Lungwort ( လန္းေ၀ါ့တ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အသံုးျပဳပံုမ်ား

လန္းေ၀ါ့တ္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

– အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနမ်ား

– အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ

– ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းျပႆနာေတြ

– ေဖာေရာင္ျခင္း

– တီဘီေရာဂါလို အဆုတ္ေရာဂါမ်ား

အခ်ိဳ႕လူမ်ားကေတာ့ ဒဏ္ရာေျခာက္ေအာင္ lungwort ကို အနာေပၚတိုက္ရိုက္အသံုးျပဳပါတယ္။

Lungwort ကို အျခားအသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ သိရွိလိုပါက သင့္ဆရာဝန္သို႔မဟုတ္ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါတယ္။

ပိုမ်ားေသာအသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္  lungwort ၏ထိေရာက္မႈကို ရွာေဖြရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဒီေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကို အလုံအေလာက္ေလ့လာမႈမ်ားမရွိပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္အတူေဆြးေႏြးေပးပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

လန္းေ၀ါ့တ္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရိွရင္ သင့္တိုင္းရင္းေဆးဆရာသို႔မဟုတ္ဆရာဝန္ႏွင့္အတူေဆြးေႏြးေပးပါ :

သင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သိဳ႕မဟုတ္နို႔တိုက္မိခင္ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ , သင္ ကေလးယူဖို႕စဥ္းစားထားမယ္ သို႔မဟုတ္ကေလးနို႔တိုက္ေကြၽးမႈလုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ေထာက္ခံခ်က္ရိွမွ ေဆးသံုးစဲြသင့္ပါတယ္။

သင္ကအျခားေဆးဝါးမ်ား ( ဥပမာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားႏွင့္ျဖည့္စြက္ေဆးဝါးေတြလို ေဆးၫႊန္းမပါဘဲဝယ္လို႔ရရွိနိုင္ေသာေဆးမ်ား )သံုးစဲြေနတယ္ဆိုရင္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

သင္က lungwort သို႔မဟုတ္အျခားေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မွုရိွျခင္း

သင္က အျခားေရာဂါ, သို႔မဟုတ္ေဆးဝါးအေျခအေနမ်ားရွိျခင္း ။

သင္က အခိ်ဳ႕အစားအစာမ်ား, ဆိုးေဆးမ်ား, ၾကာရွည္ခံေဆးမ်ား ဒါမွမဟုတ္တိရစာၦန္ေတြနဲဲ႕ ဓာတ္မတည္႔မွုေတြရိွျခင္း .

ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းေတြက ေဆးဝါးမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းထက္တင္းက်ပ္မွု ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။ ပိုမ်ားေသာေလ့လာမႈမ်ားက ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ေတြကို အသံုးျပဳျပီးရတဲ႕ အကိ်ဳးက ဆိုးကိ်ဳးထက္ေတာ့ သာရပါမယ္။ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင့္တိုင္းရင္းေဆးဆရာသို႔မဟုတ္ဆရာဝန္ႏွင့္အတူေဆြးေႏြးေပးပါ။

လန္းေ၀ါ့တ္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္နို႔တိုက္မိခင္မ်ား

သင့္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဒါမွ မဟုတ္နို႕တိုက္မိခင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ lungwort က စိတ္ခ်ရတယ္လို႕မသတ္မွတ္မိုင္ပါဘူး။အႏၱရာယ္ကင္းေစဖို႕ lungwort ကိုမသံုးပါနဲဲ႕

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

လန္းေ၀ါ့တ္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

lungwort ကေန ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အနည္းငယ္သာအေထာက္အထားရွိပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ေသြးထြက္မ်ားျခင္း အစာအိမ္ျပသနာနဲ႕အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းတို႕ ပါဝင္နိုင္ပါတယ္။

လူတိုင္း ဤေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို ေတြ႕ႀကဳံရတာမဟုတ္ပါ။အထက္စာရင္းမွာမပါတဲ႕ အခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ သင္႔မွာ ဒီဆိုးကိ်ဳးေတြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင့္ဆရာဝန္သို႔မဟုတ္ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

လန္းေ၀ါ့တ္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ဒီပရေဆးပင္ က သင္လက္ရိွသံုးစဲြေနတဲ႕ေဆးေတြနဲ႕ သက္ေရာက္မွုေတြ ရိွနိိုင္ပါတယ္။မသံုစဲြမီ သင့္ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာကို တိုင္ပင္ပါ။

ေအာက္ပါ ေဆးေတြနဲ႕ lungwort တဲြသံုးတာက ေသြးထြက္လြန္တာ ဒဏ္ရာမက်က္တာေတြျဖစ္ဖို႕ မ်ားေစပါတယ္။

Aminosalicylic acid

Antithrombin III

Aspirin

Heparin

Enoxaparin

Choline salicylate

Danaparoid

Salsalate

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

လန္းေ၀ါ့တ္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ျပဳတ္ရည္:

ေရ ခြက္ပူတစ္ခြက္ ထဲမွာ ေဆးမွုန္႕ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္စြန္းထည့္ပါ။ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ခြက္ေသာက္ပါ။

Decoction:

တူညီေသာပမာဏကိုသုံးပါ, ဒါေပမယ့္မိနစ္အနည္းငယ္ျပဳတ္ျပီးမွ တစ္ေန႕လွ်င္ တစ္ခြက္ေသာက္ပါ။

ေဖ်ာ္ရည္:

ပ်ားရည္ႏွင့္အတူ, လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္း တစ္ေန႕ ၃ၾကိမ္မီွဝဲပါ။

အမႈန့္:

ႏြား နို႔ႏွင့္အတူ, လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္း တစ္ေန႕ ၃ၾကိမ္မီွဝဲပါ။

ဒီေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားရဲ႕ သံုးစဲြ ေဆးပမာဏက လူနာကိုလိုက္ျပီး ကြဲျပားျခားနားနိုင္ပါတယ္။သင္သံုးတဲ႕ ေဆးပမာဏက သင့္ရဲ႕အသက္, က်န္းမာေရး, ႏွင့္အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္မူတည္ပါတယ္။ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ေတြက အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမွု မရိွၾကပါဘူး။သင့္နဲ႕သင့္ေလ်ာ္တဲ႕ ေသာက္သုံးမွုအတြက္ သင့္တိုင္းရင္းေဆးဆရာ ဆရာသို႔မဟုတ္ဆရာဝန္ႏွင့္အတူေဆြးေႏြးေပးပါ။

လန္းေ၀ါ့တ္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ေအာက္ပါပုံစံမ်ားအတိုင္း ရရွိနိုင္ပါတယ္။

– ျပဳတ္ရည္

– သတၲဳရည္

ေဖ်ာ္ရည္

– ေဆးမွုန္႕

အရြက္စို

– အရြက္ေျခာက္

– tinctures

– ယိုပံုစံ

– အၾကမ္းေျခာက္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 20, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 30, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။