Manna ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Manna ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

အသံုးျပဳပံု

Manna ကို ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးသနည္း။

Manna သည္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Manna မွရေသာ သစ္ေစးေျခာက္ကို ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္သံုးသည္။

Manna၏ သစ္ေဆးေျခာက္ကို ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအျဖစ္သံုးသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စအိုဝကြဲသြား၍ မစင္တံုးျဖတ္သြားေသာ အခါ နာက်င္တတ္သည္။ Manna ကိ ု ထိုနာက်င္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ႏွင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ ႏွင့္ စအိုခြဲစိတ္ျခင္းျပီးျပီးခ်င္းဝမ္းသြားေသာအခါ ဝမ္းေပ်ာ့ေစရန္သံုးသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

Manna ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲဆိုတာ ေသခ်ာေလ့လာထားျခင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ သင့္္ဆရာဝန္ ၊ တိုင္းရင္းေဆးသမားေတ္ာမ်ားႏွင္ ့အေသးစိပ္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ manna တြင္ mannitol ဟုေခၚေသာ ဓာတုပစၥည္းပါသည့္အတြက္ အူအတြင္းရွိဝမ္းမ်ား ေပ်ာ့ေစရန္အတြက္သံုးသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Manna အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား။

Manna မသံုးခင္ သင့္အေနႏွင္ ့ဘာေတြ သိထားသင့္သနည္း။

သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရွိေန ၊ ႏို႔တို္က္ေနေသာ မိခင္ျဖစ္ေနပါက Manna မသံုးခင္ ဆရာဝန္ တိုင္းရင္ေဆးသမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အရင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ကေလးႏို႔တုိက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ကေလးကို မထိခိုက္ေအာင္ ဘာေဆးပဲေသာက္ေသာက္ ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္တြင္သာ ေသာက္သင့္ပါသည္။ ေဆးမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ဆရာဝန္မညႊန္ဘဲ သင္ဝယ္ေသာက္ေနေသာ ေဆးမ်ားလည္း  ပါဝင္သည္။ သင့္တြင္ Manna ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္ ( သို႔မဟုတ္) အျခားေသာေဆးမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာဝန္အားေျပာျပထားသင့္သည္။ သင့္တြင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အျခားေသာ အစာဓာတ္မတည့္ျခင္း၊  ဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္္ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ တာရွည္ခံေအာင္ လုပ္ထားေသာ အရာမ်ား၊ တိရိစ ၦာန္မ်ားနွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္အား ၾကိဳေျပာျပထားသည္။

 ျဖည့္စြက္စာမ်ားထက္စာရင္ ေဆးမ်ားကို အထိန္းအကြပ္ႏွင့္ ပို၍ေသာက္သင္္ပါသည္။ Manna ေသာက္ျခင္းသည္ စိတ္ခ်၍ ရမရအား ရွာေဖြရန္ ေလ့လာမႈမ်ားပို၍ လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Manna ျဖည့္စြက္စာအား ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား မေသာက္ခင္ အရင္ ခ်ိန္ဆသင့္ပါသည္။ ပို၍ အေသးစိပ္သိရွိရန္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

Manna က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

Manna ကို အခ်ိန္အတိုအတြင္းသာသံုးမည္ဆို လူအမ်ားစု အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္။

အထူးသတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားတြင္ Manna သံုးလွ်င္ စိတ္ခ်၍ ရမရ မသိေသာေၾကာင့္ ပို၍ စိတ္ခ်ရေစရန္ မသံုးသည္က အေကာင္းဆံုး့ျဖစ္သည္။

အူပိတ္ျခင္းေရာဂါမ်ားတြင္ manna ကို လံုးဝ မသံုးသင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Manna ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

 အခ်ိဳ ႔ ေသာသူမ်ားတြင္ manna သည္ ပ်ိဳ ႔ အန္ျခင္းႏွင့္ ေလထျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။

လူတိုင္းထို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မခံစားရပါ။ ေဖာ္ျပမထားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလညး္ ရွိႏို္င္ေသးသည့္ အတြက္ သင္တစ္စံုတစ္ခု မူမမွန္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သတိထားမိပါက ဆရာဝန္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

Manna ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား။

Manna သံုးျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္သနည္း။

Manna သည္္ သင့္လက္ရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သျဖင့္ မသံုးခင္ ဆရာဝန္ တိုင္းရင္းေဆးသမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

Manna ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳေသာပစၥည္းမ်ားမွာ

Digoxin ( Lanoxin)

Manna သည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတို႔သည္ ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏသည္ Digoxin ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပို၍ ခံစားရေစသည္။

Wafarin ( Coumadin) ေသြးက်ဲေဆး

Mannaကို ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးအျဖစ္သံုးေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ ႔ ေသာလူမ်ားတြင Manna သည္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းသည္ wafirin  ၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာ ေသြးက်ဲျခင္းကို ပို၍ဆုိးေစျခင္းျဖင့္ ေသြးထြက္ျခင္းကိုပိုျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ wafirin   ေသာက္ေနေသာ လူနာျဖစ္ပါက manna အမ်ားၾကီး မေသာက္မိေစရန္ သတိျပဳရမည္။

Diuretic ( ဆီးေဆး)

Mannaသည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးမ်ားသည္ ကိုယ္တြင္း ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ဆီးေဆးမ်ားသည္လည္း ပိုတက္စီယမ္ ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆီးေဆးႏွင့္ Manna အတူူတူူ တြဲသံုးလွ်င္ ကိုယ္တြင္း ပိုတက္ဆီယမ္ မာဏကို ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။

ပိုတက္စီယမ္ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ဆီးေဆးမ်ားမွာ

chlorothiazide (Diuril), chlorthalidone (Thalitone), furosemide (Lasix), hydrochlorothiazide (HCTZ, Hydrodiuril, Microzide), တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

Manna အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ေဆးပမာဏ။

ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေဆးတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။  Manna..မသံုးခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

 Manna ေသာက္သင့္ေသာ ပံုမွန္ ပမာဏသည္ မည္မွ်နည္း။

Manna ေသာက္သင့္ေသာပမာဏသည္ လူနာတိုင္းတြင္ မတူေပ။ ေသာက္သင့္ေသာ ေဆးပမာဏသည္ သင့္ က်န္းမာေရး၊ အသက္အရြယ္၊ ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တိုင္ရင္းေဆးမ်ားသည္ အျမဲစိတ္ခ်ရသည္ဟု မေျပာႏုိ္င္ေပ။သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏ ေသာက္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္ေပသည္။

Manna က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

Manna ကိ ုေအာက္ပါ  ပံုစံမ်ားျဖင့္ရႏုိင္သည္။

Manna အပင္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဒီဇင်ဘာ 21, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 6, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။