Lecithin (လက္စီသင္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အသံုးျပဳပံုမ်ား

လက္စီသင္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

လက္ဆီသင္ က အာ႐ုံေၾကာမွ ထုတ္လႊတ္တဲ့ပစၥည္း acetylcholine သို႔ကူးေျပာင္း နိုင္ပါတယ္။ လက္ဆီသင္ကို အသည္းေရာဂါကုသေသာ ေဆးဝါးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဆီသင္သည္ သည္းေျခႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါ၊ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိတ္ေဖာက္ျပန္ေရာဂါ၊ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာမွတ္ဉာဏ္ဆံုးရႈံးမွု ႏွင့္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာကုသရန္အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ လက္ဆီသင္က ဤအေျခအေနမ်ားကုသရာတြင္ ထိေရာက္မွု သိပ္မရိွေၾကာင္းျပသခဲ့ပါတယ္။

အျခားေသာသုေတသနႏွင့္အတူ သက္ေသမျပေသာ္လည္း အသုံးျပဳသည့္ေရာဂါမ်ားကေတာ့ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္း၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ အေရျပားေရာင္ရမ္းမွု၊  အားကစားစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ရန္၊  ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း ႏွင့္အျခားအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ဆီသင္ကို အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားတြင္ မပါေသာ အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ေဆးကို ဘယ္လိုသံုးစဲြသင့္သလဲ။

ညႊန္ၾကားတဲ႕အတိုင္းအစာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေသာက္သံုးနိုင္ပါတယ္။ထုတ္ကုန္အထုပ္ေပၚမွာရွိသမွ်လမ္းၫြန္ကိုလိုက္နာပါ။ သင္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မေရမရာျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင့္ရဲ႕အေျခအေန ဆက္ရွိေနေသးရင္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ ေရာဂါလကၡဏာအသစ္ ေတခံစားလာရလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ကိုေျပာျပပါ။ သင္အေလးအနက္ျပဳစရာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာျပႆနာရိွမယ္ထင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီရယူပါ။

ေဆးကိ ုဘယ္လိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသင့္သလဲ။

လက္ဆီသင္ကို အေကာင္းဆုံးကထိန္းသိမ္းနည္းကေတာ့ တိုက္ရိုက္အလင္းႏွင့္အစိုဓာတ္ထိေတြ႕မွု မရိွပဲ အခန္းအပူခ်ိန္မွာသိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆးထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန္, သင္႔ေရခ်ိဳးခန္းသို႔မဟုတ္ေရခဲေသတၱာထဲမွာပလက္ဆီသင္ကို သိုေလွာင္ထားတာမိ်ဳး မလုပ္သင့္ပါ။ကြဲျပားျခားနားေသာ သိုေလွာင္မႈလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ႕ လက္ဆီသင္အျခား အမွတ္တံဆိပ္ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါတယ္။ဒါ႔ေၾကာင့္အထုပ္မွာပါတဲ႕ အညႊန္းကိုၾကည့္ဖို႕နဲ႕ သို႔မဟုတ္ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူအား ေမးရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရိွေစရန္ သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားနွင့္ေဝးရာမွာထားရိွပါ။

မညႊန္ၾကားထားလွ်င္ လက္ဆီသင္ကိုအိမ္သာ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ထဲ စြန္႕ပစ္တာမိ်ဳး မလုပ္သင့္ပါ။ဒိတ္ကုန္ဆုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္သည့္အခါ ဒီထုတ္ကုန္ကို စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

လက္စီသင္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

လက္ဆီသင္အသုံးမျပဳခင္ သင္လက္စီသင္နဲ႕ တည့္မတည့္ဆိုတာ သင့္ဆရာဝန္ကိုေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။

လက္စီသင္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

ကိုယ္ဝန္သို႔မဟုတ္နို႔တိုက္ေကြၽးေနစဥ္အတြင္းသံုးရင္ စိတ္ခ်ရပါသလား။

ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ နို႔တိုက္ေကြၽးေနစဥ္အတြင္းလက္ဆီသင္ကို အသုံးျပဳ ျခင္းရဲ႕ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုံေလာက္ေသာအခ်က္အလက္မရွိပါ။ လက္ဆီသင္ကို အသံုးမျပဳမီ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ရန္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

လက္စီသင္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

သင္႔အေရျပား အနီကြက္ထေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အသက္ရႉခက္ျခင္း၊ သင္၏မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ၊ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းေတြ ေရာင္ရမ္းျခင္း ကဲ႕သို႕ ဓါတ္တမတည့္တုံ႕ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားရွိပါက အေရးေပၚေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီကိုရယူပါ။ လက္ဆီသင္ရဲ႕ ဆိုးကိ်ဳးအကုန္လံုးကို မသိေပမယ့္ လူအမ်ားစုအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းတဲဲ႕ေဆးအျဖစ္ သံုးနိုင္ပါတယ္။

အျဖစ္မ်ားတဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊  ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္တင္းမာျခင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္း ဤေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို ေတြ႕ႀကဳံရတာမဟုတ္ပါ။ အထက္စာရင္းမွာမပါတဲ႕ အခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ သင္႔မွာ ဒီဆိုးကိ်ဳးေတြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

လက္စီသင္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

လက္ဆီသင္က သင္လက္ရိွသံုးစဲြေနတဲ႕ေဆးေတြနဲ႕ သက္ေရာက္မွုေတြ ရိွနိိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရင္ သင့္ေဆးအလုပ္လုပ္ပံုေျပာင္းလဲတာ  ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးကိ်ဳးေတြျဖစ္တာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေစတဲ႕အရာေတြ ေရွာင္ရွားရန္ သင္ သံုးစဲြေနတဲ႕ ေဆးစာရင္း (ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားတဲ႕ေဆး၊ မညႊန္ၾကားထားတဲ႕ေဆး ေတြႏွင့္ေဆးဖက္ဝင္အပင္ထုတ္ကုန္အပါအဝင္) ကို သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူတို႕အား ေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ သင့္ဆရာဝန္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည့္သည့္ေဆးကိုမ်ွ စေသာက္ျခင္း၊ ရပ္ျခင္း  နဲ႕ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ မလုပ္သင့္ပါ။

အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ေတြက လက္ဆီသင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဓာတ္ျပဳ ပါသလား

လက္ဆီသင္က အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင္႔အျပန္အလွန္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုေျပာင္းလဲရံုမက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္ကို တိုးျမႇင့္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆးမသုံးမီ သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူနွင့္ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ အကိ်ဳးဆက္ေတြကိုေဆြးေႏြးေပးပါ။

ဘယ္လို က်န္းမာေရး အေျခအေနက လက္ဆီသင္နဲ႕ သက္ေရာက္ဓါတ္ျပဳမွု ရိွနိုင္သလဲ

လက္ဆီသင္က သင္၏က်န္းမာေရး အေျခအေန အထူးသျဖင့္ အစာစုပ္ယူမွု မေကာင္းတာနဲ႕ သက္ေရာက္မွုရိွနိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေန ပိုမိုဆိုးဝါးလာေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးအလုပ္လုပ္ပုံ ေျပာင္းလဲေစနိုင္ပါတယ္။ အၿမဲသင့္ဆရာဝန္ပါရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

လက္စီသင္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား အတြက္ လက္ဆီသင္၏ ေဆးပမာဏကဘာလဲ။

ေသာက္ေဆး၊ျဖည့္စြက္စာအျဖစ္။ ။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ၃-၉ ဂရမ္ကို အၾကိမ္ေရ ခဲြေသာက္ပါ။

ကေလးတစ္ဦးအတြက္ အလက္ဆီသင္၏ ေဆးပမာဏကဘာလဲ။

ကေလးလူနာအတြက္ မေထာက္ခံထားပါ။ ကေလးအတြက္ အႏၲရာယ္ မကင္းတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသုံးမျပဳခင္ ေဆးဝါးမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကိ အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အၿမဲအေရးႀကီးပါတယ္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႕ ေတြနဲ႕တိုင္ပင္ပါ။

လက္စီသင္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

လက္ဆီသင္ကို ေအာက္ပါပံုစံႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားအတုိင္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ဲေဆးေတာင့္ေပ်ာ့ ။  ။ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ္။

အေရးေပၚအေျခအေနေတြ၊ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ

ေဆးေသာက္ဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ရင္ (ေမ့သြားခဲ့ရင္) ဘာလုပ္ရမလဲ။

လက္ဆီသင္ ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 8, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 11, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ