13 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖ႔ြံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သံုုးလေျမာက္၏ ပထမပတ္တြင္ ကေလးငယ္သည္ –
• သင့္ကိုု မွတ္မိလာပါလိမ့္မည္။ ၁၃ ပတ္ေျမာက္တြင္ ပိုုျပီး သိသာလာမည္ဆိုုေသာ္လည္း ကေလးတစ္၀က္ေလာက္သည္ သူတိုု႔၏ မိဘမ်ားကိုု ခြဲျခားသိႏိုုင္စျပဳလာသည္။
• လူစိမ္းေတြကိုု ျပံဳးျပတတ္လာျပီး၊ သူတိုု႔ကိုုမ်က္လံုုးထဲသိုု႔ ေသခ်ာၾကည့္သူမ်ား၊ စကားေျပာသူမ်ား၊ အတူကစားေပးသူမ်ားကိုု ျပံဳးျပတတ္လာသည္။ လူစိမ္းေတြကိုု ေသခ်ာၾကည့္ျပီး သိႏိုုင္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ မိဘႏွင့္ သူတိုု႔အနားမွာရွိတတ္ေသာသူမ်ားကိုု ပိုုႏွစ္သက္ၾကသည္။
• သင့္ကိုု လိုုက္ရွာႏိုုင္သည္။ ျငိမ္ျငိမ္ေလးေနျပီး မ်က္လံုုးခ်င္းဆိုုင္ၾကည့္ေနႏိုုင္သည္။ သင့္ကိုု ေတြရလ်င္ရယ္ေမာႏိုုင္သည္။ သင့္၏ အနံ႔ကိုုလည္းခြဲျခားသိႏိုုင္သည္။
• အိပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းကိုု ၄၅ ဒီဂရီေထာင္မတ္နိုုင္ျပီ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးငယ္ကိုု ဘယ္လိုု ကူညီႏိုုင္မလဲ။

သုုေတသနမ်ားက မိဘႏွင့္ စကားေျပာေသာကေလးမ်ားသည္ ဥာဏ္ပိုုေကာင္းျပီး ၾကီးျပင္းလာေသာအခါ အျခားကေလးမ်ားထက္ စကားလံုုးအသံုုးအႏွဳန္းပိုုၾကြယ္၀ေၾကာင္း ျပဆိုုထားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးႏွင့္ အေဖာ္ျပဳေပးရန္အေရးၾကီးပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္ကိုု လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ျပျပီး သင္ၾကားပါ။ သူက သင့္ကိုု တိုုက္ရိုုက္လိုုက္၍မတုုပႏိုုင္ေသာ္လည္း သင္ေပးေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သူ၏ ဥာဏ္ရည္ကိုု တိုုးတက္ေစပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုုျခံဳမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္အမ်ားစုသည္ ယခုုလသားတြင္ ေတြ႕ဆံုုရန္ခ်ိန္းဆုုိျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္မည္ မဟုုတ္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ သင္ေျပာလိုုသည္ရွိလ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ ေမးလိုုသည္ရွိလ်င္ ေနာက္တစ္ခါစစ္ေဆးမည့္ အခ်ိန္ထိမေစာင့္ပဲသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုုပါ။

ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

အာက္ပါတိုု႕သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးေသးခံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားနီရဲျခင္း

အေရျပားနီရဲျခင္းသည္ ကေလးေသးခံမ်ားေၾကာင့္ စိုုစြတ္ျခင္းႏွင့္ ပြတ္တိုုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆီး သိုု႔မဟုုတ္ ၀မ္း မ်ား ေသးခံထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရွိေနပါက ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ မွိဳေရာဂါပိုုးမ်ားကိုု ေပါက္ဖြားေစျပီး အေရျပားေရာဂါျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသးခံမ်ား၏ အနံ႕သည္ ကေလးအေရျပားကိုု ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ေစသည္။ သင့္ကေလးကိုု ေျခာက္ေသြ႕ျပီး ေဘးကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေပးပါ။ ေသးခံကိုု မၾကာခဏလဲပါ။ ေသးခံႏွင့္အေရျပားၾကား လိမ္းေဆးတစ္ခုုခုုလိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ဓာတ္မတည့္မွဳႏွင့္ ပိုုး၀င္ေစျခင္းကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္သည္။ ဇင့္ေအာက္ဆိုုဒ္ ပါေသာ လိမ္းေဆးကိုု ေရြးခ်ယ္လ်င္ အျခားအဆီမ်ားလိမ္းသည္ထက္ ကာကြယ္ႏိုုင္ပါသည္။ သုုေတသနမ်ားက အေမႏိုု႕တိုုက္ျခင္းသည္ ကေလးအေရျပားနီရဲျခင္းကိုု သက္သာေစေၾကာင္းျပထားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏႏိုု႕တိုုက္သင့္သည္။
စကၠဴမ်ားကိုု သံုုးသည္ထက္ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးျခင္းက ကေလးေသးခံ၀တ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပြတ္ရွျခင္းသက္သာေစသည္။ သန္႔ရွင္းသည့္အခါ နူးညံ့ေသာအ၀တ္စသံုုးေပးျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္လုုပ္ေပးရမည္။ ေနရာလြတ္တြင္ ကစားေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ကေလးကိုု ေသးခံေဘာင္းဘီ၀တ္မေပးဘဲ ေရစိုုခံေသာ ေမြ႕ရာကိုု သံုုးသင့္သည္။
သင့္ကေလးတြင္ ေသးခံေဘာင္းဘီေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသျပီး သင့္ေတာ္ေသာကုုသမွဳေပးပါ။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ရုုတ္တရက္ ေသဆံုုးျခင္း

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ထိုုကဲ့သိုု႔ ျဖစ္တတ္သည္မွာ အလြန္ရွားပါသည္။ ရုုတ္တရက္ေသဆံုုးတတ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ိဳးမရွိတတ္ပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မပူပါႏွင့္။

ကၽြႏ္ုုပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မွဳ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ေနႏိုုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္

ပံုုမွန္အစီအစဥ္ျပဳလုုပ္ျခင္း

ကေလးအမ်ားစုုသည္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ေနထိုုင္ျခင္းကိုု မလုုပ္လိုုၾကေပ။ အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္းအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ေန႔ မတူပါ။ သင့္ကေလး ထိုုကဲ့သိုု႔ျဖစ္ေနလ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု အခ်ိန္ဇယားထဲတြင္ ေနခ်င္ေစသည္ သိုု႔မဟုုတ္ သူ႕သေဘာအတိုုင္းျဖစ္ေစမည္ ကိုသင္ဆံုုးျဖတ္ရပါမည္။
ေအာက္ပါတိုု႔သည္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုုးက မည္ကဲ့သိုု႔ျဖစ္သည္ကိုု အတိုုခ်ဳပ္ရွင္းျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
• အခ်ိန္ဇယားတြင္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ အခ်ိန္ဇယားျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ကေလးျဖစ္ေစခ်င္သည္ကိုု မလုုပ္ေပးျခင္းဟုု မဆိုုလိုုပါ။ အခ်ိန္ႏွင့္ စည္းကမ္းေဘာင္ထဲတြင္ သူ႕သေဘာဆႏၵမ်ားကိုု လိုုက္ေလ်ာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
• သင့္ကေလး၏ သေဘာအတိုုင္း ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးသည္ အခ်ိန္ဇယားမလိုုအပ္ဘဲဲ က်န္းက်န္းမာမာ ၾကီးျပင္းလာေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အဆင္ေျပႏိုုင္ပါသည္။ဤနည္းလမ္းကိုု အသံုုးျပဳလွ်င္ သင့္ကေလး၏ လိုုအပ္ခ်က္ကိုု ပိုုနားလည္ႏိုုင္ျပီး သင့္ကေလးသည္ ယံုုၾကည္မွဳရွိရွိၾကီးျပင္းလာျပီး မိဘႏွင့္ ကေလးၾကား ဆက္ဆံေရးပိုုေကာင္းႏိုုင္ပါသည္။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 11, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 11, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။