Corkwood ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Corkwood ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

scopolamine (အမူးသက္သာေစေသာေဆး) ကိုု စီးပြားျဖစ္မထုုတ္လုုပ္မီက corkwood အပင္ကိုု လွဳပ္ရွာေနေသာအရာေၾကာင့္ (ကားမူးျခင္း စသည္) မူးျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း မ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ အသံုုးျပဳသည္။ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းက်ံဳ႕ျခင္းကိုု သက္သာေစရန္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမွုုကိုု မေသခ်ာေသာ္လည္း corkwood ပင္ကိုု ေဆးရြက္ၾကီးငံုုသကဲ့သိုု႔ ဆာေလာင္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေမာပန္းျခင္းမ်ားကိုု သက္သာေစရန္ ၀ါးစားၾကသည္။

Corkwood ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤေဆးပင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွုုမ်ားမရွိေသာ္လည္း ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သိုု႔ေသာ္ ပင္တြင္ ပင္မအာရံုုေၾကာကိုု သက္ေရာက္မွုုရွိေစေသာ ဓာတုုပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။ ထိုုအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုုသည္ လွဳပ္ရွားမွဳေၾကာင့္ မူးေ၀ျခင္း၊ အန္ျခင္းကိုု သက္သာေစေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူျပီး အိပ္ခ်င္စိတ္ကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အျခားေသာ ဓာတုုပစၥည္းသည္ မ်က္လံုုးသူငယ္အိမ္ကိုု က်ယ္ေစေသာ ေဆးႏွင့္တူျပီး ၾကြက္သားလွုုပ္ျခင္းကိုု သက္သာေစသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Corkwood အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ပင္မွ ထြက္ကုုန္မ်ားကိုု အလင္းေရာင္ႏွင့္ စိုုစြတ္ေသာေနရာတြင္ မထားရပါ။
လူနာကိုု ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း သက္သာေစရန္ သၾကားလံုုးစားရန္၊ အရည္မ်ားေသာက္ရန္ ႏွင့္ ပီေကစားရန္ အၾကံေပးပါ။
ေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳေနစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္မ်ားမွာ
• ဓာတ္မတည့္ေသာတံုု႕ျပန္မွုမ်ား
• စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာလကၡဏာမ်ား (စိတ္ခံစားမွဳ၊ စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ဂနာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း)
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။ ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Corkwood က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

ဤေဆးပင္ကိုု ကိုုယ္၀န္ရွိေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏိုု႔တိုုက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုုးမျပဳရပါ။ ကေလးမ်ားကိုုလည္း မေပးရပါ။ ေဆးပင္ကိုု ဓာတ္မတည့္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္စိေရတိမ္ျဖစ္သူမ်ား၊ ၾကြက္သားေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ႏွင့္ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္သူမ်ား၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္သူမ်ားတြင္ အသံုုးမျပဳရပါ။
ႏွလံုုးေရာင္ျပီး ႏွလံုုးမေကာင္းသူမ်ား၊ ဆီးက်ိတ္ၾကီးသူမ်ား၊ ေသြးတိုုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုုးတုုန္ျခင္း၊ အစာအိမ္အနာရွိသူမ်ားတြင္လည္း အသံုုးမျပဳရပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Corkwood ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ဤေဆးပင္တြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္။
• စိတ္ရွဳပ္ျခင္း၊ စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ဂနာမျငိမ္ျခင္း၊ စိတ္တိုုစိတ္ဆတ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ မ်က္ႏွာနီျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း။
• ရင္တုုန္ျခင္း၊ႏွလံုုးခုုန္ျမန္ျခင္း၊ ထလိုုက္လ်ွင္ မူးျခင္း။
• မ်က္လံုုး၀ါးျခင္း၊ အေျမွးပါးမ်ားေျခာက္ျခင္း။
• ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အစားပ်က္ျခင္း၊ ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဗိုုက္နာျခင္း။
• ဆီးမထြက္ျခင္း၊ ဆီးက်န္ျခင္း။
• အသက္ရွဴမမွန္ျခင္း
ေဆးပင္ကိုုအသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

Corkwood ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ဤေဆးပင္သည္ ေအာက္ပါတိုု႔ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• အရက္၊ ယားယံမွဳကိုု သက္သာေစေသာ ေဆးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၊ phenothiazines, tricyclics;
• ပါကင္ဆန္ေရာဂါကိုု ကုုေသာေဆးမ်ား
• ႏွလံုုးေဆးမ်ား Beta-blockers, cardiac glycosides

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

Corkwood အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳေလ့ရွိေသာ ပမာဏမွာ လူနာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ ကြာျခားႏိုုင္ပါသည္။ ေသာက္ရမည့္ ပမာဏသည္ လူနာ၏ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘယေဆးပင္မ်ားသည္ အျမဲတမ္း စိတ္မခ်ရပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာပမာဏကိုု ေဆြးေႏြးပါ။

Corkwood က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• အရည္
• ေဆးျပား
• ေဆးရြက္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 10, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။