အထိေရာက္ဆံုး ကုသမႈ ျဖစ္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေနေအာင္ထြန္း
MBBS, MMedSc (Surgery),
MRCS Ed., Dr.Med Sc (General Surgery),
DCME
ခြဲစိတ္ကုပညာဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇန်နဝါရီ 9, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 9, 2019

Dr. Nay Aung Htun တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ MBBS, MMedSc (Surgery), MRCS Ed., Dr.Med Sc (General Surgery), DCME ခြဲစိတ္ကုပညာဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေနေအာင္ထြန္း MBBS, MMedSc (Surgery), MRCS Ed., Dr.Med Sc (General Surgery), DCME ခြဲစိတ္ကုပညာဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္

ထပ္ျပပါ
ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား