ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးမ်ားနဲ႔ ကဖင္းဓာတ္
ကေလးအာဟာရ, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးကို ေကာ္ဖီတိုက္လို႔ရသလား
ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမကင္းနိုင္တဲ့ ေသာက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာပါတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Sick Child
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ဖိုးဖိုးဖြားဖြားတို႕ရဲ့ ေစတနာ အမွားမ်ား
ဖိုးဖိုးဖြားဖြားတို႕ရဲ့ ေစတနာ အမွားမ်ား သားအခ်စ္ ေျမးအႏွစ္ ဆိုတာနဲ႕အညီ မိမိတို႕ရဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး
လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အမ်ိဳးအစား
ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွစ၍ သူတို႔ေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သင္သည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးမ်ား ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပထမဦးဆံုးမွတ္ဥာဏ္ကို တည္ေဆာက္သလဲ
ကေလးမ်ားအတြက္ မွတ္ဥာဏ္သည္ပံုမွန္အားျဖင့္ အထူးအားလပ္ရက္၊ အငယ္ေလး ေမြးေသာေန႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ