ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ကလာမိုင္းဒီးယား (chlamydia) ဆိုတာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသဖို႔ လြယ္ကူေပမယ့္ မကုသဘဲထားမယ္ဆိုရင္ ေရာဂါပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကိုယ္၀န္မရေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါဆိုတာ က်ားမမေရြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီး ေနာက္ဆံုးရလဒ္အေနနဲ႔ ေရာဂါပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသမီးကို ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အထိ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါဟာ လူ႔အသက္ကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာလြဲမွားသေႏၶတည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ အထူးသတိထားသင့္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါဟာ ဘယ္လိုကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္သလဲ

ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ မိန္းမကိုယ္၊ စအို၊ ပါးစပ္တို႔မွာ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရာဂါပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသားအေဖာ္က သုတ္လႊတ္သည္ျဖစ္ေစ မလႊတ္သည္ျဖစ္ေစ သင့္ဆီကို ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးျပီး ကုသေပ်ာက္ကင္းသြားျပီဆိုေပမယ့္ ေရာဂါရွိသူနဲ႔ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံကူးစက္ႏိုင္ေခ် ရွိပါတယ္။

ဒီေရာဂါဟာ ေရာဂါပိုးရွိသူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ကတဆင့္ ရင္ေသြးငယ္ဆီ မီးဖြားခ်ိန္မွာ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ်ကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သလဲ

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါလို လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ရမလာေအာင္ ကာကြယ္ႏိုုင္မယ့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ လိင္ကိစၥနဲ႔ မကင္းကြာတဲ့သူျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအၾကံျပဳေတြအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

ေရာဂါပိုးမရွိသူ အေဖာ္တစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

လိင္ဆက္ဆံတိုင္း ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္း

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ် ရွိမရွိ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ

အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါဟာ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ လိင္ကိစၥထိေတြ႔မႈမ်ားတဲ့ လူငယ္ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူနဲ႔ ဇီ၀ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာလည္း ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ်နဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါးစပ္နဲ႔စအိုမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုုင္ေခ် ပိုျမင့္တဲ့အတြက္ လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ လိင္တူလိင္ကြဲဆက္ဆံသူ၊ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူေတြဟာ အျခားသူေတြထက္စာရင္ ဒီေရာဂါကူးစက္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳစတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးဦးကို သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပျပီး ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါ နဲ႔ အျခား လိင္ကတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔လိုမလို ေမးျမန္းတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္ လိင္ကိစၥထိေတြ႔မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးေပမယ့္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိမိအေဖာ္မွာ ေရာဂါပိုးရွိေနသူ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါရွိမရွိ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

ေရာဂါကူးစက္ဖို႔ အလားအလာမ်ားတဲ့ လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ လိင္တူလိင္ကြဲဆက္ဆံသူ၊ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူေတြသာမက ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာလည္း ကလာမိုင္းဒီးယားရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒီေရာဂါဟာ ေရာဂါပိုးရွိသူ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ကေန ရင္ေသြးငယ္ဆီ ကူးစက္ႏိုင္ျပီး ေမြးကင္းစကေလးငယ္မွာ မ်က္စိပိုး၀င္ျခင္းနဲ႔ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေရာဂါေၾကာင့္ လမေစ့ဘဲ မီးဖြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး ကိုယ္၀န္ျပသတဲ့အခ်ိန္မွာ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆးျပီး ေရာဂါပိုးရွိခဲ့ရင္လည္း အခ်ိန္မီ ကုသမႈခံယူျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏုိင္တဲဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါရွိမရွိ ဘယ္လိုသိႏုိင္သလဲ

လူအမ်ားစုဟာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျပီး ခ်က္ခ်င္း လကၡဏာျပေလ့မရွိဘဲ ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံျပီး ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာမွသာ လကၡဏာျပေလ့ရွိတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါလကၡဏာမျပေပမယ့္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူရဲ႕ မ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႔အစည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

  • မိန္းမကိုယ္မွ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အရည္မ်ားဆင္းျခင္း
  • ဆီးသြားတိုင္း ပူေလာင္သည့္ေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္း တို႔ျဖစ္ျပီး

အမ်ိဳးသားေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

  • လိင္တံမွ အရည္ထြက္ျခင္း
  • ဆီးသြားတိုင္း ပူေလာင္သည့္ေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္း
  • ေ၀ွးေစ့တစ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္လံုး နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရာဂါဟာ မ်ိဳးပြားအဂၤါေတြကုိသာမက အစာေဟာင္းအိမ္ကိုပါ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ စအိုမွာလိင္ဆက္ဆံျခင္းကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သလို မိန္းမကိုယ္ကဲ့သို႔ အျခားကိုယ္အဂၤါတစ္ေနရာကေနလည္း ကူးစက္တတ္ပါတယ္။

အစာေဟာင္းအိမ္ဆီ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ လကၡဏာေတြကေတာ့

အစာေဟာင္းအိမ္ေနရာတြင္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း

အရည္ထြက္ျခင္း

ေသြးထြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ခႏၶာကိုယ္မွာ အထက္ပါလကၡဏာတစ္ခုခု သတိျပဳမိမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္ဆီ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ သင့္အေဖာ္မွာ လိင္အဂၤါအနာေပါက္ျခင္း၊ အနံ႔နံတဲ့အရည္ဆင္းျခင္း၊ ဆီးပူျခင္း၊ ဓမၼတာလာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးဆင္းျခင္း စတဲ့ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ရွိလာခဲ့ရင္လည္း ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္မွာလား

မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ကုသမယ္ဆိုရင္ ကလာမိုင္းဒီးယားဟာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားတဲ့ ေဆးအားလံုးကို မပ်က္မကြက္ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို အျခားဘယ္သူ႕ကိုမွ ေပးမေသာက္မိဖို႔ အထူးသတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ဒီေရာဂါဟာ ကုသေပ်ာက္ကင္းျပီးေနာက္ပိုင္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ သင္ေရာ သင့္အေဖာ္ပါ ေရာဂါအရွင္းေပ်ာက္ကင္းျပီး သံုးလအၾကာမွာ ေရာဂါပိုးရွိမရွိ ထပ္မံစစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ လိင္ဆက္ဆံလို႔ ရႏုိင္မလဲ

သင္ေရာ သင့္အေဖာ္ပါ ကုသမႈမျပီးမခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေဆးတစ္မ်ိဳးထဲကို တစ္ၾကိမ္သာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ၇ရက္ၾကာျပီးမွ လိင္ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ၇ရက္တာ ေဆးထိုး/ေဆးေသာက္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရက္ျပည့္တဲ့အထိ ေစာင့္ဆိုင္းျပီးမွသာ လိင္ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါကို မကုဘဲထားရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲ

ဒီေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ ကနဦးထိခိုက္မႈေတြက မသိသာေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုးရြားျပင္းထန္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ကလာမိုင္းဒီးယားေရာဂါကို မကုသဘဲထားမယ္ဆိုရင္ သားအိမ္နဲ႔ သားဥျပြန္ေတြဆီ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ျပီး pelivic inflammatory disease (PID) ေခၚ မမ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားေရာင္ရမ္းတဲ့ေရာဂါ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

PID ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာမျပတတ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ဆီးစပ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

PID ဟာ မမ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႔အစည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီး နာတာရွည္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေ၀ဒနာ၊ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြအျပင္ သေႏၶသားေရာ မိခင္ကိုပါ အသက္ဆံုးရံႈးေစတတ္တဲ့ ေနရာလြဲမွားသေႏၶတည္ျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ကလာမိုင္းဒီးယားဟာ အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ျပႆနာေပးေလ့မရွိပါဘူး။။ ေရာဂါပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို သုတ္ပို႔ျပြန္ေတြဆီ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ရာကတဆင့္ ဖ်ားနာျခင္းနဲ႔ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္ျပီး ရွားရွားပါးပါးဆိုသလို ကေလးရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္နုိင္ေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါစစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မေ 27, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။