ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ။

ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ အေရျပားဆဲလ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ အေရျပားေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါသည္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဆဲလ္ အလ်င္အျမန္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေရျပားဆဲလ္အပိုမ်ားသည္ ထူထဲျပီး ေငြေရာင္အေၾကးခြံရွိေသာ ယားယံ၊ေျခာက္ေသြ႔၊ နီရဲသည့္ အကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအကြက္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္သည္။

ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိသည္။ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီတြင္ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားရွိၾကသည္။ ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္၏ အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ

  • အမ်ားအားျဖင့္ နီရဲျပီး ေငြေရာင္အေၾကးခြံမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ အေရျပားအကြက္မ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသးခံေလာင္ေသာ အကြက္မ်ားႏွင့္ မွားတတ္သည္။)
  • တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးထြက္တတ္ေသာ ေျခာက္ေသြ႔ကြဲအက္ေနသည့္ အေရျပား
  • ဆုိရီေရးစစ္ျဖစ္ေသာ အေရျပားတြင္ ယားယံ၊ နာက်င္ျပီး ပူစပ္ပူေလာင္ ခံစားရျခင္း
  • အစင္းထေနေသာ ထူထဲျပီး ခ်ိဳင့္ေနသည့္ လက္သည္းခြံမ်ား

ဆုိရီေရးစစ္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရ

ဆုိရီေရးစစ္ျဖစ္ေနေသာ ကေလးကို ကုသရျခင္းသည္ လူၾကီးကို ကုသရျခင္းထက္ ပိုျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္ သည္ ပိုုျပီး ထိခုိက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးက ေထာက္ခံထားေသာ ကုသမႈနည္းလမ္းအမ်ားစုမွာ ကေလးအတြက္ ခြင့္မျပဳထားပါ။ ေရာဂါအေပ်ာ့စားတြင္ လိမ္းေဆးကုသမႈသည္ ထိေရာက္ပါသည္။ ကေလး ကိုယ္ခံအားစနစ္ ႏွင့္ အေရျပား ထိန္းသိမ္းေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ငါးၾကီးဆီ၊ probiotic ေဆး၊ ဗီတာမင္ ဒီ ႏွင့္ အျခားအစားအေသာက္ အာဟာရျဖည့္စြက္စာမ်ားသည္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။

ကေလးတြင္ ဆုိရီေရးစစ္ေရာဂါ အတြက္ လိမ္းေဆး ကုသမႈ

အမ်ားစုတြင္ ေကာ္တီကို စတီးရြိဳက္ (Corticosteroid) ကဲ့သို႔ေသာ လိမ္းေဆးသည္ ရလဒ္ေကာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္းအားမ်ားေသာ ေကာ္တီကိုစတီးရြိဳက္ေဆးမ်ားကိုေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ လူထုတ္လုပ္ထားေသာ ေကာ္တီကို စတီးရြိဳက္ေဆးမ်ားသည္ ကေလးေရာ လူၾကီးအတြက္ပါ မေထာက္ခံထားပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း သဘာ၀စြမ္းအားကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဆးဖက္၀င္ေသာ ကတၱရာေစး (coal tar) လိမ္းေဆးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိတ္ခ်ရပါသည္။ သုို႔ရာတြင္ ကတၱရာေစး (coal tar) ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ အထက္ ပါ၀င္ျခင္းသည္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေခ် အႏၱရာယ္မ်ားေစပါသည္။

ဆုိရီေရးစစ္ကုသမႈအတြက္ အလင္းကုထံုး

အလင္းကုထံုးသည္ လူနာအခ်ိဳ ႔အတြက္ အစြမ္းထက္ျပီး စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤနည္းကို သူ႔ခ်ည္းပဲ အသံုးျပဳလို႔ရသလို အျခားနည္းမ်ားႏွင့္လည္း တြဲသံုးႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းသည္ ကေလးတြင္ ျဖစ္ေသာ ဆုိရီေရးစစ္အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာကို ကုသဖုိ႔ အသံုးျပဳပါသည္။ ထုိအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

  • ေဆးမတိုးေသာ အကြက္ (refractory plaque)
  • ကိုယ္ခႏၶာအေပၚပိုင္းႏွင့္ လက္ေမာင္း၊ေပါင္ရင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ေသာ ေသးငယ္ေသာ အကြက္မ်ား (Guttate psoriasis)
  • ျပည္ဖုမ်ားရွိေသာ ရွားပါးေသာ ဆုိရီေရးစစ္အမ်ိဳးအစား (Pustular psoriasis)
  • ေျခဖ၀ါး၊ လက္ဖ၀ါးတြင္ အဓိက ျဖစ္ေသာ ဆုိရီေရးစစ္ (focal debilitating palmoplantar psoriasis)

သို႔ေသာ္ ဤကုသမႈသည္ ျပည္ဖုမ်ားေပါက္ေသာ ဆုိိရီေရးစစ္ (pustular psoriasis) ႏွင့္ ရွားပါးျပီးအႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေရာင္ရမ္းသည့္ အမ်ိဳးအစား ဆုိရီေရးစစ္ (erythrodermic psoriasis) တုိ႔ကို ကုသရန္ အသုံးျပဳဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ပါ။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ဘီ ကုသမႈ ႏွင့္ psoralen ေသာက္ေဆး ႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေအ ပူးေပါင္း ကုသမႈ (PUVA) သည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သိထားရမည့္အခ်က္မွာ ထုိကုသမႈမ်ားသည္ ဆရာ၀န္၏ လမ္းညႊန္မႈ ဂရုစိုက္မႈေအာက္တြင္သာသ ျပဳလုပ္ရမည္။ ကေလးဆုိရီေရးစစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ အေရျပားဆရာ၀န္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိကုသနည္းမ်ားသည္ ေကာင္းေကာင္း အသံုးမျပဳတတ္လွ်င္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ႏွင့္ အသံုးမျပဳသင့္သည့္လူမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကုထံုးသည္ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေကာ္လဂ်င္ ပ်က္စီးမႈ ၊ အေရျပားရွိ ဗီတာမင္ ေအႏွင့္ စီ ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ဓါတ္တိုးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မေ 9, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မေ 9, 2019

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။