သင့္ကေလးတြင္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုး ကူညီေျဖရွင္းမလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကေလးမ်ားတြင္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းရျခင္းသည္ ေမြးရာပါနွင့္ ေမြးျပီးမွျဖစ္ေသာ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း ဟူေသာ အဓိက အေႀကာင္းရင္း ၂ခုေႀကာင့္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ နားႀကားေနမွသာ ပတ္၀န္းက်င္ရ်ိအရာမ်ားကို စူစမ္းေလ့လာျခင္း၊ အတုခိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္တတ္လာျပီး ဦးေနွာက္ဆဲလ္မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေနွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ေနွာင့္ေနွးေစသည့္အတြက္ ထိုကေလးမ်ားကို အျခားေသာ သာမန္ကေလးမ်ားကဲ့သို႕ႀကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈရရွိေစရန္ မတူညီေသာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါသည္။

သင့္ကေလးသည္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါက သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

သင့္ကေလးကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ အားေပးပါ။

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဘာသာစကားမ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ေနာက္က်ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕၏အားနည္းခ်က္ကို ရွက္စိတ္ျဖစ္လာေလေလ လူအမ်ားနွင့္ မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့ေလေလျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို အေျခအေနကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပျခငး္၊ ျပဳလုပ္ရန္တြန္းအားေပးျခင္း၊ အတတ္နိုင္ဆံုး ပံုမွန္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ ေနရသည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးကိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ေျပာေနက် စကားမ်ားကို ေျပာေပးျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားဖတ္ျပျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္ျပျခင္း၊ စကားလံုးမ်ားကို ပီသျပတ္သားစြာ ေျဖးေျဖးအသံထြက္ျပျခင္း၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ စကားေျပာနည္းမ်ားကို ရင္နွီးကၽြမ္း၀င္လာေအာင္ သင္ေပးျခင္းစသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးရပါမည္။

အကူအညီရွာေဖြပါ။

ကေလးငယ္အား ျပဴစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူ သို႕မဟုတ္ ဆရာမ ကကေလး၏အခက္အခဲကို သိထားျခင္းျဖင့္ သူရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္ျခင္း၊ ပိုျပီး ဂရုစိုက္မႈမ်ားေပးနိုင္ျခင္း စသည္တို႕ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကေလးကို နားႀကားကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊ တကိုယ္ရည္သံုး အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ေရဒီယို လိုင္းမ်ားနားေထာင္္နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းမ်ားနွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ဘယ္လိုကာကြယ္သင့္သလဲ။

ေမြးရာပါ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ထုိသို႕ျဖစ္ေစေသာအေႀကာင္းမ်ားကို သိရွိထားလွ်င္ ေမြးလာမည့္ကေလးတြင္ မျဖစ္ေစေအာင္ အျပည့္အ၀ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

အသံဆူညံမႈ အတိုင္းအတာကို ဂရုျပဳပါ။

ဆူညံသံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗီ၊ ေရဒီယိုမ်ားကို အသံေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဆူညံေသာ ပတ္၀န္းက်္းင္တြင္ ကေလးကို နားကိုကာကြယ္ေပးသည့္ အရာမ်ား၀တ္ဆင္ေစျခင္း (ဥပမာ- နားဆို႕၊ နားႀကပ္မ်ား)မ်ားျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္နားထဲသို႕ အသံမ်ားႀကားေစမည့္ နားက်ပ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ေပးျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ေစာစီးစြာ သိရွိျပီး လိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကေလးမ်ားအား ဆူညံသံမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းနိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ္လည္း အျပီးသတ္မကာကြယ္နိုင္ပါ။ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ေစာေစာ သတိထားမိေလေလ ကေလးအသက္နွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ နားႀကားကိရိယာမ်ားကိုတပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုအဆင္ေျပေလေလျဖစ္ပါသည္။

ေမြးကင္းစမ်ားတြင္ ေမြးျပီး ၂ရက္ခန္႔တြင္ နားအႀကားအာရံုကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရျပီး  ကေလးငယ္သည္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းျဖစ္ေနပါက ကေလးအႀကားအာရံုဆိုင္ရာ အထူးကုနွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသကာ ေရရွည္အတြက္ လုပ္သင့္ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအသက္ႀကီးမွလည္းျဖစ္နို္္င္ေသာေႀကာင့္ သင့္ကေလးသည္ အရင္လိုစကားမျပာေတာ့ျခင္း၊ အရာတခုကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေမးေနျခင္း၊ အျခားသူမ်ားနွင့္ စကားေျပာလွ်င္ ေျဖးေျဖးေျပာခိုင္းျခင္း၊ ေရဒီယို တီဗီအသံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႕ျပီးနားေထာင္ေနျခင္း၊ စကားလံုးမ်ားကို နားလည္ရန္ခက္ခဲျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို မိဘမ်ားက သတိျပဳေစာင့္ႀကည့္သင့္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ၊ နားအတြင္းပိုင္းေရာင္ရမ္းျခင္း၊နားျပည္ယိုျခင္း နားအတြင္း အရည္မ်ားျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ မူးေ၀ျခင္း၊ နားအူျခင္းစသည့္ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားက သတိျပဳကာ ျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္ ကေလးမ်ားတြင္း ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္း၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ၀က္သက္ေပါက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး ခ်ိန္တြင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

ရင္းျမစ္မ်ား
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။