Cacao Tree (ကိုုကိုုးပင္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ကိုုကိုုးပင္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ကိုုကိုုးပင္သည္ ေခ်ာကလက္ျပဳလုုပ္ေသာ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစားအစာျပဳလုုပ္ရာတြင္သာ အသံုံုုးျပဳရသည္ဟုု ၾကာျမင့္စြာ သတ္မွတ္ခဲဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုုအခါတြင္ အခ်ိဳ႕ကေဆးအျဖစ္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ ကိုုကိုုးပင္၏ အေစ့ ကိုု အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေရာဂါ၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ေလျပြန္ေရာင္ေရာဂါ ႏွင့္ အဆုုတ္ေရာင္ေရာဂါအတြက္ေဆးအျဖစ္ အသံုုးျပဳသည္။ အေစ့ခြံကိုု အသည္း၊ ဆီးအိတ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ မ်ားအတြက္ အားေဆးရည္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြေရာဂါသံုုး အိမ္သံုုးေဆးအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ ကိုုကိုုးေထာပတ္ ကိုု ကိုုလက္စထေရာမ်ားျခင္းအတြက္ အသံုုးျပဳသည္။
၎ကိုု အေရျပားတြင္အေရးေၾကာင္းမ်ားေလ်ာ့က်ရန္ႏွင့္ ကိုုယ္၀န္ေၾကာင့္ အေၾကာျပတ္ျခင္းတြင္ လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤဘယေဆး ဘယ္လိုုလုုပ္ေဆာင္မွဳေတြ ရွိသည္ဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားမရွိေသးပါ။ ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
သိုု႔ေသာ္ ကိုုကိုုးပင္တြင္ပါ၀င္ေသာ flavonoids သည္ သည္ ေသြးေပါင္ကိုုက်ေစေသာ ဓာတုုပစၥည္းတစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမွဳအခ်ိဳ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေခ်ာကလက္အမည္းသည္ ေခ်ာကလက္အျဖဴႏွင့္ နုုိ႔ေခ်ာကလက္တိုု႔ထက္ ထိုုဓာတ္ပိုုမိုုပါ၀င္သည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

ကိုုကိုုးပင္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေခ်ာကလက္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိမရွိကိုု ဆန္းစစ္ပါ။ ဓာတ္မတည့္မွဳရွိေသာသူမ်ား ကိုုကိုုးပင္ ကိုု အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။

ႏွလံုုးေသြးေၾကာေရာဂါ၊ အူေယာင္ေရာဂါ၊ ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမေကာင္းေသာေရာဂါမ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ ထိုုေရာဂါမ်ားရွိလ်င္ ကိုုကိုုး ကိုု အမ်ားၾကီးမသံုုးသင့္ပါ။

ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္နိုုင္သျဖင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္တိုုင္းတာသင့္သည္။
ကိုုကိုုးပင္ကိုု ေအးျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ကိုုကိုုး ပါ၀င္ေသာထုုတ္ကုုန္မ်ားကိုု တိရိစၦာန္ မ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းတြင္ထားပါ။
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။
ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုုကိုုးပင္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

သုုေတသနမ်ားပိုု၍ မေတြ႕ရွိေသးခင္အခ်ိန္ထိ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးနိုု႔တိုုက္ေနေသာမိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ကိုုကိုုးပင္ ကိုု ပမာဏအေတာ္အသင့္သာ အသံုုးျပဳသင့္ေၾကာင္း သံုုးစြဲသူကိုု အသိေပးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကိုုကိုုးပင္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ကိုုကိုုးပင္ကိုု သင့္ေတာ္ရံုုသာေသာက္သံုုးလ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခံနုုိင္ရည္ရွိၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း တခါတရံ အနီကြက္မ်ားလည္းထြက္နိုုင္ပါသည္။

အသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ကိုုကိုုးပင္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ဤေဆးပင္သည္ အျခားေသာ သင္အသံုုးျပဳေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားရွိနိုုင္သည္။ အသံုုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
• MAOIs: ကိုုကိုုးပင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ tyramine ဓာတ္သည္ MAOI ေဆးမ်ား၏ ေသြးေၾကာပိတ္ေသာအာနိသင္ကိုု တိုုးေစသည္။ အတူတြဲမသံုုးသင့္ပါ။
• Theophylline: ကိုုကိုုးပင္သည္ Theophylline ပမာဏကိုု တိုုးေစေသာေၾကာင့္ အတူတြဲ မသံုုးသင့္ပါ။
• Ephedra, guarana, yerba mate: ကိုုကိုုးပင္သည္ ထိုုပစၥည္းမ်ား၏ အာနိသင္ကိုု တိုုးေစသည္။
• ကိုုကိုုး ကိုု ေကာ္ဖီ၊ လဘက္ရည္၊ ကိုုလာ ကဲ့သိုု႔ေသာ ကဖင္းဓာတ္ပါေသာ အစာအစာ၊အရည္မ်ားႏွင့္တြဲ ေသာက္သည့္အခါ ပင္မအာရံုုေၾကာစနစ္ကိုု လွဳံေဆာ္မွဳကိုု တိုုးေစသည္။
• Catecholamines, VMA levels, bleeding time: ကိုုကိုုး ကိုု အမ်ားၾကီး ေသာက္ေသာအခါ ေသြးထဲရွိ Catecholamines ဓာတ္ကိုု မ်ားေစေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္ခ်ိန္ၾကာတတ္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

ကိုုကိုုးပင္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ကိုုကိုုးပင္ ကိုု မည္သည့္ ပမာဏႏွင့္သံုုးသင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္မထားပါ။
လူတိုုင္းအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ေဆးပမာဏမွာ ကြဲျပားနုုိင္ပါသည္။ လူနာ၏ အသက္၊က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ ဘယေဆးမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအသံုုးျပဳရန္ စိတ္မခ်ရပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးပမာဏအတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုုကိုုးပင္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• ေထာပတ္အဆီ
• အဆီအႏွစ္
• အမွဳန္႔
• အရည္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။