နို့တိုက္ျခင္းက ကေလးစားေသာက္ပံုကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေစလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကေလးေမြးဖြားျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးမွာ ရုပ္ပိုငး္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးနဲ႔ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာေတြ အလ်င္အျမန္ပဲ တိုးတက္ၾကီးထြားလာတတ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ စားေသာက္မႈပံုစံကလည္း တိုးတက္လာျပီး အစာတစ္မ်ိဳးတည္းစားတဲ့ကေလးအျဖစ္ကေန (ဆိုလိုတာက မိခင္ႏို႔ ဒါမွမဟုတ္ ႏို႔ဗူးပဲေသာက္ရာကေန) အျခားစားစရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း စားတတ္တဲ့အရြယ္ေရာက္လာပါျပီ။

စားေသာက္ပံံုကေတာ့ လူၾကီးေတြနဲ႔ တူလာျပီေပါ့။ ဒီေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ အျခားသူေတြရဲ႕ စားေသာက္ျခင္း အေလ့အထေတြကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကို တိုက္ရိုက္ခံစားၾကည့္ခိုင္းျခင္းအားျဖင့္ အစားအစာေတြအေၾကာင္း သင္ယူတတ္ပါေစ။

ေလ့လာသူေတြကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္မွာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံေတြက ကာလရွည္စားေသာက္မႈ အေလ့အထေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိခင္ႏို႔မစို႔ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးစဥ္အခ်ိန္မွာ မိဘေတြစားတဲ့ အေလ့အထကေနျပီး သူတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြအမ်ားၾကီး ရေနဆဲပါပဲ။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ ပထမ ၆လအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစာျဖစ္ျပီး ဒါဟာ ကေလးရဲ႕ ေနာက္ပိုင္း စားေသာက္မႈအေလ့အထတိုးတက္လာမႈအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြျဖစ္ေစတယ္လို႔ သက္ေသျပဳခ်က္ေတြရွိထားပါတယ္။

မိခင္ႏို႔တုိက္ေကၽြးျခင္းဟာ ဗိုက္ဆာတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ မြတ္သိပ္ျခင္းရဲ႕ သေကၤတေတြကို ျပႏိုင္တဲ့ ကေလးရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈကိုတိုးတက္ေစျပီး စားေသာက္ခ်ိန္ (ႏို႔စို႔ခ်ိန္)မွာ ရွိရမယ့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမႈကိုလည္း လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ႏို႔တိုက္တာ တစ္ၾကိမ္တည္းမွာတင္ ႏို႔ရည္မွာ ပါ၀င္မႈပမာဏ ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပထမလအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ပါ၀င္မႈေျပာင္းလဲသြားတာေတြဟာ ဒီအာရံုခံစားမႈေတြကေန စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲတာကို တိုးျမွင့္ေစပါတယ္။

ေခတ္မီေဆးသိပၸံနည္းေတြအရ ကေလးဘ၀ အေစာပိုင္းကာလမွာ ႏို႔တိုက္ျခင္းရဲ႕ အေရးၾကီးပံုကလည္း ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ စားေသာက္မႈအေလ့အထကြာျခားရျခင္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရွင္းျပေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏို႔တိုက္ျခင္းဟာ ေနာက္ပိုင္း စားေသာက္မႈအေလ့အထေတြအေပၚမွာ အက်ိဳးျပဳေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိခင္စားတဲ့ အစားအစာေတြရဲ႕ အရသာေတြဟာ ႏို႔ရည္ကတစ္ဆင့္ ကေလးဆီကို ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္လို႔ပါပဲ။

ႏို႔စို႔ကေလးငယ္ေတြဟာ အရသာခံစားမႈမွာ ပိုျပီးအားေကာင္းတာကိုေတြ႕ရသလို ဒါဟာ မိခင္က ဘာစားသံုးတယ္ဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ေနတဲ့အျပင္ ဒါကလည္း အစာစေကၽြးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ဘာေတြၾကိဳက္တတ္မွာလဲဆိုတာအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးေတြဟာ သၾကားနဲ႔ ဆားငံတဲ့အရာေတြကို ပိုၿပီးၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္တဲ့ သဘာ၀နဲ႔ ေမြးဖြားလာတာေၾကာင့္ အခ်ိဳနဲ႔ ဆားငံတဲ့အစာေတြဟာ အသီးအရြက္ေတြလို အျခားေသာအရသာေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္  ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ ပိုျပီးလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

ေမြးကင္းစေတြေရာ ကေလးငယ္ေလးေတြပါ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မၾကာခဏ ခံစားျခင္းအားျဖင့္ (မၾကာခဏ ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္) စားတတ္သြားေအာင္ သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မိခင္စားလိုက္တဲ့အစာေတြကတစ္ဆင့္ ကေလးဆီေရာက္သြားတဲ့ အစာေတြရဲ႕ အရသာေတြဟာ ႏို႔တိုက္ျခင္းကတစ္ဆင့္ ဒီအစာေတြကို မၾကာခဏ ေကၽြးေနသလိုပါပဲ။

ဒါကပဲ အရသာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသလိုျဖစ္ျပီး ကေလးကို အစာစေကၽြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီးျပီးသား အရသာေတြအျဖစ္ သူလက္ခံေပးႏိုင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နို႔စို႔ကေလးငယ္ေတြဟာ အစာသစ္ေတြကို ပိုျပီးလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိျပီး ေနာက္ပိုင္းေတြမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစာေတြကို ပိုျပီး စားႏိုင္စြမ္းရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ႏို႔တိုက္အရြယ္မွာ မိခင္စားသံုးခဲ့တဲ့ အစားအစာ အမ်ိဳးအစားေတြအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။

အစာေကၽြးျခင္းဆိုတာ ေမြးကင္းစေလးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဘ၀ရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါဟာ မိဘေတြနဲ႔ အျခားေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူေတြအတြက္ အထူးဂရုျပဳစရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး စကားနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူနဲ႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဘ၀တစ္ခု အစပါပဲ။

စားေသာက္ျခင္းဟာ ကေလးေတြအတြက္ အာဟာရတစ္ခုတည္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ အခြင့္အေရးေတြကိုပါ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးေတြရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကီးျပင္းမႈကိုသာမက သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြ တိုးတက္မႈအေပၚကိုပါ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

သင့္ကေလးရဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိႏိုင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင့္ကေလးရဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
Error message goes here
စာရင္းသြင္းပါ
စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
Your child: [num] months old We are excited to guide you on your parenting journey. Your first email will arrive shortly. သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။