၃၂ ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သူမ၏ စိတ္ခံစားမွဳသည္ ပိုုျပီးရွင္းလင္းလာပါသည္။ ေနာက္လာမည့္ လမ်ားတြင္ သင့္ကေလးသည္ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ သူမ်ားငိုုလ်ွင္ လိုုက္ငိုုျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ စိတ္ခံစားမွုုမ်ား အမူအရာမ်ားကိုု အတုုခိုုးတတ္လာပါလိမ့္မည္။ ေရွ႔ဆက္၍ သင့္ကေလးသည္ သင္ အျခားသူမ်ားကိုု မည္သိုု႔ဆက္ဆံသည္ကိုု သူျမင္သည့္အတိုုင္း သင္ယူပါလိမ့္မည္။

၇လ၏ ေနာက္ဆံုုးပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္

• ထိုုင္ရာမွ ထရပ္ႏိုုင္သည္။
• ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနရာမွ ထထိုုင္ႏိုုင္သည္။
• လက္ခုုပ္တီးတတ္ျပီး လက္ကိုုေ၀ွ႔ရမ္းႏွဳတ္ဆက္တတ္သည္။
• ပစၥည္းမ်ားကိုု လက္ျဖင့္ ေကာက္ယူတတ္သည္။
• အိမ္ႏွင့္ အနီးတ၀ိုုက္ကိုု စူးစမ္းတတ္သည္။
• ေမေမ၊ ေဖေဖ ေခၚတတ္ျပီျဖစ္သည္။

ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ အျခားအခန္းတြင္ သီးျခားအိပ္လ်ွင္ သင္ႏွင့္ခြဲရမည္ကိုု စိုုးရိမ္စိတ္ရွိလ်ွင္ အိပ္ရာမ၀င္ခင္ သင့္ကေလးကိုု စာဖတ္ျပျခင္း၊ ပုုခက္လႊဲေပးျခင္း၊ သီခ်င္းဖြင့္ျပျခင္းမ်ားလုုပ္ေပးျပီး သူ႔အနားတြင္ အခ်ိန္ပိုုေနေပးပါ။ အိပ္ရာမ၀င္ခင္ ပံုုမွန္လုုပ္တတ္ေသာအရာမ်ားကိုု လုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု ေစာေစာအိပ္ရန္ စိတ္လံုုျခဳံမွဳရွိေစပါသည္။

သင္အျခားေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္စရာရွိသည္မ်ားကိုု လုုပ္ႏိုုင္ေတာ့မည္ ဆိုုလွ်င္ သင့္ကေလး၏ အခန္းထဲရွိလုုပ္စရာမ်ားကိုု သူအိပ္ေနတုုန္းျပီးေအာင္ လုုပ္ထားပါ။ အေရးၾကီးသည္မွာ သင့္ကေလးကိုု အိပ္ခန္းသည္ ေကာင္းေၾကာင္းေျပာျပထားပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေဘးကင္းမွဳ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ မည္သည္တို႔ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသနည္း။
ယခုလတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္မည္မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလးတြင္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမရွိျခင္းနွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မွဳမ်ားကို သင္ သတိမထားမိျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕လွ်င္ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္တြင္ စိတ္ပူစရာမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေတြ႔သည္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းရန္မလိုုဘဲ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ပံုုမွန္ထက္ပိုုျပီး ၀မ္းသြားသည့္အၾကိမ္ေရမ်ားလွ်င္၊ အရည္မ်ားသြားလွ်င္ သင့္ကေလးတြင္ ၀မ္းေလ်ွာေနေၾကာင္းသိႏိုုင္သည္။ ကေလး၏ ၀မ္းသည္ အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အမဲေရာင္ ရွိႏိုုင္ျပီး ပံုုမွန္ထက္ပိုု၍ အနံ႔နံနိုုင္ပါသည္။

အျဖစ္မ်ားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ-

အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိုုး၀င္ျခင္း၊ ကေလးတြင္ ဓာတ္မတည့္ေသာေရာဂါျဖစ္လွ်င္၊ ကေလးကိုု ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုုသေနလ်ွင္ ျဖစ္တတ္သည္။ အသီးမ်ားအစားမ်ားျခင္းႏွင့္ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းသည္လည္း ၀မ္းပ်က္ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစနိုုင္သည္။

သင့္ကေလးတြင္ ၀မ္းေလွ်ာလ်င္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု လုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။

• သင့္ကေလးတြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အစားမစားျခင္း၊ေရမေသာက္ျခင္း၊၀မ္းထဲတြင္ ေသြးပါျခင္း၊ ကေလးဗိုုက္ေဖာင္းလာျခင္း၊ကေလးတြင္ အဖ်ားရွိျခင္း ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားရွိလွွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။ ထိုု႔အျပင္ ကေလး ဆီးသြားနည္းလ်ွင္၊ ဆီးအေရာင္ရင့္လ်ွင္၊ မ်က္တြင္းခ်ိဳင့္ေနလ်ွင္၊ ပါးစပ္ေျခာက္လ်ွင္၊ ငိုုသည့္အခါ မ်က္ရည္မထြက္လ်ွင္ ၊ ႏံုုးေခြေနလ်ွင္၊ ထိုုအရာမ်ားသည္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ျပရန္လိုုအပ္ပါသည္။
• သင့္ကေလးကိုု ေရဓာတ္ဆံုုးရံွဳးမွဳမျဖစ္ေစရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ခိုုင္းပါ။ သိုု႔ေသာ္ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊သၾကားရည္မ်ားမေသာက္ရပါ။ ေရ၊ ႏိုု႔ ႏွင့္ ႏိုု႔မွုုန္႔သည္ ေသာက္ရန္ေကာင္းသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကိုု ဓာတ္ဆားရည္လည္း တိုုက္ႏိုုင္ပါသည္။
• သင့္ကေလးကိုု သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ထားပါ။ သင့္ကေလးကိုု ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။ ေသးခံေဘာင္းဘီ၀တ္သည့္ေနရာတြင္ ခရင္မ္လိမ္းေပးႏိုုင္ပါသည္။
• အေၾကာင္းရင္းကိုု ရွာပါ။ သင့္ကေလးတြင္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားေတြ႔၊ မေတြ႔၊ သင့္ကေလးကိုု အစားအစာတစ္ခုုခုု ေကၽြးမိသည္ ရွိ၊မရွိ၊ သင့္ကေလး လက္ရွိ ေသာက္ေနေသာ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးပါ။

၀မ္းေလ်ာမွဳကိုု ကာကြယ္ရန္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ လက္ကိုု ေသခ်ာမၾကာခဏေဆးပါ။ အသီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုု လည္း စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။

သြားျပႆနာမ်ား

သင့္ကေလး၏ သြားမ်ား ေနရာမွား၍ထြက္တတ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ သြားဆရာ၀န္ထံျပသရန္ မလိုုအပ္ပါ။ ႏိုု႔စိုု႔သည့္ အခါ သြားေပါက္ျခင္းကိုု ထိခုုိက္ႏိုုင္သည္။ အေရွ႔ဘက္ ေအာက္သြားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုုက္ႏိုုင္ျပီး ေပါက္သည့္အခါ v ပုံသ႑ာန္ေပါက္တတ္သည္။ အေရွ႔ အေပၚဘက္သြားမ်ားသည္ ေအာက္သြားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၾကီးျပီး ေအာက္သြားမ်ားသည္ အရင္ေပါက္တတ္သည္။ ထိုုအရာမ်ားအတြက္ သင္စိတ္ပူရန္မလိုုေပ။

အသက္ ၂ႏွစ္ ခြဲသိုု႔ေရာက္လွ်င္ သင့္ကေလးတြင္ သြားအေခ်ာင္း ၂၀ ရွိလိမ့္မည္။ သြားမ်ားသည္ ပံုုစံမမွန္ေသးေသာ္လည္း စိတ္မပူပါႏွင့္။ သင့္ကေလး၏ ငယ္သြားမ်ားသည္ သင့္ကေလးၾကီးလာသည့္အခါ ျဖစ္မည့္ သြားပံုုစံမ်ားကိုု မထိခိုုက္ေစပါ။

သင့္ကေလး၏ သြားမ်ားသည္ မီးခိုုးေရာင္ျဖစ္ေနလ်ွင္ သံဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၳဳဓာတ္မ်ားေသာက္သည့္အခါ သံဓာတ္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သြားကိုု အေရာင္ေျပာင္းေစပါသည္။ သင့္ကေလး ေဆးေသာက္ရပ္သြားလ်ွင္ အေရာင္ျပန္ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးကိုု ေဆးေသာက္သည့္အခါ သြားတိုုက္ေပးရန္ သိုု႔မဟုုတ္ သြားကိုု ဂြမ္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေပးရန္လိုုပါသည္။

သင့္ကေလးသည္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားကိုု အရည္အေနႏွင့္ မေသာက္ေသာ္လည္း အိပ္ခါနီးတြင္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားေသာက္တတ္လ်ွင္ သြားပိုုးစားႏိုုင္ပါသည္။ သြားပိုုးစားျခင္းသည္ ေမြးရာပါ သြားေပါက္သည့္အခါ ထိခိုုက္ျခင္းႏွုုင့္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုု္င္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ သြားအေျခအေနကိုု သိရွိနုုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကၽြႏ္ုုပ္ ၏စိုုးရိမ္ပူပန္မွဳ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

ႏိုု႔သီးေခါင္းကိုု ကိုုက္ျခင္း

ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္ေနစဥ္တြင္ သူ၏ လွ်ာသည္ ႏိုု႔ႏွင့္ သြားၾကားတြင္ ရွိသည့္အတြက္ ကိုုက္မိရန္မလြယ္ေပ။ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္ရင္း သူမေတာ္တဆ ကိုုက္မိသည့္အခါ သင္ေအာ္လိုုက္မိျခင္း၊သင့္ရယ္ေမာမိျခင္းတိုု႔ ျဖစ္သည့္အခါ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းကိုု ျမင္ရရန္ သင့္ကေလးသည္ ကိုုက္ျခင္းကိုု ထပ္ခါ ထပ္ခါ လုုပ္တတ္ပါသည္။

ထိုုသိုု႔ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္ သူအားတက္ေအာင္ လုုပ္မည့္အစား၊ထိုုသိုု႔ လုုပ္ျခင္းသည္ မေကာင္းေၾကာင္း ႏိုု႔ကိုု သူ႔ပါးစပ္ထဲမွထုုတ္လိုုက္ျပီး ေသခ်ာရွင္းျပရမည္။ အၾကိမ္အနည္းငယ္ ၾကံဳျပီးလ်ွင္ သူသိရွိသြားနုုိင္ျပီးေနာက္လုုပ္ေတာ့မည္မဟုုတ္ေပ။

သူမ၏ ႏိုု႔စိုု႔ျခင္းႏွင့္ ႏိုု႔သီးေခါင္းကိုု ကိုုက္တတ္သည့္အေလ့အထကိုု ေနာင္တြင္ ျပႆနာမျဖစ္ေစရန္ တားဆီးဖိုု႔လုုိသည္။ ကေလးသည္ သြားဆိုုသည္မွာ ကိုုက္တတ္သည့္ အေလ့အထကိုု ေပ်ာက္ရန္ သြားကိုုက္သည့္ ကြင္းမ်ား၊ စားစရာမ်ားျဖင့္ အစားထိုုးသင္ၾကားႏိုုင္ျပီး သူကိုုက္လိုု႔ မျဖစ္သည့္ အရာမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရန္လိုုပါသည္။

ကေလး၏ မေကာင္းေသာအမူအက်င့္မ်ားသည္

• ကေလး၏ က်န္းမာေရးကိုု ထိခုုိက္ေစပါသည္။
• ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ဖန္တီးႏိုုင္စြမ္းကိုု ထိခုုိက္ေစႏိုုင္သည္။
• ကေလး၏ လူမွဳဆက္ဆံေရးကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္။
• ကေလး၏ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြး တိုုးတက္မွဳကိုု မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မွဳရွိနိုု္င္ပါသည္။
• ကေလးတြင္ သြားပ်က္စီးမွဳျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၃၃ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 15, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 15, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။