အာရုံေၾကာစနစ္
ပဲကတၱီပါရဲ႕ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ပဲကတၱီပါရဲ႕ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
ပဲကတၱီပါလို႔ေျပာလိုက္ရင္ကို ေထြေထြးထူးထူးသိပ္ေျပာစရာမလိုေအာင္လူတိုင္းသိထားျပီးသားျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကားဖူးသလိုမ်ိဳး သံစူးမွ ေမးခိုင္ပုိးဝင္တာလား။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကားဖူးသလိုမ်ိဳး သံစူးမွ ေမးခိုင္ပုိးဝင္တာလား။ ။
ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကားဖူးေနၾက စကားေလးရွိပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္