မိခင္သားအိမ္တြင္းကေန ကေလးေတြ ဘာေတြသင္ယူရရွိခဲ့လဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ကေလးမ်ားသည္ မိခင္ဗိုက္ထဲမွ အျပင္ေလာကသို႕ေရာက္ရွိလာေသာ အခ်ိန္မွသာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႀကသည္ဟု လူအမ်ားစုက ထင္ေနတတ္ႀကသည္။သို႕ေသာ္ မႀကာေသးမီက ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကေလးမ်ားသည္ မိခင္၏သားအိမ္ထဲတြင္ ေနေနစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက သိတတ္နားလည္ႀကသည္ဟု ဆိုပါသည္။  သူတို႕သည္ မိခင္၏၀မ္းႀကာတိုက္ထဲတြင္ေနစဥ္ကာလတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္မ်ားကို ေမြးေမြးျပီးခ်ိန္တြင္ မွွတ္မိႀကသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ဆိုပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ မေမြးေသးမီအခ်ိန္ကတည္းက အေမ့ဗိုက္ထဲတြင္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္စြမ္းရွိပါသလား။

မိခင္၀မ္းႀကာတိုက္သည္ သူတို႕ကေလးမ်ားအတြက္ အာရံုမ်ားကို သိျမင္ခံစားနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံျပီး ေမြးလာခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေလာကႀကီးတြင္ ႀကီးျပင္းလာရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ကေလးကိုယ္၀န္ ၁၀ ပတ္ခန္႕မွစျပီး သူ႕ေျခလက္ကေလးမ်ားျဖင့္ ဗိုက္ထဲတြင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးအသက္ ၂၃ ပတ္တြင္ အႀကားအားရံုမ်ားကို စတင္ခံစားနိုင္ျပီျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိႀကားေနေသာအရာမ်ားကို တုန္႔ျပန္နိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အရသာခံအာရံုမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးလာျပီး မိခင္စားလိုက္ေသာအစားအစာမ်ားကို အရသာခံနိုင္လာျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိခင္၏ဗိုက္ကို အျပင္မွ ထိလိုက္လွ်င္လည္း ကေလးငယ္ကသိျပီး တုန္႕ျပန္နိုင္စြမ္းရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေႀကာင့္ အျပင္ဘက္မွစကားေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားဆိုျပျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္၏ အသိဥာဏ္ကို ပိုျပီးဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ထို႕ေႀကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ကိုယ္၀န္အသက္ ၆ လခန္႔တြင္ ကေလးအား ပံုျပင္မ်ားေျပာျပျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္ျပျခင္းသည္ ကေလးငယ္အား ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ရွိေနခ်ိန္ နားလည္သိတတ္နိုင္စြမ္းမ်ားကို တိုးျမင့္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာ နည္းမ်ားျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ မေမြးေသးေသာ ကေလးငယ္အား သင္ႀကားျပသျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးျပီးအခ်ိန္အထိ စြဲျမဲစြာ မွတ္ထားနိုင္ျခင္းမရွိေႀကာင္း ေလ့လာရပါသည္။

ကေလးငယ္သည္ မိခင္၏၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ မည္သို႕ေသာ အရာမ်ားကိုေလ့လာသင္ယူနိုင္သလဲ။

သံစဥ္မ်ားကိုနားဆင္နုိင္ေသာ အႀကားအာရံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကေလးမ်ားသည္ ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ အႀကားအာရံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ အသံအခ်ိဳ႕ကို မွတ္မိနိုင္ေႀကာင္း ေျပာပါသည္။ သားအိမ္ထဲတြင္ရွိေနေသာ ကေလးသည္ ပထမဦးဆံုး မိခင္ေျပာေသာ စကားသံမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာခ်က္အရ ကေလးမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားကို နိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားထက္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာနိုင္ေႀကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ျပင္ကေလးမ်ားသည္ စကားမ်ား၏ ကာရံစည္းခ်က္မ်ား၊ အသံမ်ားကို စကားတစ္လံုးခ်င္းစီထက္ပိုျပီး ေလ့လာနို္င္ေႀကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

 အျမင္အာရံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာျခင္း

ကေလးငယ္သည္ သားအိမ္ထဲတြင္၇ွိေနစဥ္ မ်က္လံုးမ်ားကို မဖြင့္နိုင္ပါ။ ကေလးငယ္၏မ်က္လံုးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ စတင္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ကိုယ္၀န္အသက္ ၇ လ ခန္႕ေရာက္မွမ်က္လံုးမ်ား ဖြင့္နိုင္ႀကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္သည္ အလင္းေရာင္မရွိဘဲ သို႕မဟုတ္ အလင္းေရာင္အနည္းငယ္ရွိရံုမွ်နွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ျမင္နို္င္စြမ္းရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ အလြန္လင္းေသာ အလင္းေရာင္မ်ားကို ခံစားရလွ်င္ ထိုအလင္းမ်ားကို ေသြဖည္ရာသို႕ ခ်က္ခ်င္းလွွည့္သြားတတ္ေႀကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၀န္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ အျပင္ဘက္မွလာေသာ အလင္းေရာင္မ်ားကို အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ခံစားမိသည္ဟု သံသယျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

အရသာခံအာရံုမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးလာျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္သည္ ကေလးေရာ မိခင္ပါက်န္းမာေစရန္ စားသံုးရာတြင္ မိခင္စားလိုက္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ကေလးကလည္း အာရံုခံနိုင္ပါသည္။ ၇ လ ၊ ၈ လခန္႕၀န္းက်င္တြင္ သေႏၶသား၏ အရသာခံအဂၤါမ်ား စတင္ဖြံ႕ျဖိဳးလာျပီး ထိုအခ်ိန္မွ ၁၄ ပတ္အတြင္း ခါးေသာ ၊ ခ်ိဳေသာ ၊ခ်ဥ္ေသာ ၊ ငံေသာ အရသာမ်ားကို ခံစားနိုင္လာေႀကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိခင္ဗိုက္ထဲတြင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ အရာမ်ားနွင့္ ေမြးျပီးခ်ိန္တြင္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္မႈမ်ားသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေႀကာင္း ယေန႕ေခတ္ဆရာ၀န္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေနွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ သေႏၶသားသည္ သူထိေတြ႕ရမည့္ အျပင္ေလာကနွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ေလ့လာသင္ယူနိုင္စြမ္းမ်ား ပိုတိုးလာေႀကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 20, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 20, 2018

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။