လိင္ပညာေပး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
လိင္မွုဆက္ဆံေရးမွာ အရြယ္အစားက ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ
လိင္ဆက္ဆံတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေျပာမ်ားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္က  အမ်ိဳးသားအဂၤါအရြယ္အစားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Martagon (လီလီပန္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အပင္)
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Martagon (လီလီပန္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အပင္)
လီလီပန္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အပင္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ Martagon ကို ဘယ္မွာသံုးသနည္း။ Martagon ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Manna
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Manna
Manna ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳပံု Manna ကို ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသနည္း။ Manna သည္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Manaca
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Manaca
Manaca ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳပံုမ်ား Manaca ကို ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသနည္း။  Manaca ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Lungmoss (Lungmoss )
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Lungmoss (Lungmoss )
Lungmoss ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳပံု  Lungmoss ဆိုတာဘာလဲ။ Lungmoss သည္ ေရညွိပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Kefir (ကီဖာ)
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္
Kefir (ကီဖာ)
ကီဖာ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ အသံုးျပဳပံု Kefir ကို ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသနည္း။ Kefir သည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ