Boron (ဘိုုရြန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ဘိုုရြန္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ဘိုုရြန္ သည္ သဘာ၀အတိုုင္းေတြ႔ရေသာ သတၳဳဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အရိုုးသိပ္သည္းဆေကာင္းေစရန္၊ အရိုုးအဆစ္ေရာင္ေရာဂါကိုု သက္သာေစရန္၊ ၾကြက္သားမ်ားသန္မာေစရန္၊ တက္စရိုုစတီရုုန္းေဟာ္မုုန္းပမာဏမ်ားေစရန္၊ ႏွင့္ အေတြးအေခၚေကာင္းေစရန္အတြက္ ဘိုုရြန္ကိုု အသံုုးျပဳၾကသည္။
ဘိုုရစ္အက္ဆစ္ကိုု ေသြးတိတ္ေစေသာေဆးအျဖစ္သံုုးၾကျပီး၊ မ်က္စဥ္းခတ္ရန္အတြက္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ တခါတရံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိန္းမကိုုယ္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ မွိဳစြဲေသာေရာဂါအတြက္ ဘိုုရစ္အက္ဆစ္ပါေသာ ေဆးကိုု မိန္းမကိုုယ္ထဲထည့္ျပီးကုုသၾကသည္။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤဘယေဆး ဘယ္လိုုလုုပ္ေဆာင္မွဳေတြ ရွိသည္ဆိုုသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားမရွိေသးပါ။ ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သိုု႔ေသာ္ ဘိုုရြန္ သည္ အစားအစာမွ ကယ္စီယမ္ဓာတ္၊ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ႏွင့္ မက္ဂနီဆီယမ္ဓာတ္မ်ားကိုု စုုပ္ယူမွဳအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွဳရွိနိုုင္ေၾကာင္းကိုု ေလ့လာထားေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားရွိသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ ယခုုအခါ သုုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးထုုတ္လုုပ္ေသာလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဆးမ်ားထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ ကာဗြန္အစားထိုုးသံုုးနိုုင္ရန္ ဘိုုရြန္ကိုု ပိုု၍စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

ဘိုုရြန္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဘိုုရြန္ကိုု ေျခာက္ေသြ႔ျပီး ေနေရာင္တိုုက္ရိုုက္မက်ေရာက္ေသာ ေနရာတြင္ ထားပါ။
အဆိပ္သင့္ေသာလကၡဏာမ်ားရွိမရွိကိုုလည္း စစ္ေဆးသင့္သည္။
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။
ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘိုုရြန္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

သုုေတသနမ်ားပိုု၍ မေတြ႕ရွိေသးခင္အခ်ိန္ထိ ဘိုုရြန္ကိုု ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးနိုု႔တိုုက္ေနေသာမိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုု မတိုုက္သင့္ေၾကာင္း သံုုးစြဲသူကိုု အသိေပးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဘိုုရြန္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ဘိုုရြန္ တြင္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိနိုုင္သည္။
• ေအာ့အန္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း (ပမာဏမ်ားလ်င္)
• ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ အေရျပားေယာင္ယမ္းျခင္း။
• ယာယီအဆိပ္သင့္ေသာလကၡဏာမ်ား- လက္တုုန္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ စိတ္တိုုျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ နုုန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုုက္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ အေရျပားကြာျခင္း၊ အနီကြက္မ်ားေပၚျခင္း။

အသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။ အကယ္၍ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု စိတ္ပူပါက သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘိုုရြန္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ဘိုုရြန္သည္ အီစထရိုုဂ်င္ေဟာ္မုုန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳကိုု တိုုးပြားေစျပီး မက္ဂနီဆီယမ္ႏွင့္ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္တိုု႔ကိုု အက်ိဳးအားနိသင္ေလ်ာ့ေစသည္။

ဤေဆးပင္သည္ အျခားေသာ သင္အသံုုးျပဳေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားရွိနိုုင္သည္။ အသံုုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

ဘိုုရြန္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

ဘိုုရြန္ကိုု ပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသံုုးျပဳေၾကာင္း ေလ့လာမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေန႔စဥ္ ၃ မီလီဂရမ္မွ ၆ မီလီဂရမ္အထိ သံုုးေလ့ရွိသည္။ ဘိုုရစ္အက္ဆစ္ကိုု ပါးစပ္မွေသာက္သံုုးျခင္းသည္ ေသေစနုုိင္သည့္အတြက္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။
လူနာတိုုင္းအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ေဆးပမာဏမွာ ကြဲျပားနုုိင္ပါသည္။ လူနာ၏ အသက္၊က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ ဘယေဆးမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအသံုုးျပဳရန္ စိတ္မခ်ရပါ။ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးပမာဏအတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘိုုရြန္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤဘယေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• ေဆးျပား
• ေဆးေတာင့္
• အရည္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ