Raltegravir ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Raltegravir Brand Name(s): Raltegravir.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Raltegravir ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Raltegravir ကို HIV ပိုးအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တျခားေသာ HIV ေဆးမ်ားႏွင့္အတူအသံုးျပဳၾက၏။ ဤေဆးက သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ HIV ပိုးပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစသည္။ ေဆးသည္ HIV ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – ပိုးကူးစက္ျခင္း၊ ကင္ဆာ) ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ဘ၀အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစသည္။ Raltegravir က Integrase inhibitor တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ၎သည္ ဗိုင္းရပ္ကို ႀကီးမလာေအာင္တားေပးၿပီး တျခားဆဲလ္မ်ားကို မကူးေအာင္လုပ္ေပးပါသည္။ Raltegravir က HIV ေပ်ာက္ကင္းေစသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ တျခားသူမ်ားကို သူ႔ဆီမွာ HIV မကူးေစရေအာင္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေပးပါ။ (၁) ဆရာ၀န္မွညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း HIV ေဆးမ်ားအားလံုးကို ေသာက္ပါ။ (၂) လိင္ဆက္ဆံတုိင္း ေကာင္းမြန္သည့္ အကာကြယ္ကိုသံုးပါ (Latex သို႔မဟုတ္ polyurethane ကြန္ဒံုးမ်ား၊ dental dams မ်ား)။ (၃) တစ္ကိုယ္ေရသံုးပစၥည္းမ်ားအား မမွ်ပါႏွင့္ (ဥပမာ – အပ္မ်ား ေဆးထိုးျပြန္မ်ား၊ သြားတုိက္တံမ်ားႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ဓားမ်ား)။ ၎တို႔တြင္ ေသြး သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ထြက္အရည္မ်ား စြန္းေနႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

Raltegravir ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Raltegravir ကို အစာရွိရွိမရွိရွိ ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ Raltegravir ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပားမ်ားကို ၀ါးျခင္း၊ တစ္ျပားလံုးမ်ိဳခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ပံုမွန္ေဆးျပားကိုေတာ့ ႀကိတ္ေခ်ျခင္း၊ ၀ါးျခင္း၊ ခဲြျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ တစ္ျပားလံုးမ်ိဳခ်ရမည္။

Raltegravir ေသာက္ေဆးရည္မွာ မေသာက္ခင္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ရေသာ အမႈန္႔မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေဆးအမႈန္႔ တစ္ထုပ္ကို ေရထမင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္း (5 mL) ႏွင့္ ေဖ်ာ္ပါ။ ေဆးေဖ်ာ္ၿပီးသားအား သတ္မွတ္ထားေသာ ခ်ိန္တြယ္ခြက္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး ေဖ်ာ္ၿပီးေနာက္ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ေသာက္ရပါမည္။ ေဖ်ာ္ထားေသာေဆးမ်ားကို ေနာက္မွသံုးမည္ဆိုၿပီး လုပ္လို႔မရပါ။

ေဆးအား ကေလးသံုးမည္ဆုိလွ်င္ ကေလး၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Raltegravir သည္ ကေလးအေလးခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးေသာက္ရေသာေၾကာင့္ တစ္ခုခုေျပာင္းလွ်င္ ေဆးပမာဏေျပာင္းရႏုိင္ပါသည္။

ဆရာ၀န္မွာ ဘရန္း၊ ျပင္းအား Raltegravir အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းမည္ဆိုပါက သင့္အတြက္ေဆးပမာဏလည္း ေျပာင္းရႏိုင္သည္။ Raltegravir အသစ္ေပးခံရပါက သိလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ကို ေမးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးအာနိသင္ေကာင္းေကာင္းရရန္ Raltegravir ကို မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ ေဆးမကုန္ခင္ ႀကိဳဝယ္ထားရမည္။

HIV/AIDS ကို ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ကုေလ့ရွိသည္။ ေဆးအားလံုးကို ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္အတုိင္းေသာက္ပါ။ ေဆးတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ေပးထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။ ဆရာ၀န္က အႀကံမျပဳပါဘဲ ေဆးပမာဏေျပာင္း၊ ေဆးအခ်ိန္ဇယားေျပာင္းျခင္းမ်ား မလုပ္ရ။ HIV AIDS ရွိသူတိုင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္သာ ကုသရမည္။

Raltegravir ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Raltegravir ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ Raltegravir ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Raltegravirေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ ကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းျခင္းကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ထားပါ။

Raltegravir အားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Raltegravir အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကိုမသံုးခင္ သင့္က်န္းမာေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ဆရာ၀န္သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အား ေျပာျပေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ အသည္းေရာဂါမ်ား (B ပိုး၊ C ပိုး)၊ ၾကြက္သားေရာဂါမ်ား (rhabdomyolysis, myopathy)၊ ေသြးတြင္း creatine kinase လယ္ဗယ္တက္ျခင္း (high CK test results)။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ သင္သံုးေနသည့္ပစၥည္းမ်ား (ဆရာ၀န္ညႊန္သည့္ေဆး၊ အညႊန္းမလိုပဲ ေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္ ဘယပင္ထြက္ေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္၌ ေဆးကို အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ အသံုးျပဳပါ။ ကုသမႈသည္ သင့္ဆီမွ ကေလးဆီသို႔ HIV ကူးသြားႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။Raltegravir က ကုသမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။  ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေဆးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ ျဖတ္ႏိုင္မျဖတ္ႏိုင္ မသိရေသးပါ။ HIV ပိုးသည္ ႏို႔ရည္ထဲသို႔ျဖတ္ႏိုင္သျဖင့္ ႏို႔မတုိက္ရပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Raltegravir ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ေဆးမသံုးစြဲမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ N ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

  • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
  • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
  • D=ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
  • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
  • N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Raltegravir ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္မသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကို ဆရာ၀န္မွေပးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိထားပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

ကိုယ္ခံအားျပန္ေကာင္းလာသည္ႏွင့္ သင့္တြင္ျဖစ္ေနေသာ ကူးစက္ပိုးမ်ားကို ျပန္တိုက္ထုတ္လာႏိုင္သလို ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ျပန္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ ကိုယ္ခံအားမွ တက္ၾကြလြန္းလွ်င္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာတတ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မွာ (HIV ေဆးစစခ်င္း၊ သို႔မဟုတ္ စၿပီး လခ်ီၾကာမွ) ေပၚလာတတ္ပါသည္။

ျပင္းထန္သည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမရွိ၀ိတ္က်ျခင္း၊ အလြန္္မင္း ေမာပန္းေနျခင္း၊ ၾကြက္သားကိုက္ျခင္း၊ အားနည္းေနမႈမ်ား ေပ်ာက္မသြားျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္နာျခင္း၊ လက္၊ လက္ေမာင္း၊ ေျခဖ၀ါး၊ ေျခေထာက္တို႔တြင္ ထံုေနျခင္း က်ဥ္ေနျခင္း၊ အျမင္အာရံုေျပာင္းသြားျခင္း၊ ပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ား (ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ားေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား က်က္မသြားျခင္း)၊ သိုင္းရြိဳက္ တက္ၾကြလြန္သည့္ လကၡဏာမ်ား (ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ အပူမခံႏိုင္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း မူမမွန္ျခင္း၊ ျမန္ျခင္း၊ မ်က္လံုးေဖာင္းျခင္း၊ လည္ပင္းႀကီးျခင္း)၊ Guillain-Barre syndrome ကဲ့သို႔ အာရံုေၾကာျပႆနာလကၡဏာမ်ား (အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ မ်ိဳခ်ရခက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးလႈပ္ရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေစာင္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ စကားေျပာရခက္ျခင္း) စသည္တို႔ျဖစ္လာပါက ေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူရပါမည္။

ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္လကၡဏာမ်ား (ဆီးပမာဏေျပာင္းသြားျခင္း)၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္း၊ မ်က္လံုး အေရျပား ၀ါးျခင္း စသည့္တို႔ျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။

ဤေဆးကိုေသာက္ေနစဥ္ ခႏၶာကိုယ္အဆီမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ (ဥပမာ – ဂုတ္ပိုးတစ္၀ိုက္ ႏွင့္ ဗိုက္တို႔၌ အဆီမ်ားစုလာျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားတြင္ အဆီမ်ားနည္းသြားျခင္း။) အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မသိရေသးပါ။ ထိုေဘးထြက္ဆိုက်ိဳးမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိစၥကိုေမးျမန္းရန္ႏွင့္ အက်ိဳး အျပစ္မ်ားကိုသိႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

ဤေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမွာ ရွား၏။ သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ခံယူရပါမည္ – အကြက္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ၊လွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း)၊ ေခါင္းတအားမူးျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ ဆီးပမာဏ ေျပာင္းသြားျခင္း)

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Raltegravir နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

ဤေဆးႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးကုန္မွာ Orlistat ျဖစ္သည္။

Raltegravir သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးအာနိသင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Raltegravir နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Raltegravir က အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Raltegravir နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Raltegravir သည္ လက္ရွိသင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Raltegravir ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

HIV ေရာဂါပိုးကူးျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

Therapy-naïve လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္အား ဖိႏွိပ္ထားရမည့္လူနာမ်ားတြင္ ကနဦးအစီအစဥ္အေနႏွင့္ Film coated ေဆးျပားမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ေပးရမည္။

– Film coated ေဆးျပား 600 mg: 1200 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္

– Film coated ေဆးျပား 400 mg: 400 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္

အသံုး: တျခားေသာ ရီထရိုဗိုင္းရပ္တားေဆးမ်ားႏွင့္ တဲြစပ္ၿပီး HIV-1 ကူးစက္ေရာဂါတြင္သံုးသည္။

Occupational Exposure အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

US လူမႈက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမွာ

– Film coated ေဆးျပား 400 mg: 400 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္

– ေဆးသံုးရမည့္ကာလ : ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ပါက၂၈ ရက္။

မွတ္ခ်က္:

– ဤေဆးကို emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate တို႔ႏွင့္ေပါင္းကာ HIV ပိုးႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤေဆးကို တျခားေသာ ေဆးေပါင္းမ်ားတြင္ပါ ေထာက္ခံထား၏။

– တတ္ႏိုင္သေလာက္ျမန္ျမန္ ကာကြယ္မႈကို စတင္ရမည္။ ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းအတြင္းဆုိ ပိုေကာင္းသည္။

– ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆးသုံးရမည့္ကာလကို မသိရပါ။ သက္ဆုိင္ရာဌာနစည္းမ်ဥ္းအလိုက္ ပိုအေလးေပးၾကပါသည္။

– အပိုေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လက္ရွိဂိုက္လိုင္းမ်ားကို ဖတ္ပါ။

Nonoccupational Exposure အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

US CDC ေထာက္ခံခ်က္မ်ား:

– Film coated ေဆးျပား 400 mg: 400 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္

– ေဆးသံုးရမည့္ကာလ : ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ပါက၂၈ ရက္။

မွတ္ခ်က္:

– ဤေဆးကို HIV ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ nonoccupational မ်ားတြင္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ေပးေသာ သံုးမ်ိဳးစပ္ ေဆးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ တျခားေရြးစရာေဆးမ်ားကို စဥ္းစားမည္ဆုိပါက ဤေဆးကို ေဆးေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

– ကာကြယ္ေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္စရမည္။ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္း ျဖစ္ရမည္။

– အပိုေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လက္ရွိဂိုက္လိုင္းမ်ားကို ဖတ္ပါ။

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

ခ်ိန္ညွိရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမရွိပါ။

အသည္းအတြက္ ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

Film-Coated ေဆးျပား 400 mg, ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား၊ ေသာက္ေဆးရည္:

– အေပ်ာ့စားမွအလတ္စား အသည္းမေကာင္းျခင္း: ခ်ိန္ညွိရန္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမရွိပါ။

– အျပင္းစားအသည္းမေကာင္းျခင္း: အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသးပါ။

Film-Coated ေဆးျပား 600 mg: ခ်ိန္ညွိရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားမရွိပါ။

ပမာဏခ်ိန္ညွိျခင္း

Rifampin တြဲျခင္း:

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား (therapy-naive or therapy-experienced):

– Film coated ေဆးျပား 400 mg: 800 mg ကို တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္

Dialysis

– Dialysis မလုပ္ခင္ ေဆးေသာက္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ရပါ။ ေဆးကို Dialyze လုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏကို မသိရေသးပါ။

တျခားမွတ္ခ်က္မ်ား

Administration advice:

– အစာရွိရွိမရွိရွိေသာက္ႏိုင္သည္။

– Film-coated ေဆးျပားမ်ား: တစ္ျပားလံုးမ်ိဳခ်ပါ။

– ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပားမ်ား : ၀ါးလို၀ါးပါ။ တစ္ျပားလံုးမ်ိဳခ်လိုက မ်ိဳခ်ပါ။

– ေဆးရည္: ေဆးရည္ကိုမလႈပ္ရ။ ေဆးေဖ်ာ္ၿပီး နာရီ၀က္အတြင္းေသာက္ရမည္။

– pharmacokinetic profiles မတူေသာေၾကာင့္ ၀ါးစားရေသာေဆးျပားမ်ား၊ ေသာက္ေဆးရည္မ်ားကို Film coated ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ Film coated ေဆးျပားမ်ား 400 mg ကို 600 mg ထပ္ေပါင္းၿပီး 1200 mg ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း စသည္မ်ားကိုမျပဳလုပ္ရပါ။

– ကေလးလူနာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 25 kg ရွိပါက Film coated ေဆးျပားမ်ား 400 mg ကို မမ်ိဳႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား ေဆးေပါင္းကိုသံုးပါ။

– အလူမီနီယံ သို႔မဟုတ္ မဂၢနီစီယမ္ပါေသာ Antacid မ်ား မသံုးပါႏွင့္။ Film coated ေဆးျပားမ်ား 600 mg ကို ကယ္လ္စီယမ္ကာဗြန္နိတ္ Antacids မ်ားႏွင့္ တြဲမေပးရပါ။

– ေဆးေသာက္ဖို႔လြတ္သြားသည္မ်ားရွိပါက အညႊန္းတြင္ပါေသာ လုပ္နည္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။

Storage requirements:

– 20C to 25C (68F to 77F) တြင္ သိုေလွာင္ပါ။ လြန္ႏိုင္ေသာပမာဏမွာ 15C to 30C (59F to 86F) အတြင္းျဖစ္သည္။

– Film coated ႏွင့္ ၀ါးစားႏိုင္ေသာ ေဆးျပားမ်ား: ေဆးပုလင္းကိုၾကပ္ေနေအာင္ပိတ္ထားပါ။ အစိုစုပ္သည့္အထုပ္ေလးကိုလည္း ထုတ္မပစ္ပါႏွင့္။

– ေသာက္ေဆးရည္: နဂိုပါေသာဗူးတြင္သာထားပါ။ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါမွ ေဆးတစ္အိတ္စီကိုေဖာက္ပါ။

ေဆးေဖ်ာ္သည့္နည္းလမ္း:

– ေသာက္ေဆးရည္: ေဆးအညႊန္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။

General:

– ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား 25 ႏွင့္ 100 mg တို႔တြင္ 0.05 ႏွင့္ 0.1 mg phenylalanine အသီးသီး ပါ၀င္ပါသည္။ phenylketonuria ရွိသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္၏။

– ေသာက္ေဆးရည္အတြက္ တစ္ႀကိမ္သံုးေဆးထုပ္မ်ားတြင္ raltegravir 100 mg ပါသည္။ ေဖ်ာ္သည္အခါ ေနာက္ဆံုးျပင္းအားသည္ 10 mg/mL ျဖစ္ရပါမည္။

Patient advice:

– US FDA မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လူနာဖတ္ရန္အညြန္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။

– အကြက္ထလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။ ဖ်ားျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုး ႏႈံးေနျခင္း၊ အလြန္အမင္းေမာပန္းေနျခင္း၊ ၾကြက္သား အဆစ္မ်ား ကိုက္ခဲျခင္း၊ အရည္ၾကည္ဖုထျခင္း၊ ပါးစပ္အနာျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးေရာင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေဖာျခင္း၊ မ်က္လံုး ႏႈတ္ခမ္း ပါးစပ္တို႔ ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ အသည္းလကၡဏာမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္လာပါက ေဆးကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ၿပီး ေဆးကုသမႈခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။

– ပိုး၀င္သည့္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာသည္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။

– အေၾကာင္းမရွိပဲ ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ထိလွ်င္နာျခင္း၊ အားနည္းျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Raltegravir ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

HIV ပိုးကူးစက္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေသာက္ေဆးရည္:

လေစ့ေမြးကင္းစ (အသက္ ၄ ပတ္အထိ):

အသက္ ၁ ပတ္ထိ

– အေလးခ်ိန္ ၂ -၃kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 4 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၃ -၄ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 5 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၄-၅ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 7 mg တစ္ႀကိမ္။

၁-၄ ပတ္

– အေလးခ်ိန္ ၂ -၃ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 8 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၃ -၄ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 10 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၄-၅ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 15mg တစ္ႀကိမ္။

အနည္းဆံုးအသက္ ၄ ပတ္ရွိ ကေလးမ်ား:

– အေလးခ်ိန္ ၃-၄ kgၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 25 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၄-၆ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 30 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၆-၈ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 40 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၈-၁၁ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 60 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၁-၁၄ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 80 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၄-၂၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား:

– အေလးခ်ိန္ ၁၁-၁၄ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 75 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၄-၂၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၂၀-၂၈ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၂၈-၄၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 200 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုး 40 kg: တစ္ရက္လွ်င္ 300 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

Film Coated ေဆးျပား 400 mg:

– အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုး 25 kg: တစ္ရက္လွ်င္ 400 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

Film Coated ေဆးျပား 600 mg:

– အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုး 40 kg ( therapy-naive  သို႔မဟုတ္ virologically-suppressed on an initial regimen of film-coated tablets 400 mg ႏွစ္ႀကိမ္ေပးထားသူ): တစ္ရက္လွ်င္ 1200 mg တစ္ႀကိမ္။

အမ်ားဆံုးပမာဏ:

– ေသာက္ေဆးရည္: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္

– ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား : တစ္ရက္လွ်င္ 300 mg ႏွစ္ႀကိမ္

မွတ္ခ်က္:

– ေမြးကင္းစမ်ား: အေမျဖစ္သူမွ မေမြးခင္ 2-24 နာရီ အတြင္း ဤေဆးကိုသံုးထားလွ်င္ ကေလးကို ပထမဆံုးေပးရမည့္အခ်ိန္မွာ ေမြးၿပီးေနာက္ ၂၄- ၄၈ နာရီအတြင္းျဖစ္သည္။

– ၁ ပတ္အထိ ေမြးကင္းစမ်ား: ေဆးပမာဏမွ 1.5 mg/kg/dose ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳပါသည္။

– ၁-၄ ပတ္အထိ ေမြးကင္းစမ်ား: ေဆးပမာဏမွ 3 mg/kg/dose ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳပါသည္။

– အနည္းဆံုး အသက္ ၄ ပတ္ရွိ ကေလးမ်ား: : ေဆးပမာဏမွ 6 mg/kg/dose ႏႈန္းေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး တစ္ရက္ ၂ ႀကိမ္ေပးရပါသည္။

– ေသာက္ေဆးရည္ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 20 kg အထိ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေသာက္ေဆးရည္ျဖစ္ျဖစ္ ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 11-20 kg ၾကားတြင္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

အသံုး: အသံုး: တျခားေသာ ရီထရိုဗိုင္းရပ္တားေဆးမ်ားႏွင့္ တဲြစပ္ၿပီး HIV-1 ကူးစက္ေရာဂါတြင္သံုးသည္။

Nonoccupational Exposure အတြက္ ပံုမွန္ပမာဏ

US CDC ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ေသာက္ေဆးရည္

အနည္းဆံုးအသက္ ၄ ပတ္ရွိ ကေလးမ်ား:

– အေလးခ်ိန္ ၃-၄ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 25 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၄-၆ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 30 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၆-၈ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 40 mg တစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၈-၁၁ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 60 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၁-၁၄ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 80 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၄-၂၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား:

– အေလးခ်ိန္ ၁၁-၁၄ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 75 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၁၄-၂၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၂၀-၂၈ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 150 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ ၂၈-၄၀ kg ၾကား: တစ္ရက္လွ်င္ 200 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

– အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုး 40 kg: တစ္ရက္လွ်င္ 300 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

Film Coated ေဆးျပား 400 mg:

– အေလးခ်ိန္ အနည္းဆံုး 25 kg: တစ္ရက္လွ်င္ 400 mg ႏွစ္ႀကိမ္။

အမ်ားဆံုးပမာဏ:

– ေသာက္ေဆးရည္: တစ္ရက္လွ်င္ 100 mg ႏွစ္ႀကိမ္

– ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျပား : တစ္ရက္လွ်င္ 300 mg ႏွစ္ႀကိမ္

မွတ္ခ်က္:

– ဤေဆးကို HIV ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ nonoccupational မ်ားတြင္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ေပးေသာ သံုးမ်ိဳးစပ္ ေဆးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ တျခားေရြးစရာေဆးမ်ားကို စဥ္းစားမည္ဆုိပါက ဤေဆးကို ေဆးေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

– ကေလး HIV အတြက္ ကေလးအထူးကုႏွင့္သာ တုိင္ပင္ရမည္ (အသက္ ၀-၂၇ ရက္)

– ကာကြယ္ေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္စရမည္။ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္း ျဖစ္ရမည္။

– ေသာက္ေဆးရည္ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 20 kg အထိ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေသာက္ေဆးရည္ျဖစ္ျဖစ္ ၀ါးစားႏိုင္ေသာေဆးျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 11-20 kg ၾကားတြင္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

– အပိုေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လက္ရွိဂိုက္လိုင္းမ်ားကို ဖတ္ပါ။

သတိေပးခ်က္မ်ား

ေဆးကို လမေစ့ပဲေမြးေသာကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ 2 kg ထက္နည္းေသာကေလးမ်ားတြင္ မသံုးရပါ။

Raltegravir ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Raltegravir ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

  • ေသာက္ေဆးျပား
  • ၀ါးစားႏုိင္ေသာေဆးျပား
  • ေဖ်ာ္ရန္အတြက္ ေဆးအမႈန္႔

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Raltegravir ကိုသံုးစြဲဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့္အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအား ႏွစ္ဆတိုးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 18, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။