19 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ငိုုေၾကြးျခင္းသည္ သင့္ကေလး၏ အေကာင္းဆံုုးဆက္သြယ္မွဳပံုုစံျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရီေမာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုုင္ဖိုု႔လည္း သူအစပ်ိဳးေနပါသည္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ အံ့ၾသမွဳမ်ားတြင္ ေအာ္ဟစ္ရီေမာစျပဳေနပါျပီ။ သင္သူ႕ကိုု ေစာင္ေအာက္မွ ရုုတ္တရက္ေပၚလာျပီး ေျခာက္သည့္အခါ၊ ပံုုးတစ္ခုုထဲမွွ အရုုပ္ထြက္လာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သူ႔ကိုု လန္႔သြားေစသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ရီေမာပါလိမ့္မည္။ ရီစရာကိစၥမ်ားတြင္ ရီေမာရန္၊ ျပံဳးရန္ သင့္ကေလးကိုု ကူညီပါ။ ကေလးမ်ားသည္ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ၾကားရသည္ကိုု ႏွစ္သက္သည့္အတြက္ အရုုပ္အသစ္အဆန္းမ်ားမလိုဘဲ သင္ကိုုယ္တိုုင္အသံမ်ားဖန္တီးႏိုုင္သည္။

၁၉ ပတ္ကာလတြင္ သင့္ကေလးသည္ –
• ထိုုင္သည့္အခါ ခႏၶာကိုုယ္ကိုု မတ္မတ္ျဖစ္ေအာင္ထိုုင္တတ္သည္။
• တစ္ဖက္သိုု႔ လွည့္ႏိုုင္သည္။
• အသံလာရာသိုု႔ အာရံုုစိုုက္တတ္သည္။
• စကားလံုုးအခ်ိဳ႕ကိုု စတင္ေျပာႏိုုင္သည္။
• ေပ်ာ္ရႊင္စြာခုုန္ႏိုုင္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

သင့္ကေလးႏွင့္အတူရီေမာေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု မ်ားမ်ားရီေမာတတ္ေစရန္ အားေပးပါ။ သင့္ကေလးကိုု ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အသံမ်ိဳးစံုုထြက္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုုင္သည္။ အရုုပ္တစ္ခုုကိုု ေပးျပီးလႈပ္ရမ္းျပပါ။ အရုုပ္ကိုု အသံထြက္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေနစဥ္ သင့္ကေလး၏ အမူအရာကိုု ၾကည့္ျပီး သူစိတ္၀င္စားမွဳ ရွိမရွိကိုု ၾကည့္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု မတူညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုု ေဆာ့ကစားေစျခင္းျဖင့္ အသစ္မ်ားကို စူးစမ္္းရွာေဖြေတြ႔ရွိေစရန္ အားေပးပါ။ ကစားနည္းမ်ားကိုု စိတ္၀င္တစားကစားျခင္းကိုု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုု သိႏိုုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္တိုုင္းမွာ ကေလးငယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကိုု စစ္ေဆးဖိုု႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႕သူ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးမွဳေတြဟာ ကေလးရဲ႕ လိုုအပ္ခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါတိုု႔မွ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။
• ဒုုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္း။ ကေလးတြင္ အျခားက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားမရွိလွ်င္။
• သင့္ကေလးတြင္ ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး တံုု႔ျပန္မွဳမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုု အေၾကာင္းၾကားပါ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ကေလးအသက္ ၁၉ ပတ္တြင္ ကေလးကိုု ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

ရုတ္တရက္ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိုုး၀င္ျခင္း

အေအးမိျခင္းႏွင့္ ဆင္တူေသာလကၡဏာမ်ားရွိေသာ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္။ ဗိုုင္းရပ္စ္သည္ ေရာဂါအၾကီးၾကီးမျဖစ္ေစပါ။ သိုု႔ေသာ္ နားတြင္ေရာဂါပိုုး၀င္ျခင္း၊ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ နမိုုးနီးယား အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာအခါ ရင္က်ပ္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုုင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ အသက္ ၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိုုဗိုုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရနိုုင္ေခ်မ်ားသည္။ အသက္ ၆ လေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ လမေစ့ဘဲေမြးေသာ ကေလးမ်ား၊ကိုုယ္ခံအားစနစ္ မေကာင္းေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္လွ်င္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။
အစပိုုင္းတြင္ သိပ္မခံစားရႏိုုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေရာဂါပိုုဆိုုးလာနုုိင္ျပီး အသက္ရွဴရခက္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ားပိုက်ယ္လာျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴသည့္အခါ အသံျမည္ျခင္း၊ အသက္ကိုု ေဖာ့၍ ရွဴျခင္း၊ ႏွဳတ္ခမ္းမ်ား လက္သည္းမ်ား စိမ္းလာျခင္း၊ ႏွင့္ အစားမစားျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိပါက ေရာဂါျပင္းထန္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္လ်ွင္ ဆရာ၀န္ထံအေၾကာင္းၾကား၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံပါ။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကိုု ပြင့္ေစေသာ ရွဴေဆးမ်ားကိုု ဆရာ၀န္မွ ေပးပါလိမ့္မည္။ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေရာဂါကိုု သက္သာေအာင္ မလုုပ္ႏိုုင္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု အိမ္တြင္ သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု လုုပ္ေပးႏိုုင္သည္။ ကေလးကိုု ေရမ်ားမ်ားတိုုက္ျခင္း။ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားမွ ေရွာင္ရွားျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္းကိုု သက္သာေစႏိုုင္သည္။
ႏွာေခါင္းထဲသိုု႔ ထည့္ရသည့္ ေဆးရည္အစက္ခ်ေပးလ်င္ ႏွာေခါင္းပိတ္ သက္သာေစသည္။ ေခါင္းကိုု လည္း မတ္မတ္ေနေစရန္ ထိန္းကိုုင္ထားပါ။ ကေလးတြင္ အဖ်ားၾကီးလ်ွင္ ကိုုယ္ပူက်ေဆးေပးပါ။ အဆုုတ္မေကာင္းေသာကေလး၊ ႏွလံုုးေရာဂါေမြးပါရွိေသာကေလး ႏွင့္ လမေစ့ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုုးကိုု ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆးထုုိးသင့္သည္။

ႏွလံုုးတြင္ မူမမွန္ အသံမ်ားၾကားရျခင္း

ႏွလံုုးသည္ အသက္ရွင္မွဳအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အဂၤါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမဆိုု အေရးၾကီးသည္။ သိုု႔ေသာ္ ႏွလံုုးတြင္ မူမမွန္ အသံပိုုမ်ား ၾကားရျခင္းသည္ မျပင္းထန္ဘဲသူ႔ဘာသာသူေပ်ာက္သြားႏိုုင္သည္။ ဆရာ၀န္မွ ကေလးတြင္ ႏွလံုုးအသံအပို ၾကားေနရသည္ဟုု ဆိုုပါက ကေလး၏ ႏွလံုုးသည္ ပံုုမွန္မဟုုတ္ပါ။ ႏွလံုုးအပိုုသံသည္ ႏွလံုုးသိုု႔ ေသြးျဖတ္စီးဆင္းသည့္အခါ ၾကားရေသာ ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ အသံတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္မွ ထိုုပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာအသံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဆိုုသည္ကိုု ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွလံုုးမူမမွန္ အသံပိုသည္ ႏွလံုုး ျဖစ္ေပၚမွဳတြင္ ပံုုစံမူမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုုအသံသည္ အႏၱရာယ္မရွိဘဲ နားၾကပ္ျဖင့္နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုုင္သည္။ သင့္ဆရာ၀န္မွ အျခားစစ္ေဆးစရာမ်ား၊ ကုုသမွဳမ်ားမရွိႏိုုင္ပါ။ ကေလးတစ္၀က္ေလာက္တြင္ ထိုုအေျခအေနမ်ိဳးကိုု ခံစားရႏိုုင္ျပီး ႏွလံုုးျဖစ္ေပၚမွဳျဖစ္စဥ္ျပည့္စံုုသြားလွ်င္ ထိုုအသံလည္းေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ သင္စိုုးရိမ္ေနလ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေမးျမန္းျပီး သင့္ကေလး၏ ႏွလံုုးအေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ကေလးတြင္ ထိခိုုက္မွဳရွိမည္ ရွိမည္ကိုု ေမးျမန္းသိရွိႏိုုင္သည္။

သင့္ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

ခႏၶာကိုုယ္ကိုု ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း

ႏွိပ္နယ္ျခင္းသည္ လူၾကီးမ်ားအတြက္သာမဟုုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ကေလးမ်ားကိုု ႏွိပ္ျခင္းသည္ အသံုုး၀င္ေသာ ကုုသမွဳအျဖစ္ ကေလးပိုုျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးၾကီးထြားလာေစရန္၊ပိုုျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္၊အသက္ရွဴပိုုေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ပိုုျပီး လန္းဆန္းတက္ၾကြေစရန္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ႏွိပ္ေပးရမည္ကိုု သိရွိရန္ စာအုုပ္မ်ားဖတ္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုုမ်ားၾကည့္ျခင္း၊ပညာရွင္မ်ားမွေပးေသာသင္တန္းမ်ားတက္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူႏိုုင္သည္။

ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုုင္း ကေလးကိုု ႏွိပ္နယ္ေပးႏိုုင္သည္။
• သင္အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္ကိုုေရြးပါ။
• ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ကိုုေရြးပါ။
• သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ ေနရာကိုု ဖန္တီးပါ။
• သင္ႏွစ္သက္ေသာ အဆီကိုု အသံုုးျပဳပါ။
• ကေလး၏ တံုု႔ျပန္မွုုအတိုုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ကေလး၏ တံုု႔ျပန္မွဳကိုု ၾကည့္၍ သူႏွစ္သက္သည္၊ မႏွစ္သက္သည္ကိုု သင္သိႏိုုင္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔ရမည္ကိုု သိႏိုုင္ပါသည္။
• လွဳပ္ရွားမွဳကိုု စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ ကေလးမ်ားသည္ ညင္ညင္သာသာကိုုင္တြယ္ျခင္းကိုု ႏွစ္သက္သည္။
• ေခါင္း၏ ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ လက္ႏွင့္ကိုုင္ထားျပီး စကၠန္႔အနည္းငယ္ အုုပ္ကိုုင္ထားပါ။ ျပီးလ်ွင္ လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကိုု ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍ ဆြဲပြတ္ေပးပါ။ေခါင္းမွ ေျခဆံုုးအထိ လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ပြတ္သပ္ေပးႏိုုင္သည္။
• ေခါင္းကိုု စက္၀ိုုင္းပံုုစံႏွိပ္ေပးပါ။ နဖူးကိုု အလယ္မွ လက္ျဖင့္ပြတ္ေပးျပီး အျပင္ဘက္ကိုု ဆြဲယူပါ။
• ရင္ဘတ္ကိုု အတြင္းကေနအျပင္ဘက္သိုု႔ ဖြဖြပြတ္သပ္ပါ။
• ၀မ္းဗိုုက္ကိုု အေပၚမွေအာက္သိုု႔ လက္ျဖင့္ ပြတ္ဆြဲျပီး ေဘးဘက္သိုု႔ စက္၀ိုုင္းပံုုစံ သပ္ဆြဲပါ။ ၀မ္းဗိုုက္ေပၚတြင္ လက္ျဖင့္ ဟုုိဒီ ပြတ္သပ္ေပးပါ။
• လက္ေမာင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ကိုု သင့္လက္မ်ားအတြင္းတြင္ ညင္ညင္သာသာပြတ္သပ္ေပးပါ။ လက္ဖ၀ါးကိုု ျဖန္႔၍ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။
• ေျခေထာက္ကိုု ေျမွာက္ခ်ည္ ခ်ခ်ည္လုုပ္ေပးပါ။ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကိုု ေျဖာင့္တန္းစြာထားျပီး ႏွိပ္ေပးပါ။
• ကေလးကိုု ေမွာက္ထားျပီး ေက်ာဘက္ကိုု အေပၚဘက္မွေအာက္ဘက္သိုု႔ ပြတ္ဆြဲခ်ျပီး ႏွိိပ္နယ္ေပးပါ။
• ႏွိပ္ေပးေနစဥ္ ကေလးကိုု စကားေျပာျပျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုုျပျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ေနပါ။ သူ႕ကိုုယ္ေပၚတြင္ လက္တစ္ဖက္အျမဲတင္ထားပါ။

ကေလးကိုု ႏွိပ္နယ္ေပးဖိုု႔ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ကေလး၏ တုုံ႕ျပန္မွဳမ်ားက သင့္ကိုု အံ့အားသင့္ေစပါလိမ့္မည္။
ထိုုေနာက္ အပတ္ ၂၀ တြင္ သင့္ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးထြားလာပါမည္လဲ။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။