ဘာေၾကာင့္တရား၀င္ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းကမီးဖြားျခင္းထက္ပိုေဘးကင္းတယ္ေျပာရသလဲ
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ဘာေၾကာင့္တရား၀င္ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းကမီးဖြားျခင္းထက္ပိုေဘးကင္းတယ္ေျပာရသလဲ
တရား၀င္ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းအႏၱရာယ္မ်ား တရား၀င္ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာေရးအားလံုး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ခႏၶာကုိယ္ျပင္ပသေႏၶၶတည္ျခင္းအေၾကာင္း
ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသေႏၶတည္ျခင္း၊ တနည္း ယခင္ဖန္ျပြန္သေႏၶသားနည္း လို႔ သိခဲ့ၾကတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
တားေဆးထိုးေဆးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား
က်န္းမာေရးစင္တာ, က်န္​းမာ​ေရး
တားေဆးထိုးေဆးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား
ခုလတ္တေလာအေနနဲ႔ကေလးလည္းမလုိခ်င္ေသး၊ ဒါေပမယ့္ ကြန္ဒံုးလည္းမသံုးခ်င္၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပစၥည္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သင့္ကေလးက ဘယ္လိုနုိ႔စို႔သူလဲ
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သင့္ကေလးက ဘယ္လိုနုိ႔စို႔သူလဲ
နို႔စို႔ျခင္းဟာမိခင္ေရာကေလးပါ အတူတကြေဆာင္ရြက္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ နို႔စို႔ေနစဥ္ျပဳမူသမွ် ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာေရးအားလံုး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မသိလိုက္ပဲကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း 
မိမိသားအိမ္ထဲမွာ သေႏၶသား ေလာင္းေသဆံုးေနေပမယ့္ ထိုဆံုးရံႈးမႈကို သင့္ခႏၶာကုိယ္ကမသိလိုက္ဘဲ၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာေရးအားလံုး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္သင့္ေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိန္စာရင္းကိုဘယ္လိုဆက္ထိန္းမလဲ
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာလည္း ေလ့က်င္ခန္းေတြဟာ မိခင္ကုိက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေစတာေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ