11 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ပိုုျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးငယ္၏ လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုု သင္ယူရင္း ပိုု၍အဆင္ေျပလာျပီ လွဳပ္ရွားမွဳပံုုစံမ်ားပိုုမ်ားလာသည္ကိုု သင္သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ ထိုုလႈပ္ရွားမႈသည္ သူတိုု႔၏ ၾကြက္သားမ်ား ပိုု၍ သန္မာေတာင့္တင္းလာျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္ကူညီပါသည္။ လဲေလ်ာငး္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္မ်ားဆန္႔ထုုတ္ျခင္းကိုု စလုုပ္လာျပီး ဤ အရာသည္ သူစတင္ ေလးဖက္တြားသြားရန္သင္ယူေနတာလည္း ျဖစ္သည္။

ဒုုတိယလ၏ သံုုးပတ္ေျမာက္တြင္ သင္၏ ကေလးငယ္သည္ –
• ေခါင္းေထာင္တတ္လာသည္။
• အိပ္ေနလ်ွင္ လက္ျဖင့္ရင္ဘတ္ကိုု မႏိုုင္သည္။
• အသံလာရာကိုု လွည့္ႏိုုင္သည္။
• ကစားစရာမ်ားကိုု ဆုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္သည္။
• ပစၥည္းအေသးစားမ်ားကိုု အာရံုုစိုုက္တတ္ေသာေၾကာင့္ သူမ်ိဳမခ်ေစရန္သင္က ဂရုုတစိုုက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
• ပစၥည္းေတြဆီေရာက္ေအာင္ လက္လွမ္းႏိုုင္သည္။
• အသံထြက္မွန္ေအာင္ထြက္ႏိုုင္သည္။

ကေလးကိုု ဘယ္လိုုကူညီေပးႏိုုင္မလဲ။

ကေလးကိုု လံုုေလာက္ေသာ ေနရာေပးထားျပီး သူ၏ ေျခႏွင့္ လက္မ်ား ေကာင္းစြာဆန္႔ႏိုုင္ လွဳပ္ရွားႏိုုင္ေအာင္ ထားေပးပါ။
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေစာင္ခင္းေပးထားျပီး သူ႔ကိုု လွဳပ္ရွားသြားလာခြင့္ေပးထားပါ။ သိုု႔မွသာ သူ၏ ၾကြက္သားမ်ား သန္မာဖြံ႕ျဖိဳးလာပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုုျခံဳမွဳ

ကၽြႏုု္ပ္၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘယ္လိုုအေၾကာင္းေတြေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး စစ္ေဆးရသည္မ်ား၊ လုုပ္ေဆာင္ရသည္မ်ား ကြာျခားႏိုုင္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲမွဳအတြက္ စိုုးရိမ္ပူပန္မွဳ

သင့္ကေလးတြင္ အစာမေၾကျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊ ဆီးတစက္စက္က်ျခင္း၊ အနီကြက္မ်ားေပၚျခင္း၊ မ်က္လံုုးႏွင့္နားမွ ျပည္ယိုုျခင္း၊ အၾကာၾကီးငိုုျခင္း မ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ သင့္ကေလးငယ္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ကေလးကို ဆရာ၀န္ထံေခၚသြားျပပါ။ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ တက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းသြားျပပါ။

အပူခ်ိန္
သင့္ကေလးတြင္ အဖ်ားရွိလွ်င္ ထိုုအျခင္းအရာသည္ သင့္ကေလး၏ ခႏၶာကိုုယ္ထဲသိုု႔ ဘက္တီးရီးယားပိုုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ခႏၶာကိုုယ္၏ ခုုခံအားစနစ္အလုုပ္လုုပ္ေၾကာင္း ျပသေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါမဟုုတ္ပါ။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသသည့္အခါ စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားျပီး ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပပါ။ ဖ်ားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီ၊ ဘယ္တုုန္းက စျဖစ္တာ၊ အျခားဘာေတြျဖစ္ေသးသည္ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပပါ။ ကေလးသည္ အျခားေနမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ အတူရွိခဲ့သလား၊ အျခားေဆးတစ္ခုုခုု ေသာက္ခဲ့သလား ဆိုုသည္ကိုုလည္း ေျပာျပပါ။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေရျပားေပၚတြင္ အဆီထြက္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားအနာျဖစ္ျခင္း ( Seborrheic Dermatitis on Scalp)

ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ဦးေရျပားေပၚတြင္ အနာျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေရျပားကိုု အဆီလိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစသည္။ အေရျပားေပၚရွိ ေဗာက္လိုုအဖတ္မ်ားႏွင့္ အဆီဖတ္မ်ားကိုု သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ပိုုျပီးျပင္းထန္လ်ွင္ အဆီထြက္ျခင္းကိုု သက္သာေစေသာ ေခါင္းေလ်ာ္ရည္ျဖင့္ အဖတ္မ်ားကြာက်ျခင္းကိုု သက္သာေစႏိုုင္သည္။ ထိုုသိုု႔ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုုလည္း ဆိုုးလာႏိုုင္ပါသည္။ ပိုုဆိုုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
အဆီမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးေခါင္းကိုု ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားျပီး သန္႔ရွင္ေအာင္ထားပါ။ မလိုုအပ္ဘဲဦးထုုပ္မေဆာင္းပါႏွင့္။ အေျခအေနပိုုဆိုုးလာလွ်င္ အဆီမ်ားသည္ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္းႏွင့္ တင္ပါးသိုု႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ စြန္းထင္းႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ ျဖစ္လွွ်င္ ဆရာ၀န္မွ လိမ္းေဆးမ်ား ေပးႏိုုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာႏိုုင္ျပီး ထိုု႕ထက္လည္း ပိုုၾကာႏိုုင္ပါသည္။ အျခားေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုု ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေျခေထာက္ေကြးျခင္း

ကေလးအမ်ားစုုတြင္ ေျခေထာက္ေကာက္တတ္ၾကသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏွိုုင္သည္။ ေမြးသည့္အခါ ညာလက္ေျခေထာက္ကိုု ေကြးျပီးေမြးလာသည့္ ကေလးႏွင့္ အေမ၏ သားအိမ္တြင္ ၾကြက္သားမ်ားက်ံဳ႕ျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၏ ေျခေထာက္မ်ားကိုု လိမ္သြားေအာင္လုုပ္မိေစႏိုုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သားအိမ္ထဲတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေကြးေနခဲ့ရသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးကင္းစတြင္ ေျခေထာက္မ်ား ေကြးေနတတ္သည္။ ေနာက္ထပ္လအနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ ကေလး၏ ေျခေထာက္မ်ား လြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားႏိုုင္ျပီး ေျခေထာက္ေျမွာက္ျခင္း၊ ေလးဘက္သြားျခင္း၊ ႏွင့္ ျပန္လွည့္ျခင္း၊ တိုု႔ကိုု စတင္ျပဳလုုပ္သည့္အခါ သူ၏ ေျခေထာက္မ်ားျပန္ဆန္႔သြားပါလိမ့္မည္။ အမ်ားစုုသည္ မကုုသဘဲ ပံုုမွန္အေျခအေနသိုု႔ ျပန္ေရာက္ႏိုုင္သြားႏိုုင္သည္။ ေျခေထာက္ေကြးေစသည့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ျပီး ေဆြးေႏြးပါ။

ေ၀ွးေစ့က်ံဳ႕ျခင္း

သင့္ကေလး၏ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အဂါၤမ်ားသည္ ကိုုယ္၀န္အခ်ိန္မွာပင္ စတင္ဖြံ႔ျဖိဳးလာၾကသည္။ သားဥအိမ္မ်ားသည္ ေမြးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးျခင္း ျပီးဆံုုးေသာ္လည္း ေ၀ွးေစ့မ်ားသည္ ဒုုတိယလတြင္မွ ေအာက္ဘက္သိုု႔က်သြားျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးျခင္းျပီးဆံုုးသည္။ ဒါဆိုုရင္ ၁၁ ပတ္ေရာက္လ်ွင္ ကေလးငယ္ ဘယ္လိုုဆက္ၾကီးျပင္းလာမလဲ။ ပံုုမွန္အားျဖင့္ အပူခ်ိန္မ်ားသည့္အခါတြင္ ေ၀ွးေစ့သည္ ခႏၶာကိုုယ္မွ အျပင္သိုု႔ထြက္လာသည္။ သိုု႔ေသာ္ အပူခ်ိန္က်လွ်င္ ၎တိုု႔သည္ အထဲသိုု႔ က်ံဳ႕၀င္ေနတတ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးကိုု ေရေႏြးႏွင့္ ေရခ်ိဳးေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေ၀ွးေစ့ႏွစ္ခုုလံုုး ကပ္ပယ္အိတ္ထဲတြင္ မျမင္ရသည့္အခါမွသာ သင့္ကေလး၏ ေ၀ွးေစ့မ်ားက်ံဳ႕နျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုုင္သည္။
ေ၀ွးေစ့က်ံဴ႕ျခငး္သည္ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ဆီးမသြားႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေပ။ အသက္တစ္ႏွစ္ရွိေသာ ကေလးငယ္တြင္ ၃ ရာခိုုင္ႏွုုန္းခန္႔တြင္ ေ၀ွးေစ့က်ံဳ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚႏိုုင္သည္။ ခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ ပံုုမွန္ေနရာေရာက္ေအာင္ ျပန္လုုပ္ေပးႏိုုင္သည္။ ေဟာ္မုုန္းျဖင့္လည္းကုုသႏိုုင္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုုင္ရန္ရာခိုုင္ႏွုုန္းနည္းသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိတ္ပူေနႏိုုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကေလး၏စကားေျပာႏိုုင္ျခင္း

ဤ အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ စကားမေျပာႏိုုင္ေသး၊ အေမးကိုု ျပန္မေျဖႏိုုင္ေသးပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင့္ကေလးကိုု စကားမ်ားမ်ားေျပာေပးျခင္းျဖင့္ သူစကားျမန္ျမန္ေျပာနိုုင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးကိုု စကားေျပာဖိုု႔ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး သင္ေပးႏိုုင္ပါသည္။

ႏိုု႕တစ္ဘက္တည္းျဖင့္ ကေလးကိုုႏုုိ႕တိုုက္ျခင္း

ကေလးကိုု ႏိုု႔တိုုက္သည့္ အခါ တစ္ဘက္တည္းကိုုသာ အသံုုးျပဳလ်ွင္ သင္၏ အျခားတစ္ဖက္သည္ ႏိုု႕ကိုု ထုုတ္ႏိုုင္သည့္ပမာဏနည္းျပီး၊ အရြယ္အစားေသးလာႏိုုင္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ကေလးကိုု ႏိုု႔ျဖတ္ျပီးလွ်င္ ပံုုမွန္အရြယ္အစာျပန္ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ၁၂ ပတ္အရြယ္တြင္ သငိ့ကေလးငယ္ မည္သိုု႔ဆက္လက္ၾကီးျပင္းလာမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 11, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 11, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။