လိင္ဆက္ဆံျခင္း အေၾကာင္းရင္း အခု (၂၀)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

လူေတြမွာလိင္ဆက္ဆံမႈကိုလိုအပ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ အမူအက်င့္တိုင္းမွာလူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေနာက္ဆံုးဘာသာေရးပိုင္းဆိုင္ရာအဓိပၸါယ္ေတြအထိရွိေနတတ္ပါတယ္။ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာလိင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကလိင္ဆက္ဆံျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြကိုေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ အလိုလုိိပါရွိလာတဲ့ဆႏၵ

လူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာဒီလိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ကာဦးေနွာက္ကလဲဒီလိုအမူအက်င့္ျပဳမူေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္တတ္ပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုတာဦးေႏွာက္ရဲ႕ လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ဟာအားအင္ျပည့္ဝဖုိ႔ အာဟာရေတြကိုလိုအပ္သလုိဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြ အတြက္လည္းလိင္ဆက္ဆံမႈကိုလိုအပ္ပါတယ္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကလူေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ လိင္ဆက္ဆံခ်င္တဲ့ ဆႏၵဟာလူေတြ ကိုယ္ထဲမွာ ပါၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။

UT- Austin မွာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြဟာေက်ာင္းသား၁၅၀၀ကို သူတို႔ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းေတြကိုေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျဖေတြကိုေတာ့ ေလးအုပ္စုခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

 • ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ား – သာယာမႈ၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းေလ်ာ့နည္းမႈ၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစူးစမ္းလိုစိတ္နဲ႔ အျခားတစ္ေယာက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ
 • ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုကိုအေျခခံတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား – ကေလးရရွိလိုျခင္း၊ လူမႈေရးမွာထင္ရွားလိုစိတ္၊ ကလဲ့စားေခ်လိုစိတ္
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ား – အခ်စ္၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးတရား
 • ကိုယ့္ကိုယ္ကုိလံုျခံဳမႈမရွိျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား – ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈကို ျမွင့္တင္ဖို႔ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုအျခားေနရာမွာလိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ တားျမစ္လိုစိတ္၊ (သို႔) တာဝန္၊ ဖိအား (ဥပမာ – ခ်စ္သူကလိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုဖိအားေပးျခင္း)

ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမကြာျခားမႈမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိင္ကိစၥအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေယာက်္ားေရာမိန္းမပါ ကိုယ့္ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ကိုယ္ ရွိတတ္ၾကၿပီးသူတို႔လိင္ဆက္ဆံတာဟာသူတုိ႔ႀကိဳက္လို႔ပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလိင္ဆက္ဆံမႈကရရွိတဲ့ သာယာမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္းသူတို႔ဟာလိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈကိုပိုစိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ သုေတသီေတြဟာဒီလိုကြာျခားမႈေတြကိုအပိုင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားထားပါတယ္။

 • ခႏၶာကိုယ္ ဦးစားေပးလိင္ဆက္ဆံျခင္း (အမ်ိဳးသားအမ်ားစု) – ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ လိင္ဆက္ဆံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံသူရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္းသူတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေကာင္း ႀကီးႏိုင္ပါတယ္။
 • လူဦးစားေပးလိင္ဆက္ဆံျခင္း (အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု) – လိင္ဆက္ဆံမႈကေနသာယာေက်နပ္မႈေတြ ရေကာင္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာဆက္ဆံေရးကရရွိတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြကိုပိုမိုဂရုစိုက္ၾကပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံမႈရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၂၀

လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြ အပါအဝင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။

 • စိတ္တက္ႂကြၿပီးစိတ္က်ေရာဂါ သက္သာျခင္း။
 • ဆက္ဆံမႈတစ္ခုကိုထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္။
 • စြမ္းအားပိုမိုမ်ားျပားျခင္း။
 • ကိုယ့္အယူအဆကိုယ္ ျမွင့္တင္ျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံဖက္ရဲ႕ စြမ္းအားကိုေတြ႔ၾကံဳခံစားလိုျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံဖက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈ ရရွိလိုျခင္း
 • မနာလိုမႈ ျမွင့္တင္လိုျခင္း
 • ဂုဏ္သိကၡာ (သို႔) လူရာဝင္မႈ ျမွင့္တင္လိုျခင္း
 • ပိုက္ဆံရရွိလိုျခင္း
 • ကေလးရရွိလိုျခင္း
 • ေမတၱာရရွိလိုျခင္း
 • ခ်စ္ခင္မႈ
 • ဆန္းသစ္ေသာလိင္ဆက္ဆံဖက္
 • ရြယ္တူအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာရွိတဲ့ စိတ္ဖိအား
 • သာယာမႈ
 • လိင္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း
 • လက္စားေျခလိုျခင္း
 • လိင္ကိစၥ စူးစမ္းလိုျခင္း
 • အခ်စ္
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထူးကဲသာလြန္ေသာအထြတ္အထိပ္

ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္ ေတြေပၚမူတည္ၿပီးလိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိတတ္ပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ သင္နဲ႔ သင့္လိင္ဆက္ဆံဖက္ကိုဆိုးရြားတဲ့ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈေတြကေနကာကြယ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 8, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။