Coffee (ေကာ္ဖီ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ေကာ္ဖီ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ေကာ္ဖီကိုု စိတ္လန္းဆန္းေစရန္၊ စိတ္ခံစားမွဳေကာင္းေစရန္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္လ်င္ခံနိုုင္ရည္ရွိရန္ႏွင့္
အဆုုတ္လမ္းေၾကာင္းက်ယ္ေစရန္အသံုုးျပဳၾကသည္။
ေကာ္ဖီကိုု ရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊ ႏွင့္ အေအးမိျခင္း တိုု႔အတြက္ ပါးစပ္မွေသာက္ၾကျပီး၊
အိုုပီယမ္ အဆိပ္မိျခင္းအတြက္ ေျဖေဆးအေနျဖင့္ စအိုုမွ ထည့္သြင္းကုုသၾကသည္။
ဘယေဆးကုုသမွဳတြင္ အစားအေသာက္စားခ်င္စိတ္ကိုု လွံဳ႕ေဆာ္ရန္ ႏွင့္ အစာေျချခင္းကိုု ေကာင္းေစရန္
ေကာ္ဖီကိုု အသံုုးျပဳၾကသည္။ ေကာ္ဖီသည္ ႏွာေခါင္းေသြးလ်ံျခင္းကိုု သက္သာေစျပီး
ေသြးလွည့္ပတ္မွဳေကာင္းေစသည္။ ပါကင္ဆန္ေရာဂါႏွင့္ သည္းေျခေက်ာက္ျဖစ္ပြားျခင္းကိုုလည္း
ကာကြယ္ေပးသည္။ လူတိုု႔သည္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္ျခင္းကိုု သက္သာေစရန္ႏွင့္
စိတ္လန္းဆန္းေစရန္ ေကာ္ဖီကိုု ေသာက္သံုုးၾကသည္။ ေကာ္ဖီကိုု ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ သည္ေျခေက်ာက္တည္ျခင္း၊
ဒုုတိယအမ်ိဳးအစားဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာ၊ အဆုုတ္ကင္ဆာ ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာ
ျဖစ္ပြားမွဳမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ အျခားအသံုုး၀င္မွဳမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊
ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္း မ်ားကိုု ကုုသရာတြင္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤဘယေဆး ဘယ္လိုုလုုပ္ေဆာင္မွဳေတြ ရွိသည္ဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားမရွိေသးပါ။ ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
သိုု႔ေသာ္ ကဖင္းဓာတ္သည္ ေကာ္ဖီတြင္ပါ၀င္ေသာ ခါးသက္ေသာ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားရွိသည္။ ထိုုဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုုယ္၏ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မွဳအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားစြာရွိသည္။ ပင္မအာရံုုေၾကာမကိုုလွဳံ႕ေဆာ္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ အာနိသင္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ကိုု ပိုုလန္းဆန္းတက္ၾကြေစျပီး အင္အားတက္ေစသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

ေကာ္ဖီ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

လူနာမွ ေကာ္ဖီဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားေသာက္ထားျပီး စိတ္ခံစားမွဳ၊ ႏွင့္ အိပ္ေသာပံုုစံတြင္ မည္ကဲ့သိုု႔သက္ေရာက္မွဳရွိသည္ကိုု သိရွိထားပါ။
ေကာ္ဖီကိုု ေအးျပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။
ေကာ္ဖီကိုု အၾကာၾကီးစြဲေသာက္သူတိုု႔တြင္ ေကာ္ဖီရပ္လိုုက္သည့္အခါတြင္ ေဆးျဖတ္လ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ လကၡဏာမ်ားကိုု ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။
ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေကာ္ဖီ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

တစ္ေန႔လ်င္ ေကာ္ဖီ ၁ ခြက္ သိုု႔မဟုုတ္ ၂ ခြက္ ေသာက္သံုုးျခင္းသည္ နိုု႔တိုုက္မိခင္မ်ားႏွင့္ သူတိုု႔၏ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရပံုုေပၚသည္။ သိုု႔ေသာ္ ကဖင္းဓာတ္သည္ ပမာဏမ်ားမ်ားေသာက္လ်င္ ကေလးငယ္၏အစာလမ္းေၾကာင္းကိုု နာက်င္ေစျပီး အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဆတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနိုုင္သည္။
ကေလးမ်ားအတြက္ ကဖင္းပါေသာ ေကာ္ဖီကိုု ေသာက္ရန္စိတ္မခ်ရပါ။ ကဖင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုုမိုုျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္။
ေကာ္ဖီတြင္ ပါေသာ ကဖင္းဓာတ္သည္ စိုုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကိုု ပိုုဆိုုးေစသည္။
ေကာ္ဖီသည္ ေသြးေရာဂါမ်ားကိုု ပိုုဆိုုးေစသည္။
စစ္မထားေသာ ေကာ္ဖီကိုု ေသာက္သံုုးျခင္းသည္ ေသြးထဲတြင္ ကိုုလက္စထေရာႏွင့္ အျခားအဆီမ်ားကိုု တိုုးေစသည္။ ထိုု႔အျပင္ ေသြးထဲရွိ ဟိုုမိုုစစ္စတင္းဓာတ္ ပမာဏကိုု တက္ေစျပီး ထိုုအခ်က္သည္ ႏွလံုုးေရာဂါျဖစ္ပြားနိုုင္ေခ်ကိုု တိုုးေစသည္။
သင့္တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိလ်င္ ကဖင္းကိုု သတိထား၍ သံုုးပါ၊ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကိုု အျမဲစစ္ေဆးပါ။
ေကာ္ဖီထဲရွိ ကဖင္းဓာတ္သည္ ပမာဏမ်ားမ်ားေသာက္လ်င္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေရာဂါႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမေကာင္းသည့္ ေရာဂါမ်ားကိုု ပိုုဆိုုးေစသည္။
ကဖင္းပါေသာ ေကာ္ဖီကိုု ေသာက္သံုုးျခင္းသည္ မ်က္လံုုးထဲရွိ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုု တက္ေစသည္။
ကဖင္းပါေသာ ေကာ္ဖီကိုု ေသာက္ျခင္းသည္ ေသြးတိုုးေရာဂါရွိေသာ လူမ်ားတြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပိုုတက္ေစနိုုင္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုအခ်က္သည္ ေကာ္ဖီ ကိုု ပံုုမွန္ေသာက္ေနေသာလူမ်ားအတြက္ ျဖစ္နိုုင္ေခ်နည္းပံုုရသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ေကာ္ဖီ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ေကာ္ဖီ မွ မည္သိုု႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ား ရရွိနိုုင္ပါသနည္း။
လူအမ်ားစုုအတြက္ ေကာ္ဖီကိုု ၂ ခြက္ မွ ေလးခြက္ ေသာက္ေနေသာက္ေနေသာ္လည္း ကဖင္းဓာတ္ျပသနာ သိပ္မရွိေပ။ သိုု႔ေသာ္ ကဖင္းဓာတ္ အရမ္းမ်ားလ်င္ ေအာက္ပါျပသနာမ်ား ျဖစ္နိုုင္သည္။
• လက္တုုန္ျခင္း၊ ကတုုန္ကရီျဖစ္ျခင္း၊
• ညဘက္အိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
• ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊
• ရင္တုုန္ျခင္၊ ႏွလံုုးခုုန္သံ မမွန္ျခင္း၊
• ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊
တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ေကာ္ဖီစြဲသြားျပီး ပိုုပိုုေသာက္သံုုးျခင္းမ်ားျဖစ္လာနုုိင္သည္။ ကဖင္းဓာတ္ကိုု သံုုးစြဲမွဳ ျဖတ္လိုုက္လ်င္ ေဆးျဖတ္လ်င္ျဖစ္တတ္ေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာနိုု္င္သည္။
အသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ေကာ္ဖီ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ဤေဆးပင္သည္ အျခားေသာ သင္လက္ရွိအသံုုးျပဳေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားရွိနိုုင္သည္။ အသံုုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
ေဆး၏ ပမာဏ
ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္သည္ ေဆးပညာဆိုုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မဟုုတ္သျဖင့္ အသံုုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

ေကာ္ဖီ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

မ်ားေသာအားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ၂ ေအာင္စမွ ၈ ေအာင္စအထိ ပါးစပ္မွ ေသာက္သံုုးနိုုင္သည္။
ေကာ္ဖီ ကိုု ခြက္ ၁၀၀ ခန္႔ ေသာက္လ်င္ အသက္ေသဆံုုးနိုုင္ပါသည္။
လူတိုုင္းအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ေဆးပမာဏမွာ ကြဲျပားနုုိင္ပါသည္။ လူနာ၏ အသက္၊က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ ဘယေဆးမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအသံုုးျပဳရန္ စိတ္မခ်ရပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးပမာဏအတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေကာ္ဖီ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေလွာ္ထားေသာ အေစ့ အျဖစ္ႏွင့္ ရနုုိင္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 13, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။