ကေလးမ်ား ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပထမဦးဆံုးမွတ္ဥာဏ္ကို တည္ေဆာက္သလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကေလးမ်ားအတြက္ မွတ္ဥာဏ္သည္ပံုမွန္အားျဖင့္ အထူးအားလပ္ရက္၊ အငယ္ေလး ေမြးေသာေန႔ စသည္ျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေန႔စြဲျဖစ္ရပ္ေလးမ်ားမွ စတင္သည္။ မိဘအေနျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္တရေကာင္းမ်ားကိုသာ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ဥာဏ္စတင္ေသာ အသက္အရြယ္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အမ်ားစုသည္ အသက္ သံုးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္မတုိင္ခင္က ကိစၥမ်ားကို လံုး၀မမွတ္မိသည္ကမ်ားသည္။ ေနာက္ပိုင္းအသက္အရြယ္မ်ားမွာေတာင္မွ အခ်ိဳ ႔ကိစၥမ်ားကိုသာ မွတ္မိေတာ့သည္။ အသက္ ၇ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ၾကားေရာက္သည့္အထိ ကေလးမ်ားသည္ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး အသစ္အသစ္ေသာ ပထမဦးဆံုး မွတ္ဥာဏ္မ်ား၏ အစားထုိးျခင္းကို ခံရသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ထုိသုိ႔ မွတ္လုိက္ေမ့လုိိက္ သံသရာလည္ေနျခင္းကို ကေလးဘ၀ မွတ္ဥာဏ္ေမ့ျခင္းဟု ရည္ညြန္းၾကသည္။ ထုိကေလးဘ၀မွတ္ဥာဏ္ေမ့ျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး ကေလးမ်ားၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ဦးေနွာက္ပံုမွန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ပုိမုိရႈပ္ေထြးေသာ မွတ္ဥာဏ္ပံုစံမ်ားကို တည္ေဆာက္ မွတ္မိႏိုင္ဖုိ႔ အႏုစိတ္ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ အာရုံေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈ မရွိေသးဟု ယူဆသည္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္သည္ ထိုမွတ္ဥာဏ္အပိုင္းအစငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ၾကိဳးစားေနေသာ အေပါက္ၾကီးမ်ားပါသည့္ ဆန္ခါ ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ား မွတ္ဥာဏ္ကို အေသးစိတ္ခ်ဲ ႔ကားျပဳစုျပီး စိတ္ထဲစြဲေနေစဖုိ႔ ကူညီနုိင္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကေလးသည္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို စတင္မွတ္မိႏိုင္ျပီလဲ။

ပထမႏွစ္လအတြင္းမွာေတာင္ ကေလးငယ္သည္ ရင္းႏွီးေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသူမ်ားကိုေပါ့။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔မိခင္၏ အသံကို ေမြးကတည္းက နားလည္ႏိုင္သည္။ မိခင္ႏို႔စုိ႔ေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔မိခင္၏ ကိုယ္န႔႔ံကို တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာတြင္ မွတ္မိႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ မွတ္မိျခင္းသည္ အက်ယ္တ၀င့္ အေသးစိတ္နားလည္မွတ္မိျခင္းႏွင့္ မတူ ကြဲျပားေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ မွတ္ဥာဏ္၏ ကနဦး သေကၤတျဖစ္သည္။

ကေလး၏ မွတ္ဥာဏ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စကားစျမည္ေျပာဆုိျခင္းသည္ မိဘမ်ား ကေလး၏ မွတ္ဥာဏ္အေပၚအၾကီးမားဆံုး သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ေစာစီးစြာဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ပိုမုိၾကံ ႔ခုိင္သန္မာေသာသူျဖစ္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို မၾကာခဏေျပာဆုိၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအား ပိုမုိထက္ျမက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကိုယ့္သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို ခ်ဲ ႔ကားမွတ္မိလာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ “ထပ္ေျပာျပပါဦး”၊ “ဘာဆက္ျဖစ္ေသးလဲ” စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးသင့္သည္။ထုိသုိ႔ေမးျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ပိုမုိနားလည္ေစရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖစ္သည္။  ထုိနည္းလမ္းသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားအေပၚ မွတ္မိႏိုင္စြမ္း ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္လင့္ရသည္မွာ ထုိနည္းလမ္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ပထမဦးဆံုးမွတ္ဥာဏ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အမွတ္တရတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးတုိးေစပါသည္။

Hello health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

ရင္းျမစ္မ်ား
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။