ကေလးငယ္မ်ား ေနေလာင္ျခင္း ကာကြယ္ေစရန္ မိဘမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အပိုင္း၂

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ အပူလွ်ပ္ျခင္း လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန အပူတြင္ ကာကြယ္ေပးရန္ အေရးပါသည္။ ေနေလာင္ျခင္း သည္ နာက်င္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကေလးဘဝတြင္ ေနေလာင္ျခင္းသည္ melanoma ( ေသေစႏိုင္ေသာ အေရျပားကင္ဆာ) ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ကို ျမင့္ေစသည္။ အသက္ၾကီးလာပါက အေရျပားတြန္႔ျခင္း ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆး ထူထူလိမ္းပါ။

ေနဒဏ္ကာကြယ္မႈပစၥည္း (SPF) အနည္းဆံုး ၁၅ ပါဝင္ ေသာ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးကို အသံုးျပဳပါ။ တံဆိပ္တြင္ broad spectrum ဟူေသာ စာလံုးကိုရွာပါ။ Broad spectrum ဆိုသည္မွာ UVA ႏွင့္ UVB ေရာင္ျခည္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ UVA ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားတြန္႔ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး UVB ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ အေရျပားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ ထိခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးကို အျပင္မသြားမီ ၁၅ မိနစ္မွ ၃၀ မိနစ္တြင္ သံုးသင့္ျပီး ၂နာရီ တစ္ခါ ျပန္လည္ အသံုးျပဳပါ။ သင့္ကေလး၏ နားရြက္ထိပ္၊ လည္ပင္းအေနာက္ ပိုင္း၊ ေျခေထာက္ထိပ္ စေသာ ျမင္သာေသာ ေနရာမ်ားအား လံုးကို ေသခ်ာလိမ္းပါ။ သင့္ကေလးသည္ ေရထဲဆင္းပါက ေရသုတ္ျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္း ေနေလာင္ခံ လိမ္းေဆးကို ျပန္လိမ္းပါ။ ၂နာရီ မၾကာေသးေသာ္လည္း ျပန္လည္ လိမ္းရမည္။

သင့္ကေလးကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အျခားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 • သင္၏ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲပါ။ အခ်ိန္အတန္ၾကာပါက ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား သည္ သက္ေရာက္မႈ မရိွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
 • ေနေလာင္ခံ လိမ္းေဆး ဘယ္အမ်ိဳးအစား သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲကို သိေအာင္လုပ္ပါ။
 • ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးမ်ားအေၾကာင္း ပုိသိေအာင္ လုပ္ပါ။
 • ေနေလာင္ခံ လိမ္းေဆး လိမ္းျပီးပါက ကေလးငယ္မ်ား သည္ လက္ကို ပါးစပ္ထဲထည့္သလား ဂရုစိုက္၍ ၾကည့္ပါ။
 • သင့္ကေလးကို ေန၊ အပူ တို႔မွ ေဝးေအာင္ထားပါ။

အပူလွ်ပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

သင့္ကေလးသည္ ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီတြင္ အပူ လွ်ပ္ျခင္း ျဖစ္ရန္ လြယ္ကူသည္။ အပူလွ်ပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ ရန္

 • သင့္ကေလးကို ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ ေခ်ာင္ခ်ိေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ေပးပါ။
 • သင့္ကေလးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အရိပ္ထဲတြင္ ထားပါ။
 • ကားေမာင္းမထြက္မီ ကားကို ေအးေနေအာင္ ထားပါ။
 • သင့္ကေလးကို အရည္မ်ားမ်ား တိုက္ပါ။ ( မိခင္ႏို႔ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ သည္ ေရဓာတ္မ်ားစြာ ေပးႏိုင္သည္၊ ၆လ မေရာက္ခင္အထိ ေရမတိုက္ပါ ႏွင့္)
 • သင့္အိမ္တြင္ ေလေအးစက္ မရိွပါက အလြန္ပူေသာ သို႔မဟုတ္ စိုစြတ္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္ ေလေအးစက္ ရိွေသာ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါ။ အမ်ားပိုင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္ စင္တာမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမိုးအကာမ်ား လုပ္ေပး ထားသည္။

ကေလး ေနေလာင္ခံရပါက ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

သင့္ကေလး၏ အေရျပားသည္ အလြန္ထိခိုက္လြယ္ပါ သည္။ ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားပါေသာ္လည္း ေန ေလာင္ျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကေလး ေနေလာင္ခံရသည္ကို ခ်က္ခ်င္း မသိႏိုင္ပါ။ နီရဲျခင္းႏွင့္ နာက်င္မႈ ေပၚလာေစရန္ နာရီအနည္းငယ္ ၾကာႏိုင္သည္။

ေနေလာင္ရာသည္ နီရဲျပီး နာက်င္လာပါက

 • အဝတ္စကို ေရအားထဲတြင္ စိမ္ပါ။ အဝတ္ကို ေရညစ္ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေနေလာင္ရာ ေနရာကို ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္အထိ ညင္သာစြာ ဖိေပးပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ အၾကိမ္ ေရမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ပါ။
 • နီရဲျခင္း ေလ်ာ့က်ေစရန္ သင့္ကေလးကို ေႏြးေသာ ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးေပးပါ။ အေရျပားကို ေအးေအာင္ ထား ပါ။
 • အေရျပားကို ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ အလွဆီကို ညင္သာစြာ လိမ္းေပးပါ။
 • သင့္ကေလး ေအးေစရန္ႏွင့္ ေခၽြးထြက္ျပီးကုန္ခမ္း သြားေသာ အရည္မ်ား ျပန္ျပည့္ရန္ မိခင္ႏို႔ သို႔မဟုတ္ အရည္မ်ား ထပ္မံတိုက္ပါ။

ေနေလာင္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ျပီး အေရျပားသည္ ေရာင္ရမ္း ေဖာင္းႂကြလာပါက ဆရာဝန္ ေခၚပါ။ ဆရာဝန္သည္ ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ လိမ္းေဆးေပးျခင္း၊ အနာအတြက္ ပတ္တီး စီးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ နာက်င္မႈ သက္သာေစရန္ ကေလးေသာက္ paracetamol ေပးႏိုင္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2018

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ