ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးေလးေတြ ညဘက္ထငိုတာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလဲ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးေလးေတြ ညဘက္ထငိုတာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလဲ
ကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္ လူ႔ေလာကထဲေရာက္လာျပီဆိုရင္ ျဖတ္သန္းရတဲ့ တစ္ညတာတိုင္းက ေဖေဖေမေမတို႔အတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
W ပံုစံထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
W ပံုစံထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲ
ေဘဘီေလးက အျမဲလိုလို W ပံုစံထိုင္ေနတယ္။ ဘာေတြမ်ားျဖစ္လာနိုင္လဲဆိုျပီး သိခ်င္ေနတဲ့ ေမေမေဖေဖေတြရွိေနလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
https://www.shutterstock.com/image-photo/cute-adorable-newborn-baby-3-moths-764194558
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ, အေရျပားက်န္းမာေရး, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးအတြက္ Diaper ဝယ္တဲ့အခါ သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္အခ်ိဳ႕
ေဘဘီေလးကေန အရြယ္ေရာက္လာေအာင္ေမြးျမဴရတာက သိပ္ေတာ့လြယ္လွတယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘဝထဲကို ေဘဘီေလးတစ္ေယာက္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေမြးရာပါ ျပာႏွမ္းႏွလံုးေရာဂါကုသျခင္းနဲ႔  ပက္သက္ျပီး အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ။ ။
ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေမြးရာပါ ျပာႏွမ္းႏွလံုးေရာဂါကုသျခင္းနဲ႔  ပက္သက္ျပီး အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ။ ။
  ေမြးရာပါ ျပာႏွမ္းျခင္း ႏွလံုးေရာဂါ Tetralogy of Fallot ဆုိတာ ျဖစ္တဲ့သူ သိပ္မရွားလွတဲ့ေရာဂါတစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ